term jelentése magyarul

Term jelentése példákkal az EnSzótárban. Term magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

term főnév kiejtése 1. Term gyakorisága 1.
időszak
határidő
kifejezés
szó
időtartam
határnap
nap
félév
szemeszter
ülésszak
szakszó
szakkifejezés
tag
havibaj
menstruáció
term ige kiejtése 2. Term gyakorisága 2.
Ragozott alakok: terms, terming, termed
nevez
mond

term jelentése példamondatokkal

Even though long term may reduce cost.

My question is concerning long term financing.

The final term saw ten goals being scored.

The term informal sector has become widely used.

The typical residential hotel offers long term accommodations.

Szócikk term. Term jelentése, term magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

term jelentése kifejezésekkel

long-term
hosszútávú, hosszú lejáratú
short-term
rövidtávú
medium-term
középtávú (időszak)
half-term
negyedévi/három negyedévi szünet (iskolában)
Michaelmas term
első negyedév, iskolaév első negyede, iskolaév első harmada
be on bad terms with sb
rossz viszonyban van kivel, nem fér meg kivel, nem fér össze kivel
be on friendly terms with
jó viszonyban van kivel, baráti viszonyban van kivel
be on good terms with sb
jó viszonyban van kivel
bring to terms
kényszerít vminek az elfogadására, vminek elfogadására kényszerít
come to terms
kiegyezik
conceived in plain terms
egyszerű szavakban kifejezve
concrete term
konkrét kifejezés
cross term
vegyes tag
general term
általános tag
hunting terms
vadásznyelv, vadászkifejezések
in no uncertain terms
félreérthetetlen módon/formában
in set terms
kifejezetten, határozottan
in these terms
következő szöveggel
make terms
kiegyezik
on first-name terms
közvetlen/baráti kapcsolatban vannak, keresztnéven szólítják egymást
proprietary term
védett név

További term jelentések

put in one's term of military service
kitölti katonai szolgálati idejét
short term credit
rövid lejáratú hitel
speak in flattering terms of sb
hízelgően nyilatkozik vkiről
speak in general terms
általánosságban beszél, nagy vonalakban beszél
speak of sb in high terms
nagyon elismerően nyilatkozik vkiről, nagyon kedvezően nyilatkozik vkiről
specific terms of reference
megrendelői utasítás
technical term
műkifejezés, szakkifejezés, műszó
term of limitation
elévülési határidő
term of reproach
szemrehányó kifejezés, becsmérlő kifejezés, sértő kifejezés, becsületsértő kifejezés
terms and conditions
szerződési feltételek
terms cash
készpénzzel fizetendő
terms inclusive
mellékköltségeket beleértve
terms of delivery
szállítási feltételek
think in terms of sth
gondolkodik vminek jegyében, vminek jegyében gondolkodik
third term
harmadik elnöki terminus
trinity term
törvényszék nyári ülésszaka
under the terms of the treaty
szerződés értelmében, szerződés rendelkezései értelmében