tell jelentése magyarul

Tell jelentése példákkal az EnSzótárban. Tell magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

tell ige kiejtése. Tell gyakorisága.
ps: told pp: told e3/-ing: tells, telling
mond
tud, kitalál, megfejt
megmutatkozik, kijön vkin (vminek a hatása)
megszámlál, megolvas

tell jelentése példamondatokkal

The facts tell a completely different story.

First tell me why planes are painted.

Our medical histories tell an interesting tale.

Palestinian poverty rates tell a similar story.

It is fairly easy tell their lures apart.

Szócikk tell. Tell jelentése, tell magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

tell jelentése kifejezésekkel

tell against sb
ellene szól, hátrányára van
tell of sth
ismerté tesz, beszámol vmiről
tell on sb
beárul, beköp vkit
tell sb off (for sth/for doing sth)
leszid/lehord/letol vkit (vmiért)
(only) time will tell
az idő majd eldönti, csak az idő döntheti el
I cannot tell
nem tudom
I cannot tell you how pleased I am
ki sem mondhatom, hogy mennyire örülök
I don't mind telling you
igenis megmondom neked
I have heard tell
hallottam, hogy, azt beszélik, hogy
I just told him
csak annyit mondtam neki, csak azt mondtam neki, egész egyszerűen csak annyit mondtam neki, egész egyszerűen csak azt mondtam neki, épp az imént mondtam meg neki
I tell you | I can tell you
mondhatom (hangsúlyozás)
I told him how there had been a great festival
elmondtam neki, hogy milyen nagy ünnepély volt
I told him not to
megmondtam neki, hogy ne tegye
I told him plump
kereken megmondtam neki
I told you (so)
ugye megmondtam (hogy így lesz)
I told you so again and again
százszor is megmondtam már
I'll tell the world
ezt mindenkinek elmondom, tudja meg a világ, ebben egész biztos vagyok
I'll tell you fair and square how matters stand
kertelés nélkül elmondom, hogy állnak az ügyek
I'm telling you so for the umpteenth time
ezerszer megmondtam
I/I'll tell you what
mondok neked vmit (javaslat)
a little bird told me so
kémeim jelentették, egy kismadár csiripelte

További tell jelentések

all told
mindösszesen, mindent beleszámolva
all truth will not bear telling
nem minden igazság bírja el a napfényt, mondj igazat, betörik a fejed
as far as sb can tell
amennyire megmondható/tudható
be told that
azt hallja, hogy, úgy hallja, hogy, arról értesül, hogy
blood will tell
a vér nem válik vízzé
breed will tell
vér nem válik vízzé
did I not tell you so!
lám megmondtam!, ugye megmondtam!, nem megmondtam!
do tell!
ugyan!, ne mondd!
don't let me have to tell you that again
ne kelljen kétszer mondanom, ne várd meg, hogy kétszer mondjam
every little tells
a legkisebb dolog is számít
every shot tells
minden lövés talál
every word tells
minden szónak súlya van, minden szó fontos
everything told against him
minden ellene szólt
experience tells against it
a tapasztalat ellene szól
he had the face to tell me so
volt képe nekem azt mondani, volt mersze nekem azt mondani, volt pofája nekem azt mondani, nem átallotta nekem azt mondani
he told us as how he had met her
elmondta, hogy miképp találkozott vele
hear say/tell of/that
hallott vmiről, értesült vmiről, hallotta (hogy ...)
hear tell of sth
hall vmiről, hall vmiről beszélni
hear tell that
azt hallja, hogy
how can I tell that he will do it?
honnan tudjam, hogy megteszi-e?, honnan tudhatom, hogy megteszi-e?
how can I tell?
honnan tudjam?, honnan tudhatnám?, honnét tudjam?
how often have I told you!
hányszor megmondtam már neked!
it costs me to tell you
fájdalmas, hogy meg kell mondanom, nem szívesen mondom, hogy
it happened as I told you
úgy történt, ahogy mondtam, úgy történt, ahogy megjósoltam
it is difficult to tell them apart
nehéz megkülönböztetni őket
it is wrong to tell lies
hazudni bűn
just a line to tell you!
csak egy szóra!, csak egy szóra kérem!
just tell me
mondd már meg nekem, mondd csak meg nekem
let me tell you
engedje meg(,) hogy megmondjam, ide figyelj!
live to tell the tale
túlél vmit és beszélhet másoknak róla
more than words can tell
szavakkal ki nem fejezhető, szavakkal ki nem fejezhetően
my friend here will tell you
majd ez a barátom megmondja
one can tell he is intelligent
látszik, hogy értelmes ember
one can tell him by his voice
meg lehet ismerni a hangjáról
she herself told me
ő maga mondta nekem
shock sb into telling the truth
ráijesztéssel kiszedi az igazságot vkiből
talk to the hand | tell it to the hand
mondd a falnak! nem hallgatlak!
tell a hundred
százig számol
tell a secret
titkot elmond, titkot kibeszél, elmond egy titkot
tell a story
mesél, történetet elmond, történetet elbeszél, történetet előad, mesét mond, történetet elmesél
tell about
beszél vmiről, beszámol vmiről
tell again
újra elmond, újra felmond, elismétel