tax jelentése magyarul

Tax jelentése példákkal az EnSzótárban. Tax magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

tax főnév kiejtése 1. Tax gyakorisága 1.
adó
teher
adóteher
adónem
adózás
díj
díjszabás
rovásadó
kötelezettség
igénybevétel
szemrehányás
tax ige kiejtése 2. Tax gyakorisága 2.
Ragozott alakok: taxes, taxing, taxed
megadóztat
adót kivet
kiszab
megállapít
igénybe vesz
próbára tesz

tax jelentése példamondatokkal

Sales tax holidays neither promote economic growth nor increase purchases.

Neither does higher tax necessarily mean lower economic growth.

The tax system is getting more efficient.

Certain specified business tax credits are allowed.

Which state tax systems represent sound tax policy?

Szócikk tax. Tax jelentése, tax magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

tax jelentése kifejezésekkel

pre-tax
adózás előtti
tax-free
adómentes
income tax
jövedelemadó
inheritance tax
örökösödési adó, örökösödési illeték
sales tax
forgalmi adó
value added tax
értéknövekedési adó, hozzáadott érték adó
after tax
adókkal csökkentett
assessed taxes
egyenes adók
be a tax on sb
terhére van vkinek
capital return tax
osztalékadó
collect a tax
adót behajt
compound for a tax
adóállományban állapodik meg, megváltja adókötelezettségeit
consumption tax
fogyasztási adó
direct taxes
egyenes adók
dog tax
ebadó
emergency tax
rendkívüli adó, válságadó, szükségadó
excess profits tax
jövedelemtöbblet-adó
free of tax
adómentes
graded tax
progresszív adó, progresszív adózás
habitation tax
házadó, lakásadó
indirect taxes
közvetett adók, fogyasztási adók

További tax jelentések

land tax
földadó
lay a tax on sth
adót kivet vmire, megadóztat vmit, adót vet ki vmire
levy a tax on sth
adót kivet vmire, adót vet ki vmire, megadóztat vmit
loss after tax
adózás utáni veszteség
non-resident tax
kúrtaksa, gyógydíj, üdülőhelyi illeték
nuisance tax
apró tételekben fizetett adó
profit after tax
adózás utáni nyereség
property tax
vagyonadó
rates and taxes
községi és állami adók
reduce a tax
adót mérsékel, adót leszállít
road fund tax
útadó, alapszerűen kezelt útadó
tax advisor
adótanácsadó
tax free shop
vámmentes bolt
tax in kind
terményadó, természetbeni adó
tax inspector
adóellenőr
tax office
adóhivatal
tax rate
adókulcs
tax sb with sth
megvádol vkit mivel, szemére vet vkinek vmit
tax sb's patience
próbára teszi vki türelmét
taxes and dues
adók és illetékek
turnover tax
forgalmi adó
visitor's tax
kúrtaksa, gyógydíj, üdülőhelyi illeték