talk jelentése magyarul

Talk jelentése példákkal az EnSzótárban. Talk magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

talk ige kiejtése 1. Talk gyakorisága 1.
beszél
beszélget
tud beszélni
cseveg, társalog
rábeszél, rávesz vkit vmire, meggyőz vkit vmiről
beszél vmiről (hangsúlyozás)
fecseg, elfecseg, kifecseg vmit
pletykál
megbeszél, tárgyal, megtárgyal
beszél (vmilyen nyelven)
talk főnév kiejtése 2. Talk gyakorisága 2.
beszéd
beszélgetés
társalgás
(komoly) beszélgetés
szóbeszéd, pletyka, mendemonda
üres beszéd, fecsegés, hencegés
beszédtéma, szóbeszéd/pletyka tárgya
megbeszélések, tárgyalások
előadás, beszéd

talk jelentése példamondatokkal

The talk had turned to rising signs.

A talk show discussing technology related topics.

Everywhere talk and negotiations are taking place.

The talk show host is seen here wiping tears away.

I hate watching actors talk about acting.

Szócikk talk. Talk jelentése, talk magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

talk jelentése kifejezésekkel

fast-talk
agyonbeszél vkit, bedumál vkinek vmit
baby talk
gügyögés, gyermekes beszéd
double-talk
halandzsa
pep talk
buzdító beszéd, propagandabeszéd
sales talk
ügynöki duma, vásárlásra való rábeszélés
small talk
csevegés
talk around/round sth
általánosságokat mond, kertel, kerülgeti a lényeget
talk at sb
(csak) beszél vkinek (a választ meg sem hallgatva), mondja a magáét vkinek
talk back (to sb)
felesel, visszafelesel, visszapofázik (vkinek), szemtelenül válaszol
talk down to sb
váll veregetve/leereszkedően beszél vkivel
talk sb into/out of sth
rábeszél vkit vmire/lebeszél vkit vmiről
talk sb round (to sth)
rábeszél/rávesz vkit (vmire), meggyőz vkit (vmiről)
talk sb/sth down
(távirányítással) segít vkit leszállni/landolni
talk sb/sth up
magasztal, felmagasztal vkit/vmit, agyba-főbe dicsér vkit/vmit
talk sth down
leszól, lekicsinyel vmit
talk sth out
alaposan megbeszél/megvitat vmit, alaposan megtárgyal/kitárgyal vmit
talk sth over (with sb)
alaposan megbeszél/megvitat vmit (vkivel), alaposan megtárgyal vmit (vkivel)
talk sth through
alaposan átbeszél vmit
I can't go such talk!
nem tűröm az ilyen beszédet!
I want to talk things out with you
szeretném az ügyeket alaposan megbeszélni veled
all talk and no cider
sok hűhó semmiért

További talk jelentések

be a beggar to talk
jól meg van oldva a nyelve
be common talk
közbeszéd tárgyát képezi
don't talk like that!
ne beszélj így!
don't talk rot!
ne beszélj ostobaságot!, ne mondj hülyeséget!, ne mondj marhaságot!
don't talk to me about ...
ne beszélj nekem a ... -ról (vannak róla keserű tapasztalataim)
double talk
kétértelmű beszéd, halandzsa
exploratory talk
tapogatózás
give a talk
előadást tart
have a long talk with sb
sokáig beszélget kivel, hosszan beszélget kivel, sokáig beszél kivel
have a talk with sb
tárgyal kivel, beszélget kivel, szót vált kivel, szót ért kivel
heart-to-heart talk
bizalmas beszélgetés, meghitt beszélgetés
idle talk gets us nowhere
üres szavakkal nem megyünk semmire
illuminating talk
tanulságos beszélgetés
lead sb on to talk
rávesz vkit a beszédre, beszédre buzdít vkit, beszédre biztat vkit
let's talk turkey
térjünk rá a lényegre
peace talk
béketárgyalás
river of talk
szóáradat
speak/talk out of turn
tapintatlanul/pimaszul/szemtelenül beszél
talk a bill out
törvényjavaslat vitáját elnapolásig elhúzza
talk a lot of punk
ostobaságokat beszél
talk a whole lot of nonsense
hetet-havat összehord
talk about ...!
nagyon/rendkívül/kirívóan vmi/vmilyen, vminek a rendkívüli/kirívó esete/példája
talk at large
hetet-havat összehord, dumál, hantázik
talk away
beszélgetéssel üti el az időt, sokat fecseg
talk big
felvág, henceg, fontoskodik, nagyképűsködik, nagyzol, túloz, hetvenkedik, felülről beszél, gőgösen beszél, nagy hangon beszél
talk black into white
el akarja hitetni, hogy a fehér fekete
talk blue
malacságokat mond, sikamlós történeteket mond, pikáns történeteket mond
talk broadly
szabadosan beszél, szabad szájúan beszél, nyíltan beszél, őszintén beszél
talk business
üzletről beszél, szakmájáról beszél, saját hivatásával kapcsolatos dolgokról beszél, saját munkájával kapcsolatos dolgokról bezsél
talk claptrap
hatásvadászóan beszél, semmitmondóan beszél, üres frázisokat pufogtat
talk down to one's audience
leereszkedik hallgatóságához
talk drivel
tücsköt-bogarat összefecseg, hasal, mellébeszél
talk for talking's sake
csak azért beszél, hogy jártassa a száját, élvezi a saját hangját
talk frivolities
fecseg, semmitmondóan fecseg, locsog
talk hooey
maszlagol, halandzsázik, zagyvál, hülyeséget beszél, marhaságot beszél
talk in a warble
éneklő hangon beszél, csicsergő hangon beszél, turbékoló hangon beszél
talk in one's boots
nagyon mély hangol beszél
talk in signs
jelekben beszél
talk it out
kiönti a szívét
talk large
henceg, dumál, felvág, hantázik
talk of one thing and another
erről-arról beszél, erről-arról beszélget, erről-arról társalog
talk of sth
beszél vmiről, elmond vmit