take jelentése magyarul

Take jelentése példákkal az EnSzótárban. Take magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

take ige kiejtése 1. Take gyakorisága 1.
ps: took pp: taken e3/-ing: takes, taking
fog, megfog vmit
kivesz, elővesz (vhonnét)
magával visz/hoz
elfogad (állást, stb.)
elfogyaszt (ételt, italt)
csinál, végez vmit
igénybe vesz (időt, stb.)
megered, gyökeret fog (növény)
vonz vmit (nyelvtan)
take főnév kiejtése 2. Take gyakorisága 2.
felvétel, filmfelvétel, hangfelvétel
megközelítés, verzió
fogás (vadé, halé)
bevétel, nyereség
színházi/filmszínházi bevétel

take jelentése példamondatokkal

Rapid cultural changes are taking place today.

These natural body substances are usually taken together.

German policy makers are taking direct action.

All worship takes place within particular cultural contexts.

The speaking role has already been taken.

Szócikk take. Take jelentése, take magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

take jelentése kifejezésekkel

take-off
utánzás, karikatúra, felszállás, elugrás, kiindulási pont
take-up
elfogadás
risk-taking
kockázatvállalás
leave-taking
elbúcsúzás, búcsúzkodás
out-take
kivágás (film, zene, stb. végleges verziójából)
take-home pay
nettó fizetés, a levonások utáni fizetés
be taken up with sth/sb
teljesen elfoglalja vki/vmi
be taken with sb/sth
el van ragadtatva vkitől/vmitől
take after sb
vkire hasonlít vkihez, vkire üt, siet vki után, fut vki után
take against sb/sth
ellene van/fordul vkinek
take away from sth
elvesz vmiből, lebecsül, becsmérel vmit
take it out on sb | take sth out on sb
vkin kitölt vmit/a mérgét, vkire hárít vmit
take off
elhagyja a földet, felszáll, (gyorsan) elmegy, elindul, elsiet vhova, nekilendül (útnak), (gyorsan) belendül, népszerű/sikeres lesz (ötlet, termék, stb.)
take on sb
összetűz vkivel, harcra kihív vkit, megverekedik vkivel, legyőz vkit
take oneself off (to ...) | take sb off (to ...)
elindul (vhova), elindít (vhova)
take over (from sb) | take sth over (from sb)
átvesz, átvállal vmit vkitől, átveszi a hatalmat (párt, ország, stb. felett)
take over (from sth)
fölébe kerül vminek, uralkodóvá válik (nagyobb/fontosabb, stb. lesz), helyettesít vmit
take sb aback
meghökkent, megdöbbent vkit
take sb around/round
körbevisz vhol vkit (megmutat vmit vkinek)
take sb back
visszavesz (partnert)
take sb back (to ...)
(gondolatban) visszavisz (a múltba vhova)

További take jelentések

take sb in
beereszt, befogad vkit (az otthonába), elszállásol vkit, rászed, becsap vkit
take sb off
utánoz vkit, utánzással kifiguráz, leküld vkit (pályáról, színpadról, stb.)
take sb off sth
eltávolít vkit (beosztásból, munkahelyről, stb.)
take sb on
felvesz, felfogad, szerződtet (munkára), megküzd vkivel, összetűz vkivel, megmérkőzik vkivel (sport)
take sb out
elvisz/meghív vkit vhova (vendéglőbe, színházba, stb.)
take sb through sth
átvesz vkivel vmit (segít vmit megismerni/megtanulni)
take sb up on sth
megkérdőjelez vkit vmiben, kérdőre von vkit vmi miatt, elfogad vmit vkitől (ajánlatot, fogadást, stb.)
take sb/sth apart
szétszed vkit, könnyedén legyőz vkit (versenyben), ízekre szed vkit/vmit, erősen kritizál vkit/vmit
take sb/sth out
megöl vkit, megsemmisít/lerombol vmit
take sth apart
szétszed vmit, szétszerel vmit
take sth away
megszűntet vmit, elvesz vmit (fájdalmat, stb.), ételt elvitelre vesz
take sth back
visszavesz (árut), visszaszív, visszavon
take sth down
leszerel, lebont, elbont, letol (nadrágot), leír, lejegyez, feljegyez
take sth in
belélegez, magához vesz, elfogyaszt, bevesz, szűkebbre vesz (ruhát), magába foglal, felölel, megtekint, megnéz, meglátogat (mozit, műsort, stb.), (szemmel) felmér, körülnéz, körültekint, felfog, megért vmit, megjegyez vmit
take sth off
levesz, leszed, letesz, lehúz (ruhát, stb.), kivesz (szabadságot), megszüntet (műsort, szolgáltatást, stb.), levág (hajat, testrészt, stb.)
take sth off sth
levon, leszámít, kivon (forgalomból)
take sth on
felvesz (tulajdonságot, megjelenést, stb.)
take sth out
kivesz/eltávolít vmit vkiből, megszerez, kivált, hozzájut (hivatalos dokumentumhoz/szolgáltatáshoz)
take sth out (against sb)
(hivatalos dokumentumot) kiad/kibocsát (vki ellen) (idézés, stb.)
take sth out (of sth)
felvesz/kivesz pénzt (bankszámláról)
take sth out of sth
egy összeget levon vmiből (pl. fizetésből)
take sth over
átvesz vmit, megszerzi az irányítást (egy cég felett)
take sth up
felhajt (rövidebbre) (pl. ruhát), elkezd vmivel foglalkozni, vmire adja a fejét, elkezd (pl. munkát), bekapcsolódik, csatlakozik vmihez, folytat vmit (pl. témát), elfoglal (egy pozíciót, helyet), elfogad vmit, él vmivel
take sth up with sb
vkihez fordul vmivel (egy ügyben), felvet vmit vkinek, megbeszél vmit vkivel
take sth/sb on
vállal (tenni vmit), magára vesz, elvállal (felelősséget), felvesz vkit/vmit (busz, repülő, hajó)
take to sb/sth
megszeret/megkedvel vmit
take to sth
menekül vhova/vmihez, folyamodik vmihez, rászokik vmire, rákap vmire, megtanul vmit, begyakorol vmit
take up
folytat (előzőleg abbahagyott dolgot)
take up sth
elfoglal, igényel (helyet, időt)
take up with sb
összebarátkozik vkivel, összeszűri a levet vkivel
I am not taking any!
nem kérek belőle!, jut is eszembe!, eszem ágában sincs!, nem dőlök be!
I am ready to take on all comers
kész vagyok bárkivel megverekedni
I do not know what line of action to take
nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam
I don't take you
nem értelek, nem értem, mit akarsz mondani
I never take wine
sohasem iszom bort, sohasem fogyasztok bort
I take it that
feltételezem, hogy, úgy gondolom, hogy
I take this opportunity of thanking
megragadom ezt az alkalmat, hogy megköszönjem
I took her hands in both of mine
kezeit mindkét kezembe fogtam
I will take it with me
magammal fogom vinni
I would take the stand on it
ezt akár írásba is adom, leteszem rá a főesküt
I wouldn't take it at gift
ingyen sem kellene
I wouldn't take it even as a gift
ingyen sem kellene