such jelentése magyarul

Such jelentése példákkal az EnSzótárban. Such magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

such névmás kiejtése. Such gyakorisága.
ilyen, olyan
olyan ... hogy
olyan (nagyon) (hangsúlyozás)

such jelentése példamondatokkal

Three such initial solutions are shown below.

No such suggestion has ever been made.

And nowhere else did stations suffer such massive mortality.

But such safety guidelines are often overlooked.

The family is showing great spirit despite such tremendous loss.

Szócikk such. Such jelentése, such magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

such jelentése kifejezésekkel

I can't go such talk!
nem tűröm az ilyen beszédet!
I will not have such conduct
nem tűröm az ilyen viselkedést
I'm such a one
én már ilyen vagyok
a body such as the united nations
egy olyan szervezet, mint amilyen az ensz
and such
és hasonlók
as such
szó szerint
be not such a fool as people make out
nem olyan bolond, mint amilyennek lefestik, nem olyan bolond, mint amilyennek hiszik, nem olyan bolond, mint amilyennek feltüntetik
did you ever hear of such a thing?
hallottál valaha ilyesmit?, hallottál valaha ilyesmiről?
he asks me such questions as
olyanokat kérdez hogy
his heart gave such a jump
olyant dobbant a szíve
how can you say such a silly thing?
hogy mondhatsz ilyen ostobaságot?, hogy mondhatsz ilyen csacsiságot?
how could you do such a thing!
hogy tehettél ilyet?
if such is the case
ha így áll a dolog
in such a case
ilyen esetben, ilyen esetekben
in such a way as to
úgy, hogy, oly módon, hogy, olyan módon, hogy
in such cases
ilyen esetekben
it is unlike him to do such a thing
az ilyen cselekedet nem vall rá
let us assume that such is the case
tegyük fel, hogy így van
man as such
az ember, mint olyan
matters are at such a point that
a dolgok odáig jutottak, hogy, a dolgok odáig fajultak, hogy
never did I spend such a night
sohasem töltöttem még ilyen éjszakát

További such jelentések

no such thing
egyáltalán nem, semmi efféle
of such a being as to arouse fear
olyan természetű, hogy félelmet keltsen
of such and such a number
ilyen és ilyen számú
such a
ilyen
such a clever man
egy ilyen okos ember
such a man
egy olyan ember
such a one
egy ilyen ember/fráter
such a question marks the fool
ilyen kérdés ostoba emberre vall, ilyen kérdés ostoba emberre mutat
such an
ilyen
such as
mint például, úgymint, olyan fajta, hasonló, azok akik
such as it is | such as they are
ha kicsit/vmit is ér/számít
such as the tree such is the fruit
az alma nem esik messze a fájától, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten
such behaviour is not quite the potato
ez nem rendes viselkedés, ez a viselkedés egyáltalán nincs rendjén
such carryings on!
micsoda illetlen viselkedés!, micsoda illetlen flörtölés!
such is the world
ilyen az élet
such sentiments are entirely honourable to you
az ilyen érzelmek csak becsületedre válnak
such that
olyan mértékig/fokig (hogy ...)
such things will happen
megesik az ilyesmi
that you of all men should do such a thing!
hogy éppen te csinálj ilyesmit!
to such a pitch that
olyan mértékben, hogy
you were never such a fool as to
csak nem voltál olyan bolond, hogy