subject jelentése magyarul

Subject jelentése példákkal az EnSzótárban. Subject magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

subject főnév kiejtése 1. Subject gyakorisága 1.
állampolgár
alattvaló
tárgy
téma
tantárgy
subject ige kiejtése 2. Subject gyakorisága 2.
Ragozott alakok: subjects, subjecting, subjected
leigáz
legyőz
alávet
kitesz vminek
alávet vkinek
előterjeszt
feltár
bemutat
subject melléknév kiejtése 3. Subject gyakorisága 3.
alárendelt

subject jelentése példamondatokkal

The subject matter employed was of course natural history.

This subject is still widely debated today.

The subject is obviously of minority interest.

Some subject areas may be relatively stable.

Our physical books are still subject to both.

Szócikk subject. Subject jelentése, subject magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

subject jelentése kifejezésekkel

subject matter
tárgy, téma, tartalom
subject to sth
alávet vminek, kitesz vminek
anticipatory subject
megelőző alany, előre helyezett alany
basic subject
alaptárgy
be a keeper to the subject
nem tér el a témától, nem tér el a tárgytól, nem kalandozik el a témától
be master of a subject
mester egy tárgyban, mester egy tárgykörben
be up in a subject
alaposan ismer egy tárgyat
be well up in a subject
alaposan ismer egy tárgyat
bring up a subject again
újra előhozakodik a dologgal
broach a subject
témát szóba hoz
change the subject
témát vált
compound subject
összetett alany
do pioneer work in a subject
úttörő munkát végez vmilyen tárgykörben
drag in a subject by the head and ears
erőnek erejével egy tárgyra tereli a beszélgetést
elective subject
fakultatív tárgy
enlargement on a subject
téma részletes fejtegetése, téma részletes taglalása, téma részletes kifejtése, tárgy részletes fejtegetése
enlighten sb on a subject
felvilágosít vkit vmiről, tájékoztat vkit vmiről, világosan megmagyaráz vkinek vmit, részletesen megmagyaráz vkinek vmit, felnyitja a szemét vkinek vmire vonatkozólag
fundamental subject
alaptárgy
get on a subject
rátereli a beszélgetést vmilyen témára, rátér vmilyen témára
get on to a subject
rátereli a beszélgetést vmilyen témára, rátér vmilyen témára
get sb on to a subject
rávezet vkit vmilyen témára

További subject jelentések

gouty subject
köszvényes személy
grind away at a subject
tantárgyat bifláz, tantárgyat magol
have a good grip of a subject
alaposan ismer egy kérdést, alaposan ismer egy tárgyat, alaposan ismer egy témát, teljesen otthon van egy témában
have a subject on the brain
megszállottja vminek, izgatja vmi, motoszkál a fejében vmi
introduce a subject into the conversation
társalgást egy témára tereli, felvet egy kérdést a társalgás során
mug a subject
magol egy tárgyat, bemagol egy tárgyat, bevág egy tárgyat
mug at a subject
magol egy tárgyat
mug up a subject
magol egy tárgyat, bemagol egy tárgyat, bevág egy tárgyat
optional subject
fakultatív tárgy
pore over a subject
elgondolkozik egy kérdésen, elgondolkozik egy tárgyon
principal subject
alaptárgy
read up a subject
egy tárgykörből mindent elolvas, behatóan tanulmányoz egy tárgykört, alaposan tanulmányoz egy tárgykört
skip from one subject to another
egyik tárgyról hirtelen másikra tér, egyik tárgyról hirtelen másikra ugrik, tárgyról tárgyra kalandozik, gyorsan váltogatja a témákat
skip from subject to subject
egyik tárgyról hirtelen másikra tér, egyik tárgyról hirtelen másikra ugrik, tárgyról tárgyra kalandozik, gyorsan váltogatja a témákat
special subject
szaktárgy, speciális érdeklődési kör
start a new subject
új tárgyba kezd
subject for jokes
tréfa tárgya
subject oneself to a rule
aláveti magát egy szabálynak
subject sb to an examination
vizsgának vet alá vkit
subject to alteration
esetleg változó, időnként változó
subject to being unsold
közbenső eladás fenntartva
subject to exception
kifogásolható
the subject falls under the head of geography
a téma a földrajz tárgykörébe tartozik
warm to the subject
belemelegedik a tárgyba, belemelegszik a tárgyba