strike jelentése magyarul

Strike jelentése példákkal az EnSzótárban. Strike magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

strike ige kiejtése 1. Strike gyakorisága 1.
ps: struck pp: struck e3/-ing: strikes, striking
üt, megüt
strike főnév kiejtése 2. Strike gyakorisága 2.
ütés
csapás
sztrájk, munkabeszüntetés
légi csapás
telérlelet

strike jelentése példamondatokkal

The strike is having an international impact.

Traffic accidents strike suddenly and without warning.

No strike bonuses are given to ranged weapons.

Sometimes lightning does strike the same spot twice.

The workers on strike found jobs elsewhere.

Szócikk strike. Strike jelentése, strike magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

strike jelentése kifejezésekkel

air strike
légi csapás, repülőtámadás
general strike
általános sztrájk
lightning strike
meglepetésszerű sztrájk
strike-breaker
sztrájktörő
horror-struck
rémült, rettegő
stage-struck
színházrajongó
strike out
kitöröl, kihúz (nevet), kicsihol, kitalál, kieszel, rájön, teljes erővel üt, hirtelen elindul
strike up
belekezd, rázendít, intonál, megköt, kezd vmibe, felfog (ütést), elegyedik vmibe, kavar
a deal was struck
megállapodás született
atomic strike
atomcsapás
be on strike
sztrájkol
be struck blind
megvakul
clock that strikes the quarters
negyedórákat ütő óra, minden negyedórában ütő óra, negyedütő óra
come out on strike
sztrájkba lép
declare a strike
sztrájkot hirdet, sztrájkba kezd
he got struck so hard that his ears rang again
olyan ütést kapott, hogy a füle is csengett bele, olyan ütést kapott, hogy a füle is zúgott bele
he struck it rich
megszedte magát, felvitte az isten a dolgát
he was struck dumb
elképedt, elállt a szava a meglepetéstől
hit/strike home
célba talál, célba ér (átv. is), elevenére tapint, világossá lesz vki előtt vmi
lucky strike
szerencsés lelet
make a lucky strike
jó fogást csinál, telérre lel, aranytelérre lel

További strike jelentések

offer to strike sb
kezet emel vkire
pre-emptive strike
megelőző csapás, megelőző támadás
six strikes
hat harangütés
strike a bad patch
rájár a rúd
strike a balance
számlát kiegyenlít, egyenleget megállapít, mérleget készít, mérleget felállít
strike a bargain with sb
üzletet köt kivel, alkut köt kivel
strike a blow
üt, ütést mér
strike a camp
tábort bont
strike a death-blow to sb's hopes
halálos csapást mér vki reményeire, meghiúsítja vkinek a reményeit
strike a light
gyufát gyújt
strike a snag
akadályba ütközik, nehézségbe ütközik, pórul jár
strike an attitude becoming to the occasion
alkalomhoz illő magatartást tanúsít, alkalomhoz méltó magatartást tanúsít
strike an unerring blow
biztos ütést mér
strike blind
vakít, megvakít
strike eight bells
delet jelez
strike fire from sth
tüzet csihol vmiből
strike it rich
megüti a főnyereményt
strike lucky
szerencsével játszik
strike me pink!
lehetetlen!
strike off sb's head
lefejez vkit, fejét veszi vkinek
strike oil
olajat talál, olajra bukkan, jó fogást csinál, sikere van, petróleumot talál, jó fogást tesz, váratlan szerencsében részesül
strike one's flag
meghódol, megadja magát, meghátrál, enged, meghunyászkodik, beadja a derekát
strike out on one's own
önállósítja magát
strike pay dirt
meggazdagszik, gazdag lesz, feltör, megfogja az isten lábát
strike root
gyökeret ver, gyökeret ereszt, gyökeret hajt, meggyökerezik, meggyökeresedik
strike sb a hard blow
kemény ütést mér vkire, erős ütést mér vkire
strike sb dumb
elnémít vkit
strike sb fair and square on the chin
pontosan állon vág vkit
strike sb fair on the chin
pontosan állon talál vkit, pontosan állon vág vkit
strike sb in the face
arcul üt vkit, pofon üt vkit, arcába vág vkinek
strike sb off the roll
kizár vkit testületből, töröl vkit a névjegyzékből
strike the beam
legyőzik, kiütik a nyeregből
strike the bells
jelzi az időt, jelzi az órát
strike the bottom
feneket ér
strike the eye
magára vonja a figyelmet
strike the rocks
zátonyra fut, sziklazátonyra fut
strike two things together
összeüt két tárgyat, egymáshoz üt két tárgyat
strike while the iron is hot
addig üsd a vasat, amíg meleg
strike work
sztrájkba lép
striking angle
becsapódási szög
struck by lightning
villám sújtotta
the band struck up
a zenekar rázendített