street jelentése magyarul

Street jelentése példákkal az EnSzótárban. Street magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

street főnév kiejtése. Street gyakorisága.
utca
út
újságírók világa
pénzvilág
úttest
kocsiút

street jelentése példamondatokkal

The street was dark and relatively quiet.

The main street is usually very crowded.

Two pleasant street projects are selling fast.

There are street directory extracts on both maps.

The third rail was below street level.

Szócikk street. Street jelentése, street magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

street jelentése kifejezésekkel

high street
főutca, főút
main street
főutca, (utalás a tipikus kisvárosi életre)
side street
keresztutca, mellékutca
street furniture
utcán található bódék/oszlopok/padok/stb.
street light
utcalámpa
off-street
nem közúton levő (parkolóhely, stb.)
street-smart
nagyvárosi életben tapasztalt, nagyvárosi életet tükröző
I bumped into him in the street
véletlenül összetalálkoztam vele az utcán, egymásba szaladtunk az utcán, egymásba botlottunk az utcán
adopted street
község által fenntartott út
be in easy street
jólétben él, jó dolga van, éli világát, él, mint hal a vízben, él, mint marci hevesen
be in queer street
bajban van, pácban van, szorult helyzetben van, kínos pénzzavarban van
building line of a street
utca beépítési vonala, utca meghatározott szélessége
carey street
csőd, vagyonbukás
dive down the street
végigszáguld az utcán
end house of the street
utca utolsó háza, utca végén levő ház
gallivant about the street
utcán kószál
he lives across the street
az utca másik oldalán lakik, szemben lakik
he went down the street like a bat out of hell
úgy rohant végig az utcán, mint a szélvész
head of a street
utca felső vége, utca eleje
hydrant street box
utcai tűzcsap-szekrény
in civvy street
polgári életben

További street jelentések

in queer street
szorult helyzetben
jutting out over the street
utcára hajló, utcára kiugró
live on easy street
könnyű életet él
manners of the street
utcagyerekek modora, utcagyerekek erkölcse
not be in the same street with sb
nem ér fel kivel, nem említhető egy napon kivel, nem lehet egy napon említeni kivel
one way street
egyirányú utca
play street
játszóutca
shit street
baj, kellemetlen helyzet, szar ügy, tréfli
speed down the street
végigrohan az utcán, végigszáguld az utcán
street Arab
utcagyerek
street accident
közlekedési baleset
street calls
utcai árusok kiáltásai
street cries
utcai árusok kiáltásai
street cries of London
London zsivaja, londoni utcai árusok kiáltásai
street crossing
gyalogátkelőhely, kijelölt gyalogátkelőhely
street dress
utcai ruha
street front
főhomlokzat, utcai homlokzat
street girl
utcalány, prostituált
street lamp
utcalámpa
street level
földszint, utcaszint
street line
beépítési vonal, szabályozási vonal, utcavonal
street main
utcai fővezeték, főnyomócső
street manhole
búvólyuk, csatornalejáró
street mugging
utcai rablótámadás
street mumbler
utcán magában beszélő személy
street orderly
utcaseprő, öntöző, köztisztasági alkalmazott
street piano
kintorna, verkli
street scraper
utcatisztító gép
street sign
utcanévtábla
street sweeper
utcaseprő
street tidy
utcai szemétláda
street urchin
utcagyerek
street warning
utcai jelzőtábla
street wear
utcai ruha
take the first street to the right
fordulj be jobbra az első utcában
tear down the street
végigsiet az utcán, végigrohan az utcán, végigszáguld az utcán
that's not up his street at all
ez egyáltalán nem fekszik neki, ez nem a legerősebb oldala
the house is on the other side of the street
a ház az utca másik oldalán van, a ház az utca túlsó oldalán van
the man in/on the street
az utca embere, az átlagember
the word on the street
híresztelés, szóbeszéd, utcai hírek, elmondások
through street
főútvonal, főforgalmi út
up one's street | up one's alley
éppen neki/kedvére való