stock jelentése magyarul

Stock jelentése példákkal az EnSzótárban. Stock magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

stock főnév kiejtése 1. Stock gyakorisága 1.
készlet, árukészlet
stock ige kiejtése 2. Stock gyakorisága 2.
Ragozott alakok: stocks, stocking, stocked
raktáron tart
felszerel
áruval ellát
bevet (földet)
kalodába zár
stock melléknév kiejtése 3. Stock gyakorisága 3.
raktáron levő, raktári
megszokott, szokványos, szabvány-
állandó

stock jelentése példamondatokkal

The stock market has been doing fine.

The stock market is influenced by many factors.

Stocks are generally traded through the stock market.

I totally agree about stock images too.

Stock checking is another form of stock control.

Szócikk stock. Stock jelentése, stock magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

stock jelentése kifejezésekkel

body stocking
trikóruha, testszínű trikóruha
joint-stock company
részvénytársaság
laughing stock
nevetség tárgya
pointing-stock
nevetség tárgya
stock cube
leveskocka
stock exchange
értéktőzsde
stock market
értékpiac, értéktőzsde
stock-in-trade
raktári készlet, készlet, repertoár
stock-still
mozdulatlan, teljesen mozdulatlan
stock up
felszereli magát, ellátja magát
animal stock
állatállomány
be in stock
raktáron van
be on the stocks
munkában van
be out of stock
nincs raktáron
break in stocks
áresés
capital stock
alaptőke, részvénytőke
comes from good stock
jó családból származik
dehydrated stock
levespor
dud stock
eladhatatlan áru
fat stock
vágóállat
fraudulent conversion of stocks
részvényekkel való tisztességtelen manipuláció

További stock jelentések

goon stock
tiszti pálca
her stocking has a ladder
leszaladt egy szem a harisnyáján
his stock is going up
mennek fel a papírjai, egyre többen becsülik, egyre többen értékelik
in one's stocking feet
harisnyában
joint stock
alaptőke, társasági vagyon
junior stocks
új részvények, új kibocsátású részvények
keep in stock
raktáron tart
list on the stock exchange
tőzsdén bevezet
man of the good old stock
régi vágású ember
nursery stock
faiskolai növények
openwork stocking
csipkeharisnya
out of stock
nincs több raktáron, kifogyott
parent stock
törzs
pawned stock
elzálogosított részvények
preferred stock
elsőbbségi részvény
put a ship on the stocks
hajót sólyagerendára fektet
runner of stock against one's client
ügyféllel ellentétes árváltozásra játszó ügynök
safety stock
biztonsági készlet
shoes and stocking
szarvaskerep
small stock
aprómarha, csekély állatállomány
stock capital
élőfakészlet
stock control
raktárkezelés
stock in hand
raktári készlet, raktáron tartott áru
stock obsolescence
elavulás, készletromlás
stock of a rifle
puskatus, puskaagy
stock of coal
szénkészlet
stock of consumables
fogyó anyagok
stock of water
vízkészlet
stock on hand
raktári készlet
stock phrase
sablonos kitétel, közhely, klisé
stock size
szabvány méret, szabványos méret, szokásos méret
stock up on sth
felszereli magát mivel, ellátja magát mivel
take no stock in sb
nem sokat törődik vele
take stock
leltároz, leltárt készít
take stock of
felmér, áttekint, felbecsül, szemügyre vesz
wagon rolling stock
kocsiállomány, kocsipark
well stocked
nagy raktárral rendelkező, nagy készlettel rendelkező