stay jelentése magyarul

Stay jelentése példákkal az EnSzótárban. Stay magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

stay 1 ige kiejtése 1. Stay gyakorisága 1.
Ragozott alakok: stays, staying, stayed
marad, időzik, tartózkodik vhol
lakik, megszáll vhol (átmenetileg)
marad (vmilyen állapotban)
támaszt, támogat, megtámaszt
visszatart, tartóztat, feltartóztat
leállít, megállít
késleltet
elhalaszt, felfüggeszt
megáll, szünetet tart
kitart, bírja az iramot
stay 1 főnév kiejtése 2. Stay gyakorisága 2.
tartózkodás
tartóztatás
elhalasztás, felfüggesztés
tartó, támasz
kitartás, állóképesség

stay jelentése példamondatokkal

I thought she might stay until next week.

This helps the food stay cold longer.

How long does each user stay within each report?

The flowers stay open for several days.

Other animals and birds stay far away.

Szócikk stay. Stay jelentése, stay magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

stay jelentése kifejezésekkel

long-stay
hosszan maradó, hosszan tartózkodó, elfekvő (beteg)
stay-at-home
otthonülő ember
stay behind
visszamarad
stay out
kinn marad, nem jön be, nem tér haza, nem tér vissza
I am all for staying here
amellett vagyok, hogy maradjunk
I had as soon stay here
jobb szeretnék itt maradni, jobban szeretnék itt maradni
be in stays
szembe kapja a szelet
can you stay over Sunday?
itt tudsz maradni vasárnap?, itt tudod még tölteni a vasárnapot?
come to stay
állandósul, meghonosodik, meggyökerezik
go about in stays
orral átfordul a szélen
hang in stays
szembe kapja a szelet
have friends staying with one
szállóvendégei vannak
how long have you been staying in these parts?
mióta tartózkodik ezen a vidéken?, mióta van ezen a vidéken?
keep/stay out of sb's way
kerül/elkerül vkit, távol tartja magát vkitől
make a long stay
hosszasan tartózkodik, hosszú ideig tartózkodik, sokáig marad
make a stay
tartózkodik, marad
put a stay upon sth
fékez vmit, korlátoz vmit
set up on the stay
meghúzza az árbocmerevítőt, megfeszíti az árbocmerevítőt
ship slack in stays
lassan forduló vitorlás hajó
stay beyond one's time
túl soká marad, túl sokáig marad
stay chain
kifeszítő lánc, kimerevítő lánc

További stay jelentések

stay clear of sth
elkerül vmit, óvakodik vmitől, tartózkodik vmitől
stay crutch
támaszték, támasztó konzol
stay for as long as you like
maradj, ameddig akarsz, maradj, ameddig tetszik, maradj, ameddig jólesik
stay home
otthon marad, otthon tartózkodik
stay in a form for a second year
osztályt ismétel
stay in the dry
szárazon marad
stay of execution
végrehajtás felfüggesztése
stay of sb's old age
öreg korának támasza
stay on the boil
forrásban marad, feszültség tovább fennmarad
stay out all night
házon kívül alszik, nem alszik otthon, kimarad
stay put
ott marad, ahova teszik
stay sb's hand
lefogja a kezét vkinek, megállít vkit vmiben
stay sill
talpgerenda
stay somewhere for a time
egy ideig vhol marad
stay tackle
feszítőkötél, kötélzet
stay together
együtt marad, összetart
stay under for two minutes
két percig víz alatt marad
stay with a friend
egy barátjánál száll meg
they will stay over the weekend
itt töltik a hétvégét, itt maradnak a hét végére
we had as good as stay here
akár itt is maradhatunk