state jelentése magyarul

State jelentése példákkal az EnSzótárban. State magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

state főnév kiejtése 1. State gyakorisága 1.
állapot, helyzet, körülmények
(fizikai) állapot, halmazállapot
izgatott/nyugtalan/zaklatott állapot
koszos/rendetlen állapot
kvantumállapot
ország
állam
az Államok (USA)
állam, kormányzat
állami tiszteletadás/pompa/ceremónia
rang, méltóság
államfői szertartás
state ige kiejtése 2. State gyakorisága 2.
Ragozott alakok: states, stating, stated
kijelent, megállapít, állít
kifejez, kimond, kinyilatkoztat, bejelent
kifejt, előad, ismertet
kijelöl, megállapít
feltüntet (nevet, címet, árat, stb.)
adatszerűen és összefüggően kifejti/ismerteti az ügyet

state jelentése példamondatokkal

Other changing roles involved state employment agencies.

His financial state was very worrying indeed.

Possible separate state charges are still under investigation.

The state executives were acknowledged movement leaders.

The second alternative is state autonomy theory.

Szócikk state. State jelentése, state magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

state jelentése kifejezésekkel

state-owned
állami tulajdonú
United States
Amerikai Egyesült Államok
buffer state
ütközőállam
city state
városállam
police state
rendőrállam
a pretty state of affairs!
szép kis ügy!
advanced state
fejlettség
as stated above
mint már említettük
be in a delicate state of health
várandós
be in a state of commotion
forrong
bed of state
díszágy, parádés ágy
chief justice of the united states
polgári ügyek legfőbb bírája
coffers of state
államkincstár, közvagyon
desperate state of affairs
kétségbeejtő helyzet
disturbances convulsive to the state
államfelforgató zavargás, államfelforgató zendülés
ecclesiastical state
egyházi állam, pápai állam
equation of state
állapotegyenlet
federal state
szövetségi állam
in a gracious state
kegyelem állapotában
in a state of grace
kegyelem állapotában
in a state of nature
meztelenül

További state jelentések

in a state of swoon
ájult állapotban
in mint state
vadonatúj, teljesen új állapotban levő
lie in state
felravatalozták
mandatory states
mandátum alapján kormányzott államok
melon in a good state of advancement
érett dinnye
negro states
rabszolgatartó államok
on state occasions
nagy események alkalmával
papal state
pápai állam
parent state
anyaország
please state below
kérem itt feltüntetni, kérjük alul megjelölni, kérjük alul megnevezni, kérjük lent megjelölni, kérjük lent megnevezni
precarious state of health
bizonytalan egészség, törékeny egészség
principle of corresponding states
megfelelő állapotok tétele
prisoner of state
politikai fogoly
reduced equation of state
redukált állapotegyenlet
robes of state
hivatali díszruha
satellite state
csatlós állam, bábállam
secretary of state
miniszter, külügyminiszter
standard state
standard állapot
state affairs
államügyek
state apartments
reprezentációs helyiségek
state ball
udvari bál
state bank
állami bank
state bond
államkötvény
state call
udvariassági látogatás
state capitalism
államkapitalizmus
state coach
díszhintó
state department
külügyminisztérium
state dinner
díszebéd
state enterprise
állami vállalat
state exam
államvizsga
state examination
államvizsga
state grant
államsegély
state legislature
tagállam parlamentje
state of affairs/things
tényállás, helyzet
state of development
fejlettség
state of emergency
szükségállapot, rendkívüli állapot
state of flux
állandó mozgás, állandó változás, szakadatlan változási folyamat, cseppfolyós állapot, forrás, erjedés
state of grace
kegyelmi állapot, ártatlanság
state of health
egészségi állapot
state of life
hivatottság, elhivatottság (vallási)
state of play
játszmaállás, a jelenlegi állás (ügyeké, stb.)
state of the art
a legújabb/legmodernebb