start jelentése magyarul

start angolul

Start jelentése példákkal az EnSzótárban. Start magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

start ige kiejtése 1. Start gyakorisága 1.
Ragozott alakok: starts, starting, started
kezdődik, elkezdődik (pl. esemény)
kezd, elkezd vmit
elindul, beindul (gép, stb.)
indul, elindul (vhova)
belekezd, belefog vmibe
kezd vmiként (munkát)
kezdődik (vmilyen árnál)
okoz, létrehoz vmit, késztet vmire
útnak indít, elindít (életpályán)
indít, elindít, megindít, beindít (gépet, stb.)
indít, indulásra jelt ad (versenyen)
összerezzen, összerázkódik
megrezzen, megriad
megriaszt
(hirtelen) megjelenik/megmozdul
start főnév kiejtése 2. Start gyakorisága 2.
kezdet
kezdőpont, kiindulópont
kezdés, indítás
indulás, rajt, start
rajthely, rajtvonal
kezdeti előny
összerezzenés, megrezzenés
megriadás, összerándulás
meglepő esemény/eset

start jelentése példamondatokkal

Name start characters are automatically valid name characters.

Really should start taking more photos again.

Women should start using effective contraception four weeks before starting treatment.

Music has always been where problems started.

When did house music start filtering through here.

Szócikk start. Start jelentése, start magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

start jelentése kifejezésekkel

start-up
beindítás, megindítás, induló vállalkozás
jump-start
betolással indít, lökést ad vminek (átv.)
false start
hibás rajt
flying start
mozgó rajt, mozgó start, repülőrajt
kick-start
berúgókar
starting point
kiindulópont
starting post
rajtpózna
self-starting
önindítású, önindító
start back
visszaindul
start off
elindul, megindul, útnak indul, kezdődik, kezd vmit, kezd vmivel/vhogyan/vmiként
start on at sb (about sth) | start on (at sb) about sth
kritizál, szapul, kifogásol vkit/vmit
start on sb
rátámad vkire, nekiesik vkinek (tettleg/verbálisan)
start out
kezd vmiként (az életét, a munkáját, stb.), belekezd, belefog, belevág (vállalkozásba, foglalkozásba, stb.), vmilyen szándékkal belefog vmibe
start over
újra kezd, ismét elölről kezd
start sb off (on sth)
indít/késztet vkit (vmire), útnak indít, elindít (segít kezdetkor)
start up | start sth up
megindul, beindul, kezdődik, megindít, beindít, kezd
a head start
kezdeti előny
as you are not ready we cannot start
mivel nem vagy kész, nem indulhatunk
at the very start
kezdet kezdetén, mindjárt kezdetben
don't let us start yet!
ne induljunk még!, várjunk még!
don't start | don't you start
ne kezdd! (morgolódást, kritizálást)

További start jelentések

easy starting
könnyű beindíthatóság
everything went criss-cross from the start
elejétől fogva minden összevissza ment, elejétől fogva minden balul sikerült
for a start
először is (az első indok/dolog említése)
get started
belefog vmibe
get the start of
megelőz, előnybe kerül, elébe vág vkinek
get the start of sb
megelőz vkit
give a start
összerezzen
give sb a flying start
nagy előnyt jelent vkinek
give sb a start
megijeszt vkit, előnyt ad vkinek, kedvezően indít el
it is high time to start
legfőbb ideje, hogy induljunk
it is more than time to start
legfőbb ideje, hogy induljunk
it started raining
esni kezdett
make the engine start
megindítja a motort
right at the start
mindjárt az elején
staggered start
külön indítás
start a family
családot alapít
start a hare
vitát mellékvágányra visz
start a new subject
új tárgyba kezd
start at the wrong end
rosszul fog neki vminek, rosszul lát hozzá vmihez, rosszul kezd vmit
start doing sth
belekezd vmibe
start forward
előreugrik
start from one's chair
felpattan ültéből
start from scratch again
semmiből kezdi újra
start in good time
idejében elindul
start in on doing sth
nekikezd vminek, hozzálát vmihez
start in to do sth
nekikezd vminek, hozzálát vmihez
start off on a journey
útnak indul, útra kel
start on a shoestring
semmivel kezdi
start on one's journey
útnak indul, elindul
start on one's way
útnak indul, útjára indul, elindul
start out to
az a szándéka, hogy, az a terve, hogy
start something
bajt csinál
start the sheet
vitorlát kienged
start to do sth
belekezd vmibe
start with
először is, kezdjük azzal, hogy
starting position
alapállás
starting switch
önindító-kapcsoló
take sth as one's starting point
alapul vesz vmit
to start with
először, eleinte, kezdetben, először is ..., kezdjük azzal hogy ...
wake with a start
álmából felriad, álmából hirtelen felriad