stand jelentése magyarul

stand angolul

Stand jelentése példákkal az EnSzótárban. Stand magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

stand ige kiejtése 1. Stand gyakorisága 1.
ps: stood pp: stood e3/-ing: stands, standing
áll
áll vmi vhol (épület, tárgy, stb.)
áll vhogy (vmilyen szinten, állapotban, helyzetben)
bír, kibír (vmit) (károsodás nélkül)
jelölteti magát (választáson)
áll, vállal (költséget), fizet vkinek vmit
stand főnév kiejtése 2. Stand gyakorisága 2.
álláspont, állásfoglalás
állvány
állomás
tribün, lelátó
állás, megállás
növendék növényállomány, faállomány
vadmadár csapat

stand jelentése példamondatokkal

One light stand was facing her direction.

The stand is usually where away fans are housed.

Let stand until cool enough to handle.

My objection is regarding stand alone films.

I was never happy leaving things stand still.

Szócikk stand. Stand jelentése, stand magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

stand jelentése kifejezésekkel

long-standing
régóta fennálló
free-standing
szabadon álló
stand-in
megállapodás, megegyezés, helyettes, helyettes színész, dublőz, próbababa
stand-alone
önmagában/függetlenül működőképes (számítógép, szoftver, stb.)
stand-up
stand-up (komédia), egymásnak feszülő (vita/küzdelem), álló, állva hordott/használt
coat stand
ruhafogas, álló ruhafogas
music stand
kottapult, kottaállvány, zenekari dobogó, zenekari emelvény
stand-off
holtpont, zsákutca, holtvágány
stand-offishness
tartózkodás, visszavonultság, rezerváltság, kimértség, zárkózottság, rátartiság, gőg, fennhéjazás
stand-up
stand-up komédia (viccmesélés), stand-up komédiás (viccmesélés)
standing joke
hagyományos tréfa, jól ismert tréfa, állandóan ismételt tréfa
standing order
állandó rendelés, folyamatos rendelés
standing room
állóhely
standing stone
menhir
stand-offish
tartózkodó, távolságtartó, visszavonuló, kimért, zárkózott
not stand for sth
nem hagy vmit, nem tűr el vmit
stand alone
egyedülálló, utolérhetetlen, páratlan
stand aside
félreáll, eláll az útból, távol tartja magát vmitől, nem vesz részt vmiben, lemond az állásáról (vki javára)
stand back (from sth)
hátravonul, visszahúzódik, hátrább áll, hátrébb helyezkedik el vmitől, kívülről nézve gondol át egy helyzetet
stand by
tétlenül néz vmit, csak ott van és nem tesz semmit (vmi ellen), készen áll, készenlétben van
stand by sb
(a bajban) vki mellett áll, kitart vki mellett

További stand jelentések

stand by sth
kitart vmi mellett (vélemény, döntés, stb.)
stand down (as sth)
lemond egy állásról, viszzavonul egy állásról, leszáll a tanúk padjáról (bíróságon)
stand for sth
a rövidítése vminek, a jele/szimbóluma vminek, támogat vmit (elvet, ügyet, stb.), vminek a híve
stand in (for sb)
beáll vki helyett, helyettesít vkit
stand off
eltávolodik, távol tart magától
stand on
túlzottan/kínosan betart (formaságokat, stb.), marad egy útvonalon
stand out (as sth)
kitűnik, kimagaslik (sokkal jobb)
stand out (from/against sth)
szembeötlik, kiugrik, élesen kirajzolódik
stand over
vkit felügyel, vkit közelről figyel, elhalaszt, elnapol vmit; el van halasztva vmi
stand sb off
távol tart vkit, visszautasít vkit, elbocsát, elküld (munkahelyről), nem foglalkoztat
stand sb up
nem megy el a randevúra
stand to
fegyverbe!
stand up
feláll
stand up (to sth)
kiáll (vizsgálatot, stb.), érvényben marad, megállja a helyét (alaposabb vizsgálat, stb. után)
stand up for sb/sth
támogat/megvéd/oltalmaz vkit, a pártjára áll vkinek, kiáll vkiért/vmiért
stand up to sb
bátran szembeszáll vkivel
stand up to sth
ellenálló vminek, strapabíró (anyag, termék stb.)
I don't know where I stand
nem tudom, hogy is állok, nem tudom, hogyan is állok
I was tired of standing so long
belefáradtam a sok állásba
I would take the stand on it
ezt akár írásba is adom, leteszem rá a főesküt
I'll tell you fair and square how matters stand
kertelés nélkül elmondom, hogy állnak az ügyek
a house divided cannot stand
a megosztottság gyengévé tesz a külső erőkkel szemben
all standing
minden jó állapotban, leszerelés nélkül
allow to stand
állni hagy, leülepedni hagy
appear to stand
mozdulatlannak látszik
as it stands
ahogy jelenleg áll, jelenlegi állapotában, ahogy a dolgok jelenleg állnak
as matters stand
jelenlegi helyzet szerint, dolgok jelenlegi állásánál, ahogy a dolgok jelenleg állnak
as the case stands at present
jelenlegi helyzetben
be at a stand
összezavarodott
be called to the stand
tanúként kihallgatják
be in a standing posture
álló helyzetben van
be left no legs to stand on
kicsúszik a lába alól a talaj
be left standing
meghagyják a helyén, meghagyják
be tired with standing
kifáradt az állásban, kifáradt az álldogálásban
be too tired to stand
állni sem tud a fáradtságtól, alig áll a lábán
bring sb to a stand
sarokba szorít vkit, zsákutcába szorít vkit
broker's stand
londoni kikiáltó árus standja
buy as it stands
megveszi úgy, ahogy van
by standing on tip-toe I can just reach the shelf
lábujjhegyen állva éppen elérem a polcot
class standing
magaviselet és általános előmenetel, általános tanulmányi előmenetel, osztályhelyzet
coat stand
fogas
coat-and-hat stand
állófogas