spirit jelentése magyarul

Spirit jelentése példákkal az EnSzótárban. Spirit magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

spirit főnév kiejtése 1. Spirit gyakorisága 1.
lélek
szellem
kísértet
földöntúli lény
Szentlélek
szellem, hangulat
a lelke vminek (átv.) (kiemelkedő szereppel/kvalitással rendelkező vki)
kedv, kedély
lelkierő, bátorság
szellem (átv.) (a valódi értelme/szándéka vminek)
rövidital, töményital
(éghető) desztillátum (üzemanyag)
szesz, alkohol
spiritusz
életeszencia
spirit ige kiejtése 2. Spirit gyakorisága 2.
Ragozott alakok: spirits, spiriting, spirited
(gyorsan/titokban) eltüntet/elhurcol/elvisz vmt

spirit jelentése példamondatokkal

A free spirit has been and gone.

United community spirit was in action again.

This spirit guide has slightly different tasks to perform.

The spirit stories are varied and extremely popular.

The opposite spirit seems to rule today.

Szócikk spirit. Spirit jelentése, spirit magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

spirit jelentése kifejezésekkel

spirit level
vízszintező
team spirit
csapatszellem
white spirit
lakkbenzin, nehézbenzin
high-spirited
jókedvű, eleven, vidám
low-spirited
lehangolt, letört, bátortalan
public-spirited
a közérdeket szem előtt tartó
spirit away/off
eltüntet, elhurcol, elvisz vmt
spirit sb up
buzdít, serkent, felhangol vkit, kedvét/bátorságát meghozza vmihez
animal spirits
jókedv
ardent spirits
pálinkafélék, rajongók
be in high spirits
jókedvű, vidám, élénk
be in low spirits
nyomott hangulatban van, rosszkedvű, lehangolt, levert
be in poor spirits
rosszkedvű, lehangolt, levert
be in royal spirits
túláradó jó kedvében van, elemében van
be out of spirits
lehangolt, levert, rosszkedvű
blessed are the poor in spirit
boldogok a lelki szegények
boisterous spirits
kicsapongó vidámság, duhajság
business spirit
üzleti szellem, üzleti érzék
dispossess sb of an evil spirit
megszabadít vkit a rossz szellemtől
enter into the spirit
beleéli magát vminek a hangulatába
enter into the spirit of sth
belemegy vmibe

További spirit jelentések

flow of spirits
jókedv, áradó jókedv, kiapadhatatlan jókedv, jó hangulat
his spirits sank
inába szállt a bátorsága, elbátortalanodott, elvesztette a bátorságát, alászállt a kedve
holy spirit
szentlélek
in (the) spirit
lélekben, gondolatban
in a sporting spirit
sportszellemben
keep up one's spirits
megőrzi kedélyét, nem csügged
mercenary spirit
kalmárszellem
moving spirit of sth
lelke vminek, mozgatója vminek, éltetője vminek
out of spirits
rosszkedvű, lehangolt, lóg az orra, kedvetlen, rossz a hangulata
proof spirit
előírásos fokú szesz, 57%-os (gb), 50%-os (us), tiszta alkohol
public spirit
közösségi szellem
raw spirit
tömény szesz
salient spirits
ficánkoló kedv
spirit 30 % below proof strength
előírtnál 30 %-kal gyengébb szesz
spirit of salts
hígított sósav
spirit of the age
korszellem
spirit of turpentine
terpentinszesz
spirits of salts
hígított sósav
the spirit is willing but the flesh is weak
a szándék megvan(,) de hiányzik hozzá az erő
the spirit world
a szellemvilág
when the spirit moves me
amikor kedvem van hozzá
when the spirit moves sb
amikor kedve tartja, amikor kedve/hangulata van hozzá