speech jelentése magyarul

Speech jelentése példákkal az EnSzótárban. Speech magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

speech főnév kiejtése. Speech gyakorisága.
beszéd
felszólalás
beszélő képesség
beszédmód
beszédmodor
nyelv
nyelvjárás
szónoklat
hang

speech jelentése példamondatokkal

The speech is usually presented sitting down.

Those four kinds of speech always increase suffering.

This speech is published here as prepared.

Higher speech rate values are just ignored.

The answer to bad speech is better speech.

Szócikk speech. Speech jelentése, speech magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

speech jelentése kifejezésekkel

direct speech
egyenes beszéd
figure of speech
beszédfordulat, szólásmondás
free speech
szólásszabadság
indirect speech
függő beszéd
part of speech
beszédrész, szófaj
reported speech
függő beszéd
speech-reading
szájról olvasás, ajakról való leolvasás
after-dinner speech
pohárköszöntő
be robbed of speech
elnémult, megnémult
be short of speech
szűkszavú, szófukar
be slow of speech
lassan beszél, lassú beszédű
bluntness of speech
szókimondás
body of a speech
beszéd magva, beszéd lényege
catch sb up in a speech
közbeszól, beleszól, félbeszakít vkit beszédében
deliver a speech
beszédet tart, beszédet mond, szónokol, beszél, dikciózik
deliverance of a speech
szónoklat tartása, beszéd mondása
drift of one's speech
beszéde értelme, beszéde célja, beszéde irányzata
faculty of speech
beszélő képesség
farewell speech
búcsúbeszéd
fear deprived her of speech
a félelem megnémította, a félelem elvette a szavát, a félelemtől elállt a szava
find one's speech
újra megjön a szava

További speech jelentések

flowers of speech
szóvirág
freedom of speech
szólásszabadság
gabble out a speech
ledarál egy beszédet, elfúj egy beszédet
get speech with sb
sikerül beszélnie kivel
have speech of sb
beszél kivel, beszélget kivel
have speech with sb
beszél kivel, beszélget kivel
impediment in speech
beszédhiba
incontinence of speech
szószátyárság, túlzott bőbeszédűség
keynote speech
vitaindító előadás
king's speech
trónbeszéd
liberty of speech
szólásszabadság
lose the faculty of speech
eláll a szava, nem jön ki szó a torkán, nem jön ki szó a száján, megnémul
lose the power of speech
eláll a szava, nem jön ki szó a torkán, nem jön ki szó a száján, megnémul
main features of a speech
beszéd fő pontjai
make a speech
beszédet tart, beszédet mond, beszél, szónokol, dikciózik
make an extempore speech
beszédet rögtönöz, rögtönzött beszédet mond, rögtönözve beszél
manner of speech
beszéd, beszédmód, beszédmodor
parts of speech
beszédrészek, szófajok
plain speech
nyílt beszéd, szókimondás
queen's speech
trónbeszéd
readiness of speech
szóbőség
ready flow of speech
jó beszédkészség, jó beszélőke
report a speech
beszédről beszámol, beszédet ismertet
scant of speech
szűkszavú
speech area
nyelvterület, nyelvjárási terület
speech basis
artikulációs bázis
speech choir
szavaló kórus
speech clinic
beszédhibások gyógyintézete
speech community
nyelvközösség
speech correction
helyes kiejtésre tanítás, nyelvhibák leküzdésére tanítás
speech failed him
elállt a szava
speech from the throne
trónbeszéd
speech greeted with cheers
tetszéssel fogadott beszéd
speech island
nyelvsziget, nyelvjárási sziget
speech level
nyelvi réteg, stiláris réteg
speech on the long side
terjedelmes beszéd, hosszú lére eresztett beszéd
speech organ
beszélőszerv
speech sound
beszédhang
tag his speech with quotations
beszédét teletűzdeli idézetekkel
take a speech down in shorthand
gyorsírással jegyzi a beszédet
the speech warmed the hearers
a beszéd fellelkesítette a hallgatókat
unprepared speech
rögtönzött beszéd