source jelentése magyarul

Source jelentése példákkal az EnSzótárban. Source magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

source főnév kiejtése 1. Source gyakorisága 1.
forrás, eredet
forrás (folyóé), kútfő (szökőkúté)
infromációforrás (személy)
forrásmunka, adatforrás
forrás (energiáé, stb.)
bemenet (tranzisztoron)
source ige kiejtése 2. Source gyakorisága 2.
vmilyen forrásból szerez/kap
vminek a forrását megtalálja

source jelentése példamondatokkal

The open source community is pretty cool.

Its chief mineral source is sodium nitrate.

The compilers are source code compatible across platforms.

My current water source is rain catchment.

All listed implementations are distributed under open source licenses.

Szócikk source. Source jelentése, source magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

source jelentése kifejezésekkel

I know it from a good source
biztos forrásból tudom, megbízható forrásból tudom
at source
a forrásnál, az erdetnél, kifizetés előtt (levonások)
from a trustworthy source
megbízható forrásból, hiteles forrásból
good source
megbízható forrás, biztos forrás
locate the source of a pain
megállapítja a fájdalom eredetét, megállapítja a fájdalom okát, megállapítja a fájdalom forrását, megtalálja a fájdalom eredetét, megtalálja a fájdalom forrását
source material
anyakőzet, forrásanyag
source of all our troubles
minden bajunk eredete, minden bajunk forrása
source of energy
energiaforrás
source of errors
hibaforrás
source of infection
fertőzési góc, fertőzés fészke, fertőzés góca
source of light
fényforrás
source of natural gas
földgázforrás, földgázkút
source of power
energiaforrás
source of sound
hangforrás
take its source in somewhere
ered vhol
trace sth back to its source
eredetére vezet vissza vmit, forrására vezet vissza vmit