sort jelentése magyarul

sort angolul

Sort jelentése példákkal az EnSzótárban. Sort magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

sort főnév kiejtése 1. Sort gyakorisága 1.
fajta, -féle
mód
rendezés (számítógépen)
sort ige kiejtése 2. Sort gyakorisága 2.
Ragozott alakok: sorts, sorting, sorted
kiválaszt
válogat
szétválaszt
rendez (sorba)
szortíroz
csoportosít
rendez (számítógépen adatot)

sort jelentése példamondatokkal

This sort of thing has happened before.

This sort of being is called necessary.

This sort of operation is never easy.

What sort of boards are already fitted?

Each property has a preferred sort direction.

Szócikk sort. Sort jelentése, sort magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

sort jelentése kifejezésekkel

sort out
kiválogat, kiválaszt, megold, elrendez
I don't believe anything of the sort
semmi effélében nem hiszek, semmi ilyesmiben nem hiszek
I feel sort of that
valahogy az az érzésem, hogy, úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy
I have a sort of idea
úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy, az az érzésem, hogy, az a benyomásom, hogy
I sort of feel that
az az érzésem, hogy
I think sort of that
valahogy az az érzésem, hogy, úgy érzem, hogy, úgy gondolom, hogy
all kinds of | all sorts of
mindenféle, mindenfajta
all sorts and conditions of men
minden rendű és rangú ember
all sorts of men
mindenféle ember
and all that sort of thing
és más egyéb hasonló
another sort of
másféle, másfajta
be rather out of sorts
egy kissé rosszul érzi magát
bill of sorts
defektjegyzék
coffee of a sort
kávénak nevezhető dolog, kávénak nevezhető izé, vmi kávéféle
decent sort of person
rendes ember
excuse of sorts
afféle ürügy, afféle kifogás
feel out of sorts
rosszkedvű, nem érzi jól magát
good sort
csinos fiatal nő, kívánatos fiatal nő, jó ember, jó fiú, derék ember, rendes ember, kedves ember
he is not the sort of man to do a mean thing
nem olyan ember, aki hitvány dolgot tesz, nem az a fajta ember, aki hitvány dolgot tesz
he's a real good sort
igen rendes ember, igen derék ember
he's not my sort
nem olyan ember, mint én, nem magamfajta

További sort jelentések

in a sort
bizonyos fokig, bizonyos mértékben
in some sort
bizonyos fokig, bizonyos mértékben, valamilyen módon, egy bizonyos fokig
nothing of the sort
semmi ilyesmi, semmi efféle, semmi effajta, szó sincs róla, egyáltalán nem
of all sorts
mindenféle, mindenfajta
of the sort
ilyen
of this sort
ilyen
pretext of sorts
afféle ürügy, afféle kifogás
real good sort
igen rendes, igen derék
separate the men from the boys | sort out the men from the boys
eldönti ki a legény a gáton
some coffee of sorts
kávénak nevezhető dolog, kávénak nevezhető izé, vmi kávéféle
some sort of excuse
vmilyen kifogás
something of a sort
valaminek nevezhető dolog, valamiféle
something of sorts
egy valamiféle, egy valaminek nevezhető dolog
sort of
valahogy
sorting drum
ércosztályozó dob
sth of a sort
egy többé-kevésbé vminek nevezhető dolog, egy vmiféle
sth of sorts
többé-kevésbé vminek nevezhető dolog, egy vmiféle
superfluous sort
fölös számú betű
that sort of thing won't get by
az ilyesmit nem nézik el, az ilyesmit nem nyelik le
that's my sort of girl
esetem ez a nő
that's the sort of man he is
ilyen ember ő
that's the sort of thing I mean
körülbelül így gondolom
there is a sort of family likeness between them
van köztük valami családi hasonlatosság, van köztük bizonyos családi hasonlatosság
there is no sort of reason for this
erre nincs semmi ok
uncanny sort of fear
természetellenes félelem
what sort of day is it?
milyen idő van?
writer of some sort
egy íróféle, közepes író, harmadrendű író
writer of sorts
egy íróféle, közepes író, harmadrendű író