something jelentése magyarul

Something jelentése példákkal az EnSzótárban. Something magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

something névmás kiejtése 1. Something gyakorisága 1.
valami
mintegy, valami olyanféle/hasonló (kifejezésekben)
something határozószó kiejtése 2. Something gyakorisága 2.
meglehetősen, szörnyen, borzasztóan (hangsúlyozás)
egy kissé, némileg, valamivel

something jelentése példamondatokkal

I read something else – another great book.

The product is something almost everyone uses.

This is something woman too often forgets.

The reality is something much more difficult.

I am actually saying something very different.

Szócikk something. Something jelentése, something magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

something jelentése kifejezésekkel

I have something else to do
más dolgom van
I have something that would meet the case
van egy ötletem, ami alkalmazható erre az esetre, van egy ötletem, ami megoldja ezt a kérdést, van egy ötletem, ami megfelelne
I hope I may know something about my job
azért talán én is értek valamicskét a munkámhoz
Scott was something like an author
Scott páratlanul nagy író volt, Scott felülmúlhatatlanul nagy író volt
an indefinable something
egy meghatározhatatlan valami
by way of something
valamiként, valamiképpen
have something of a success
némi sikere van
he carried out something shocking!
botrányosan viselkedett!
he is getting something stout
meglehetősen testesedik, meglehetősen hízik
he is sick or something
valami vaja van, úgy látszik, valami baja van
he treated her something shocking
egyenesen felháborítóan bánt vele
he's a stockbroker or something
tőzsdés vagy valami hasonló, tőzsdés vagy valami ehhez hasonló
her ugliness detracts something of her charm
csúfsága kissé csökkenti vonzerejét
his character has something in it
van valami a jellemében, van valami figyelemre méltó a jellemében
it must be something like six o'clock
körülbelül hat órának kell lenni
it's something dreadful
ez valami szörnyűség, ez valami borzalom
jack something or other
valamilyen jóska
let's have a little something!
együnk valamit!
or something
vagy valami hasonló
over something
valamire
over the top of something
valamire

További something jelentések

pour me something stiff
töltsön valami erőset
quite/really something
(ez már) igazán/tényleg vmi (figyelemre méltó)
say something!
mondj valamit!
she is something under forty
valamivel negyven év alatt van, még nincs negyven éves, még nincs egészen negyven éves
something after the modern style
egy kissé modern stílusban
something dreadful has happened
valami borzasztó dolog történt
something else
kivételes, rendkívüli vmi/vki
something for the teeth
valami ennivaló, valami harapnivaló
something has put that out of my head
elfeledkeztem erről valami miatt
something has turned his brain
elkapatta valami, fejébe szállt a dicsőség
something in the shape of
valami fajta
something inexplicable
valami megmagyarázhatatlan, valami megmagyarázhatatlan dolog
something is preying on his mind
emészti valami, valami emészti
something is sure to turn up
majd csak adódik valami
something like
körülbelül, megközelítőleg, mintegy, valami olyan, eléggé/meglehetősen olyan
something of
bizonyos fokig/mértékben, némileg
something of a sort
valaminek nevezhető dolog, valamiféle
something of sorts
egy valamiféle, egy valaminek nevezhető dolog
something of the kind
ilyesmi
something or other
valami, ez vagy az
something short
egy kupica pálinka
something to do with sth
kapcsolatban mivel
something to drink
innivaló
something to hang one's hat on
amire támaszkodni lehet, amit biztos alapnak lehet tekinteni
something to live for
valami életcél, valami, amiért érdemes élni
something will turn up
majd csak adódik valami
start something
bajt csinál
that's something like success!
ezt nevezem sikernek!, ez aztán a siker!
that's something like!
ezt már nevezem!, ezt nevezem!
the five something train
az öt óra nem tudom hány perckor induló vonat
there is something about in the papers
van valami erről az újságokban
there is something brewing
valami készül, valami bűzlik, valami van a levegőben
there is something in ...
van valami (igazság/megfontolandó) a ...-ban
there is something in his character
van valami a jellemében, van valami figyelemre méltó a jellemében
there is something up
valami baj van, itt valami készül, itt valami nincs rendben
there must be something in it
kell valaminek lenni benne, kell valaminek lenni a dologban
there's something afoot
készülődik valami, készülőben van valami
there's something in the air
valami készül, valami van a levegőben
there's something in the wind
van valami a levegőben, lóg valami a levegőben, készül valami, készülőben van valami, rebesgetnek valamiről
there's something to it
van benne valami
well that's something!
ez már valami!
will you take something?
eszel valamit?, iszol valamit?