so jelentése magyarul

So jelentése példákkal az EnSzótárban. So magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

so határozószó kiejtése 1. So gyakorisága 1.
annyira, olyan
olyan ... (mint ...) (összehasonlítás)
(visszahivatkozás)
úgy van (az a helyzet/igaz/egyetértés)
hasonlóképpen, éppúgy, szintén, is
de igen (határozott ellentmondás tagadó kijelentésre)
így
ekképpen, ennélfogva
so kötőszó kiejtése 2. So gyakorisága 2.
ezért, következésképpen, emiatt
ebből kifolyólag, ebből következően
azt eredményezve
azért hogy
és aztán, azután
(kérdés bevezetése)
így hát/tehát ...? (előzőekre vonatkozó kérdés)
és aztán/mi van ha ... (lényeges?)
tehát ... (következtetés levonása)
ugyanúgy, (annak) megfelelően

so jelentése példamondatokkal

No believer has ever done so before.

Szócikk so. So jelentése, so magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

so jelentése kifejezésekkel

so-called
úgynevezett (vmiként ismeretes), állítólagos
so-and-so
ez és ez, ez meg ez, idegesítő/kellemetlen személy
say-so
állítás, kétes állítás, utolsó szó, döntés joga, parancs, döntés
so-so
tűrhető(en)
(in) so far as/that
már amennyire ..., amennyiben
I am so happy!
olyan boldog vagyok!
I can show that it is so
be tudom bizonyítani, hogy így van
I defy you to do so
megtiltom, hogy ezt megtedd
I fear so
attól tartok, hogy igen
I haven't so much as my fare
még az útiköltségem sincs meg, még az útiköltségemet sem tudom kifizetni
I reckon so
azt hiszem, úgy vélem
I should rather think so!
meghiszem azt!
I think so
azt hiszem, azt hiszem, igen, valószínűnek tartom
I thought good to do so
helyesnek láttam úgy tenni, helyesnek gondoltam úgy cselekedni, helyesnek láttam úgy cselekedni, így tartottam helyesnek eljárni
I told you (so)
ugye megmondtam (hogy így lesz)
I told you so again and again
százszor is megmondtam már
I wanted to see him and I did so
meg akartam látogatni és meg is tettem
I was tired of standing so long
belefáradtam a sok állásba
I'm not so bad
jobban vagyok, már jobban vagyok
I'm telling you so for the umpteenth time
ezerszer megmondtam
a little bird told me so
kémeim jelentették, egy kismadár csiripelte

További so jelentések

a mile or so
vagy egy mérföld, vagy egy mérföldnyire
according to the news received so far
eddigi hírek szerint
admission so much a head
belépti díj személyenként ennyi és ennyi
admission so much per head
belépti díj személyenként ennyi és ennyi
and so on | and so forth
és egyéb hasonlók, és így tovább
as you make your bed so you must lie on it
ki mint veti ágyát úgy alussza álmát
as/so far as it goes
a maga nemében, a saját korlátain belül
as/so long as
(addig) ameddig, mindaddig, feltéve hogy
be he never so good
bármilyen jó legyen is
be it ever so little
akármilyen kevés legyen is, bármilyen kevés legyen is, akármilyen kicsi legyen is, bármilyen kicsi legyen is
be it never so good
bármilyen jó legyen is
be not so bad
jobban van, már jobban van
be not so much a writer as a scholar
inkább tudós, mint író, nem is annyira író, mint amennyire tudós
be so constituted
úgy van alkotva
be so good as one's word
állja a szavát, megtartja a szavát, állja is amit megígért
be so good as to do sth | be good enough to do sth
legyen (olyan) kedves ... (udvarias kérés)
be so green as to imagine that
oly naiv, hogy azt képzeli, hogy
be so kind as to
legyen oly szíves, legyen olyan szíves és, légy olyan jó és
be worth so much
ennyit ér
be/make so bold (as to do sth)
bátorkodik vmit megtenni, merészel vmit megtenni (udvariassági formula)
better so
jobb, hogy így van, így jobb
chance so ordained it that
a véletlen úgy hozta magával, hogy
did I not tell you so!
lám megmondtam!, ugye megmondtam!, nem megmondtam!
didn't I say so!
hát nem megmondtam?
don't be so hoity-toity!
ne nagyképűsködj!, ne vágj fel!
doubly so as
annál is inkább, mert
even so
annak ellenére is, (de) még így is, mégis
ever so
bármennyire is
ever so little
akármilyen kevés, egy egész kevés, egy csepp, egy picinyke
ever so long
jó ideje, jó régen
ever so many
nagyon sokan
ever so much
nagyon, sokkal
ever so much better
sokszorosan jobb, sokkalta jobb, sokkalta jobban, ezerszer jobb, ezerszer jobban
every so often
hébe-hóba, időről időre, néha, alkalmanként
go so far as to do sth
egészen odáig megy hogy
god has willed it so
isten akarta, isten akaratából történt így, így rendelte az isten
god send it may be so!
isten adja, hogy úgy legyen!
have no right to say so
nincs joga ezt mondani
he doesn't so much as
még csak nem is
he got struck so hard that his ears rang again
olyan ütést kapott, hogy a füle is csengett bele, olyan ütést kapott, hogy a füle is zúgott bele
he had the face to tell me so
volt képe nekem azt mondani, volt mersze nekem azt mondani, volt pofája nekem azt mondani, nem átallotta nekem azt mondani
he is not so black as he is painted
nem olyan rossz, mint amilyennek látszik, nem olyan rossz, mint amilyennek lefestették, jobb, mint a híre