small jelentése magyarul

Small jelentése példákkal az EnSzótárban. Small magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

small melléknév kiejtése 1. Small gyakorisága 1.
Fokozás: smaller, smallest
kicsi, kis, kicsiny, apró
kicsi, nem elég nagy
kis, kevés, nem sok, csekély
kicsi (nem kifejlődött, fiatal)
jelentéktelen, lényegtelen
kis, halk, gyenge
kis (vállalkozás, üzlet)
kis, nem előkelő
small főnév kiejtése 2. Small gyakorisága 2.
alsónemű, fehérnemű
small határozószó kiejtése 3. Small gyakorisága 3.
apróra, kis darabokra
kis/csekély méretben/terjedelemben

small jelentése példamondatokkal

This is why frequent small changes are ideal.

A small beer cellar was established underneath.

A small vertical boiler requires little floor space.

The small spinner rotates sixty degrees every three generations.

The bolts are concealed under small plastic covers.

Szócikk small. Small jelentése, small magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

small jelentése kifejezésekkel

small-scale
kis méretű, kis kiterjedésű
small-time
kisszerű, nem jelentős, jelentéktelen, másodrendű, piti, kicsiben való, szerény arányú, szerény méretű
small-town
kisvárosi
small arms
kézi lőfegyver
small beer
könnyű sör, gyenge sör, jelentéktelen ember, jelentéktelen dolog, bagatell dolog
small change
aprópénz, váltópénz
small fry
kisemberek, apróságok, gyerekek, tucatemberek, jelentéktelen emberek, jelentéktelen alakok, hétköznapi figurák, kölykök, csemeték, srácok, pockok
small hours
éjfél utáni első órák
small intestine
vékonybél
small print
kis méretű betűvel írott anyag, kis betűs rész (pl. szerződésben)
small talk
csevegés
small-mindedness
kicsinyesség, kicsinyes gondolkodásmód, alantas gondolkodásmód, szűklátókörűség, szűkkeblűség
small-minded
kicsinyes, kicsinyeskedő, alantas gondolkodású, alantas gondolkodásra valló, szűk látókörű, szűkkeblű
at a small expense
olcsón, jutányosan
be small round the waist
derékban vékony, derékban keskeny
by small and small
lassanként, fokozatosan
child of small abilities
csekély képességű gyermek, gyenge képességű gyermek
do sth on a small scale
kis arányokban csinál vmit, kis méretekben csinál vmit, szerény keretek közt űz vmit, kicsiben űz vmit
feel very small
legszívesebben elsüllyedne szégyenében, ugyancsak restelkedik, komiszul érzi magát, kutyául érzi magát
feel/look small
(szégyenletesen) kicsinek/gyengének érzi magát/látszik
great and small
kicsik és nagyok, mindenféle fajta, az előkelők és a kisemberek

További small jelentések

help sb in one's small way
szerény lehetőségéhez képest segít vkit, szerény tehetségéhez képest segít vkit
how small the world is!
lám, milyen kicsi a világ!, milyen kicsi a világ!, de kicsi a világ!
in a small compass
kis mértékben, kis terjedelemben
in a small way
kismértékben, szerény keretek között
in small numbers
csekély számban, kevesen
it is a small world | what a small world
kicsi a világ! milyen kicsi a világ!
it is no small matter
ez nem kis jelentőségű ügy
it is small wonder that
nem lehet csodálni, ha, nem csoda, ha, nem meglepő, ha
live in a small way
szerényen él, szerény körülmények közt él, szerény keretek közt él
make oneself small
kicsire összehúzódik, kicsire összehúzódzkodik, behúzza fülét-farkát
much too small
túl kicsi, szerfelett kicsi, módfelett kicsi, túlságosan is kicsi, nagyon is kicsi, jóval kisebb a kelleténél, sokkal kisebb a kelleténél
no small ...
nem kevés, nem kicsi ... (jó sok)
of small account
nem számottevő, számításba alig jövő
of small dimensions
kis méretű
of small size
kis méretű
on a small scale
kicsinyített léptékben, kicsinyített méretarányban
on the small side
nem elég nagy, meglehetősen kicsi
she had small English and less German
angol tudásánál csak német tudása volt gyengébb
sing small
alább adja, engedelmeskedik, szó nélkül engedelmeskedik, meghunyászkodik
small and early
baráti összejövetel, intim összejövetel, baráti vacsora, intim vacsora
small arm
kézifegyver
small black cloud
viharfelhő
small book
katonakönyv, zsoldkönyv
small box
zsámoly (tornaszer)
small boy
kisfiú
small built
apró termetű, kis termetű, alacsony
small cakes
teasütemény
small cards
értéktelen lapok, rossz kártyák
small coal
apró szemű szén, apró szemű kőszén, hulladékszén, kockaszén, darabos szén, daraszén, aprószén, kiszitált szén, faszén
small coffee
kis csésze feketekávé, szimpla fekete
small crop
sovány termés
small eater
keveset evő, kis étvágyú
small edge of the wedge
későbbi nagy változások jelentéktelen kezdete
small end
dugattyúvég
small face
kis szemű betű
small fruits
bogyós gyümölcsűek, bogyósok
small game
apróvad
small grain
finom szemcséjű
small gross
tíz tucat
small gut
vékonybél
small harvest
sovány termés
small holding
kisbirtok, parcella