sit jelentése magyarul

Sit jelentése példákkal az EnSzótárban. Sit magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

sit ige kiejtése. Sit gyakorisága.
ps: sat pp: sat e3/-ing: sits, sitting
ül
ülésezik
ülést tart
tartózkodik
időz
fúj (szél)
áll (ruha vkin)
megül

sit jelentése példamondatokkal

The seven masters sit in silence seven days.

Let sit at least six months before drinking.

We sit together eating pan and singing.

To sit and believe everything is fine is naive.

No attempt was made to sit down.

Szócikk sit. Sit jelentése, sit magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

sit jelentése kifejezésekkel

sit-in
ülősztrájk, tüntető ülőhelyfoglalás
sitting duck
könnyű célpont
sitting room
nappali
sitting tenant
birtokon belüli bérlő
sit back
hátradől, kényelembe teszi magát, kényelembe helyezi magát, ölbe tett kezekkel ül
sit down
leül, letelepszik, pihen
sit in
fúj (szél vhonnan), ülősztrájkot folytat
sit on
megpirongat, ráripakodik, megvizsgál vmit, ránehezedik vmire, megfekszi (étel gyomrot)
sit out
végigül, kivárja a végét, kihagy
sit through
végigül, türelmesen végigül
sit up
fennmarad, felül, egyenesen ül, virraszt, éjszakázik, megijed, hátsó lábára áll, szolgál (kutya)
I had just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
I had only just sat down when
alighogy leültem, éppen azután, hogy leültem, közvetlenül azután, hogy leültem
be sitting pretty
kitűnő helyzetben van, biztos helyzetben van
do sit down
tessék leülni, üljön le
how sits the wind?
honnan fúj a szél?
in the course of the sitting
ülés folyamán, ülés alatt, ülés közben
just sit down please!
tessék csak helyet foglalni!, ülj csak le!
make sb sit up
elképeszt vkit, körmére koppint vkinek
our sitting member
kerületünk jelenlegi képviselője, képviselőnk
please sit down!
kérem foglaljon helyet!, kérem foglaljanak helyet!

További sit jelentések

private sitting
zárt tanácskozás
she sat next to me
mellettem ült
sit above the salt
asztalfőhöz közel ül
sit astride
lovaglóülésben ül
sit at the table
asztalnál ül
sit below the salt
asztal vége felé ül
sit bolt upright
nyársat nyelve ül, ül mint macska a sövényen
sit down hard on sth
határozottan ellenez vmit
sit down to table
asztalhoz ül
sit down under an insult
sértést lenyel, sértést zsebre vág
sit enthroned
trónol, trónján ül
sit for a constituency
választókerületet képvisel
sit for a portrait
modellt ül
sit for an exam
vizsgázni megy
sit for an examination
vizsgázik
sit hunched up
összegörnyedve ül, összekuporodva ül
sit in judgement on sb
ítélkezik vki fölött
sit in on sth
megfigyelőként részt vesz
sit in one's own light
fénynek háttal ül
sit in private
zárt ülésen jönnek össze, zárt ülést tartanak, nyilvánosság kizárásával üléseznek
sit in sb's lap
vki ölében ül
sit in the commons
tagja az angol alsóháznak
sit moping
gondolatokba merülve ül
sit on a committee
bizottságnak tagja
sit on one's heels
leguggol, guggol
sit on sb's lap
vki ölében ül
sit on the fence
semleges marad, nem csatlakozik egyik félhez sem, kivárási politikát folytat
sit on the splice
óvatosan játszik, nem kockáztat
sit on thorns
tűkön ül
sit one's final examination
érettségizik
sit oneself
leül
sit still
mozdulatlanul ül
sit tight
biztosan ül, nem tágít, fenekén marad, lapít
sit upon
megpirongat, ráripakodik, megvizsgál vmit, ránehezedik vmire, megfekszi (étel gyomrot)
sit with
üldögél kivel
sitting and standing room
ülő- és állóhely, férőhely
sitting bath
ülőfürdő, ülőfürdőkád
sitting cross-legged
törökülés
sitting hen
kotló tyúk
sitting in a ring
körben ülve
sitting over the fire
tűznél melegedve, tűz mellett ülve, tűz körül ülve
sitting pigeon
könnyű célpont