sign jelentése magyarul

Sign jelentése példákkal az EnSzótárban. Sign magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

sign főnév kiejtése 1. Sign gyakorisága 1.
jel
jegy
tünet
nyom
jelzőtábla
cégtábla
címtábla
sign ige kiejtése 2. Sign gyakorisága 2.
aláír
jelöl
megjelöl
jellel ellát
szignál
jelt ad
jelez
jelel (süketnéma)

sign jelentése példamondatokkal

It is used to sign client policies.

A much more reliable sign is actually feeling hungry.

They are finding those signs in various places.

Eight more were later signed through free agency.

He reads lips and uses sign language.

Szócikk sign. Sign jelentése, sign magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

sign jelentése kifejezésekkel

call sign
hívójel
equals sign
egyenlőségjel
minus sign
kivonásjel, mínuszjel
road sign
közlekedési jelzőtábla
sign language
jelbeszéd
sign away
írásban lemond vmiről, elajándékoz
sign in
munkába érkezéskor bélyegez
sign off
befejez, abbahagy, távozik, lelép
sign on
szerződtet, leszerződtet, szerződik, leszerződik
sign out
munkából távozáskor bélyegez
sign up
szerződtet, leszerződtet, szerződik, leszerződik
as a sign of sth
vmi jeléül, vmi jeleként
be no sign of sth
semmi jele vminek, semmi nyoma vminek
check and sign for goods on delivery
ellenőrzés mellett árut átvesz
concomitant sign
kísérő tünet
division sign
osztásjel, osztójel
make a sign to sb
jelt ad vkinek, jelez vkinek
make the sign of the cross
keresztet vet
make/sign/conclude/close a deal
üzletet köt/aláír
negative sign
mínuszjel, mínusz előjel, negatív előjel
neon sign
neonreklám

További sign jelentések

positive sign
pozitív előjel, pluszjel, összeadási jel
premonitory sign
előjel
put up at the sign of sth
vmihez címzett szállodában száll meg
show no sign of life
nem ad életjelt
sign and counter sign
jelszó és jelszám
sign convention
előjelszabály
sign flasher
jelzésvillantó, felvillanó fényreklám
sign in the firm's name
céget jegyez
sign lighting
reklámvilágítás
sign of aggregation
kapcsos zárójel
sign of inequality
egyenlőtlenség jele
sign of recognition
elismerés jele
sign of summation
összeadás jele
sign of the times
kortünet, idők jele
sign of the zodiac
állatövi jegy, zodiákus jegy
sign peace
békét köt
sign type bar
jelváltó emeltyű
sign vehicle
jelzéshordozó
sign with a cross
kereszttel ellát
sign with expression
érzéssel énekel
street sign
utcanévtábla
summation sign
összegzési jel
sure sign
biztos jel
traffic sign
közlekedési jelzőtábla, közúti jelzőtábla
vital sign
életjel