sight jelentése magyarul

Sight jelentése példákkal az EnSzótárban. Sight magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

sight főnév kiejtése 1. Sight gyakorisága 1.
látás
tekintet
ránézés, megtekintés
látótávolság
látható közelség
látvány, látványosság
látnivalók, nevezetességek (tsz.)
célzókészülék, célgömb, irányzék, nézőke
irányítás, célzás (célzókészülékkel)
nagy mennyiség
sight ige kiejtése 2. Sight gyakorisága 2.
Ragozott alakok: sights, sighting, sighted
meglát
észlel
megpillant
(távcsővel) néz
megcéloz (célzókészülékkel)

sight jelentése példamondatokkal

The sight the man received was physical.

The most beautiful sight is six pairs.

The sight generally stays open until midnight.

Warning signs are often used where sight distance is insufficient.

Military style front sight with protective wings.

Szócikk sight. Sight jelentése, sight magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

sight jelentése kifejezésekkel

far-sighted
előrelátó, távollátó (US)
short-sighted
rövidlátó (nem lát jól), rövidlátó, nem előrelátó (átgondolatlan, megfontolatlan)
sight-reader
kottából (betanulás nélkül) játszó/éneklő zenész
clear-sighted
tisztán látó, tisztán érzékelő, éles látású, éles eszű, helyes meglátású
long-sighted
távollátó
I can't bear the sight of her
még látni sem bírom, még látni sem szeretem
I cannot bear the sight of him
nem bírom őt látni, ki nem állhatom
I hate the very sight of her
még látni sem bírom, még látni sem szeretem
angle of sight
látószög, irányzékszög
at first sight
első pillantásra, első látásra, első tekintetre, látszólag
at sight
azonnal, látra, kapásból
at the sight of sth
vminek a láttára, vminek láttán
awe-inspiring sight
nagyszerű látvány, lenyűgöző látvány
be appalled at the sight of sth
elborzad vmi láttára, visszaretten vmi láttára, megrémül vmi láttára, meghűl benne a vér vmi láttára
be out of sight
nem látszik
be softened at the sight of sth
ellágyul vminek a láttán
be within sight
látó távolban van, láthatáron belül van, látóhatáron belül van, látható
bill at sight
látra szóló váltó
bill of sight
ideiglenes vámnyilatkozat
blurring of sight
homályos látás
combined sights
légvédelmi irányzék

További sight jelentések

come in sight of
feltűnik, feltűnik a szemhatáron, látható lesz, láthatóvá válik
come into sight of
feltűnik, feltűnik a szemhatáron, látható lesz, láthatóvá válik
do what is right in one's own sight
azt teszi, ami véleménye szerint helyes, azt teszi, ami nézete szerint helyes, azt teszi, ami meggyőződése szerint helyes
draft at sight
látra szóló váltó
fall in love at first sight
első látásra beleszeret vkibe
find favour in sb's sight
becsben van vki előtt, jó színben tűnik fel vki előtt, megnyeri vkinek a kegyeit
five days after sight
lát után öt nappal
flick out of sight
kereket old, elillan, elszelel
folding sight
lecsapható irányzék
get a sight of sth
meglát vmit, észrevesz vmit, megpillant vmit
get out of sight
eltűnik
gloaming sight
világító irányzék, éjjeli irányzék
grim sight
gyászos látvány, nyomasztó látvány
heave in sight
feltűnik a látóhatáron
in my sight
nézetem szerint, ahogy én látom, az én szememben, szerintem
in sight of sb
vki szeme láttára
it must have cost a sight of money
ez bizonyára rengeteg pénzbe került, ez bizonyára töméntelen pénzbe került
it was a case of love at first sight
szerelem volt első látásra, meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt
it was done in my sight
szemem előtt történt, szemem láttára történt
keep him in sight!
tartsd szemmel!, ne téveszd szem elől!
keep out of sight
nem mutatkozik, rejtőzik, elrejtőzik, elrejtőzik mások szeme elől
keep sb in sight
szemmel tart vkit, nem téveszt szem elől vkit
know by sight
látásból ismer
know sb by sight
látásból ismer vkit
land in sight!
föld a láthatáron!
line of sight
nézővonal, látóvonal, látósugár, látótengely
long sight
távollátás
lose one's sight
megvakul, elveszti a szeme világát
lose sight of sb
szem elől veszít vkit, szem elől téveszt vkit
loss of sight
megvakulás
make a sight of oneself
csúfot űz magából, nevetségessé teszi magát
near sight
rövidlátás
out of my sight!
pusztulj a szemem elől!, tűnj el a szemem elől!, takarodj!
out of sight
nem látható, láthatatlan
perspective sight
távlati kép
play at sight
első látásra eljátszik, lapról eljátszik, blattol
prismatic sight
prizmás irányzék
put sth out of sight
elrejt vmit, eldug vmit
rush sb round the sights
végigrohan a látnivalókon kivel, végigszáguld a látnivalókon kivel, végigrohan a nevezetességeken kivel, végigszáguld a nevezetességeken kivel, sietve megmutatja a látnivalókat vkinek, sebtében megmutatja a látnivalókat vkinek, futva megmutatja a látnivalókat vkinek, sebtében megmutatja a nevezetességeket vkinek
see the sights
megnézi a látnivalókat, megnézi a nevezetességeket, megtekinti a nevezetességeket
short sight
rövidlátás
shuffle sth out of sight
eltüntet vmit, észrevétlenül eltüntet vmit