side jelentése magyarul

Side jelentése példákkal az EnSzótárban. Side magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

side főnév kiejtése 1. Side gyakorisága 1.
oldal
oldalsó rész
oldal, mellette levő hely/terület
széle/szegélye vminek
párt, oldal (vkinek az érdekköre)
oldal (egy helyzet/jellem része, vetülete)
(televíziós) oldal, csatorna
mellék-
(vízszintes) csavar (labdáé)
elbizakodottság, nagyhangúság, felvágás
side ige kiejtése 2. Side gyakorisága 2.
Ragozott alakok: sides, siding, sided
vmilyen oldalra áll
oldalaz
szegélyez

side jelentése példamondatokkal

She was always doing little side projects.

The treatments caused very few side effects.

Are side impact air bags really necessary?

Neither side has yet tested those stated intentions.

This habit produces many negative health side effects.

Szócikk side. Side jelentése, side magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

side jelentése kifejezésekkel

one-sided
egyoldalú, féloldalas, elfogult, igazságtalan
supply-side
kínálat oldali (gazdaságpolitika)
blind side
gyenge oldal, gyengéje vkinek
five-a-side
teremfoci
side effect
mellékhatás (gyógyszeré), mellékhatás (átv.) (nem várt hatása egy eseménynek/helyzetnek)
side issue
másodrendű kérdés, mellékes kérdés
side plate
kistányér
side street
keresztutca, mellékutca
side-saddle
női nyereg
side-slip
megcsúszás, farolás, megfarolás, oldalra csúszás, oldalra farolás, szárnybillentés, zabigyerek, fattyú
side-wheeler
lapátkerekes hajó
many-sided
sokoldalú
side-splitting
nevettető, rendkívül mulatságos
side-on
oldalával (vmi felé), oldalról jövő (pl. ütközés)
side with sb (against sb/sth)
mellé/pártjára áll, pártját fogja, támogat (vkivel szemben)
(on) this side of the grave
életben
a box has usually four sides
egy doboznak rendszerint négy oldala van
a triangle has three sides
egy háromszögnek három oldala van
be a thorn in sb's side
állandó bosszúsága vkinek, tüske vki szemében, szálka vki szemében, bosszantó körülmény
be born on the wrong side of the blanket
házasságon kívül születik
be off side
lesen van, lesen áll

További side jelentések

be on side
nincs lesen
be on the right side of the fence
jól helyezkedett
be on the right side of thirty
harmincon innen van, még nincs harminc éves
be on the safe side
biztonság okáért
be on the shady side of thirty
túl van a harmincon, több, mint harminc éves
be on the sunny side of forty
közel negyven éves, még nincs negyven éves, még innen van a negyvenedik évén
be on the wrong side of the post
eltéved, eltévedt
be on the wrong side of thirty
túl van a harmincon, több, mint harminc éves
blind siding
holtvágány
bright side of things
dolgok jó oldala, dolgok derűs oldala, dolgok előnyös oldala
burst one's side
majd megpukkad a nevetéstől
by the side of sb
vki mellett, vki oldalán
by/at sb's side
vki oldalán (átv.) (támogatólag)
change sides
átáll a másik oldalra (vitában, háborúban, stb.), átpártol
cloth sides of a book
könyv fedélborító vászna
come down on the right side of the fence
győzteshez szegődik
credit side
követel oldal
dead ended siding
holtvágány
dodge on one side
félreugrik
downhill side of life
élet alkonya
educational side of the theatre
színház nevelő szerepe, színház nevelő ereje
egg sunny side up
tükörtojás
err on the side of caution
a bitosabb utat választja
far side
túlsó oldal, másik oldal
from every side
mindenhol, mindenütt, minden irányból
from side to side
egyik oldalról a másikra, ide-oda, egész/teljes széltében, teljesen keresztül
front side
címoldal
get on the blind side of sb
gyenge oldalán közelít meg vkit, sebezhető oldalán közelít meg vkit
get on the soft side of sb
gyenge oldalán közelít meg vkit, sebezhető oldalán közelít meg vkit
hair side of the skin
bér szőroldala
have no side
nem tartja magát nagyra, szerény, szerényen viselkedik
have sth on one's side | sth is on one's side
vmi/vki oldalán van (előnyére/hasznára van/működik)
have the blue chips on one's side
előnyös helyzetben van
he does not err on the side of modesty
nem erős oldala a szerénység
he got out of bed on the wrong side
bal lábbal kelt fel
he is on our side
velünk tart, a mi oldalunkon áll, a mi pártunkon áll
hear both sides
minden oldalról megvizsgál
hear both sides of a question
minden oldalról megvizsgál egy kérdést
his bread is buttered on both sides
könnyű élete van, van mit a tejbe aprítania
hold one's sides with laughter
hasát fogja nevettében
home side
hazai csapat, helyi csapat, helybeli csapat
keep one's side of the bargain
betartja a megállapodást, tartja magát a megállapodáshoz