show jelentése magyarul

show angolul

Show jelentése példákkal az EnSzótárban. Show magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

show ige kiejtése 1. Show gyakorisága 1.
pp: shown/showed e3/-ing: shows, showing
mutat, megmutat
látszik, meglátszik
bemutat, kiállít
ábrázol vmit
mutatkozik (vhol)
megjelenik (vhol)
kinyilvánít, tanúsít
kimutat (érzelmet, tulajdonságot, stb.)
látszik rajta (terhesség)
kimutat, igazol
bizonyít, bebizonyít
mutatkozik vmilyennek
megmagyaráz, szemléltet
vezet, kalauzol
harmadiknak/az első háromban végez (versenyen)
show főnév kiejtése 2. Show gyakorisága 2.
bemutató
kiállítás
látványosság
parádé, felvonulás
színpadi zenés vígjáték, musical
szórakoztató műsor, show
(állat/termék, stb.) -bemutató, -verseny
vállalkozás, intézmény
kimutatás (érzelemé, stb.)
látszat, külszín
színlelés, csalóka látszat
nevetséges látvány
menstruációs/szülési kezdeti vérzés
alkalom, lehetőség

show jelentése példamondatokkal

Dark current images show spatial structure within each array.

Recent studies show workplace coupling is becoming increasingly common.

It may show reasonable profitability despite difficult trading conditions.

It might actually show support without compromising defense.

The tourist brochures show gleaming white sand.

Szócikk show. Show jelentése, show magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

show jelentése kifejezésekkel

chat show
csevegés, informális beszélgetés televíziós/rádiós műsorban
floor show
esztrádműsor
no-show
a lefoglalt/megrendelt dologért nem jelentkező vevő
show business
tömegszórakoztató ipar
show-off
hencegés, felvágás, nagyképű alak, felvágós alak, kiállítás, mutogatás, szemlére tétel, büszkélkedés, kérkedés, fitogtatás
show off
kérkedik, henceg
show sb around/round (sth)
körülvezet, kalauzol vkit
show sb up
zavarba hoz/feszélyez vkit a viselkedésével, zavarba/szégyenbe hoz vkit a jobb hozzáértésével
show sb/sth off
büszkén mutogat vmit, felvág/henceg vmivel, jól áll, kiemeli az előnyös oldalát (ruha)
show through | show through sth
átlátszik, áttetszik
show up
megjelenik vhol, megérkezik vhova
show up | show sth up
feltűnik, kirajzolódik, láthatóvá válik, láthatóvá tesz, kirajzol
I can show that it is so
be tudom bizonyítani, hogy így van
I was shown some patterns
megmutattak nekem néhány mintát
I'll show you!
majd megmutatom neked!, majd megtanítalak!
account showing a debit balance
tartozik-egyenlegű számla, tartozik-egyenleget mutató számla
all over the show
(szétszórva) mindenütt, mindenfelé
as shown in the illustration
amint az ábra mutatja
be putting on show
színészkedik, megjátssza magát
boss the show
irányítja az egészet
cabaret show
kabaréműsor, szórakoztató műsor

További show jelentések

colour that does not show the dirt
szín, amelyen nem látszik a piszok, szín, amely nem könnyen piszkolódik
come and show us a light!
jer és világosíts fel minket!, jer és világosítsd fel elménket!
first showing
filmbemutató
flower show
virágkiállítás
for a show
látszat kedvéért
for show
(csak) a látszatért, a látvány kedvéért
get/keep the show on the road
elkezdi/folytatja a vállalkozást
give sb a fair show
lehetőséget ad vkinek
give the (whole) show away
kifecsegi a titkot, felfedi a csalást
give the game/show away
kikottyant/kifecseg (titkot)
give the show away
kikottyantja a titkot, kifecsegi a titkot, felfedi a csalást
go to show/prove
azt mutatja/igazolja
good/bad/poor show!
szép volt! bravó!/gyenge dolog!
have sth to show for one's money
kapott vmit a pénzéért, nem hiábavalóságra adta ki pénzét
have sth to show for | have nothing to show for
fel tud vmit mutatni/nem tud semmit felmutatni
he never shows his cards
sohasem árulja el szándékát
he ought to have shown more sense
több eszének kellett volna lennie
he wants to boss the show
ő akar a fejes lenni
he won't show his face here again
nem fog többé itt mutatkozni, nem dugja többé ide a képét
his behaviour up to till now shows that
eddigi magatartása azt mutatja, hogy
horticultural show
kertészeti kiállítás
it goes to show that
ez azt mutatja, hogy
it's a put-up show
komédia az egész
make a show of sth
fitogtat vmit
make sb show his hand
kiugrasztja a nyulat a bokorból
nothing seems to show that he is guilty
semmi sem bizonyítja bűnösségét
on show
látható, megtekinthető
on this showing
ha így nézzük a dolgot, ha így szemléljük a dolgot
on your own showing
ahogy magad állítod
one-horse show
olcsó mutatvány, jelentéktelen ügy
picture shown at the gallery
tárlaton kiállított kép
poor show
gyenge szereplés, gyenge dolog
punch and judy show
bábszínház
put up a good show
szép teljesítményt ér el
rummy show
különös ügy, furcsa eset
run the show
igazgat/vezet vmit, viszi a prímet
serve to show
arra szolgál, hogy megmutassa, arra való, hogy megmutassa
show (sb) a clean pair of heels
meglép, megszökik (vkitől)
show a cheap line of goods
olcsó holmit árul
show a clean record
büntetlen előéletű
show a leg
felkel az ágyból
show a light
lámpát visel, hajózási lámpát visel, lámpát kitűz, hajózási lámpát kitűz