share jelentése magyarul

Share jelentése példákkal az EnSzótárban. Share magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

share főnév kiejtése 1. Share gyakorisága 1.
rész
osztályrész
részesedés
kvóta
részvény
ekevas
részvényutalvány
részvényesi igazolvány
share ige kiejtése 2. Share gyakorisága 2.
Ragozott alakok: shares, sharing, shared
osztozik
részesedik
része van
megoszt

share jelentése példamondatokkal

More market share means more future sales.

But credit union market share is slowly increasing.

A slightly smaller share called themselves political moderates.

These theories share certain similarities with biological explanations.

All secret societies share certain fundamental themes.

Szócikk share. Share jelentése, share magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

share jelentése kifejezésekkel

power-sharing
hatalommegosztás
profit-sharing
nyereségrészesedés
share-out
felosztás, szétosztás (pénzé)
time-sharing
időosztásos használat (nyaralóé), időosztásos/többfelhasználós üzemmód (számítógépen)
bank share
bankrészvény
bazaar shares
értéktelen részvények
bear one's share of the burden
viseli a maga részét a terhekből
bearer share
bemutatóra szóló részvény
business share
üzletrész
come in for a share in sth
részesül vmiben
come in for one's full share of sth
megkapja a teljes neki járó részt vmiből, teljes mértékben kiveszi a részét vmiből
common share
törzsrészvény
do one's share
kiveszi a részét vmiből, megteszi a magáét
evenly proportioned share
egyforma arányban szétosztott osztalék, egyforma arányban szétosztott részesedés
everybody has his share of troubles
mindenkinek megvan a maga keresztje
fair share for everyone
javak méltányos elosztása, javak igazságos elosztása
fall to one's share
osztályrészül jut
fall to sb's share
részéül jut vkinek, osztályrésze lesz vkinek
founder's share
törzsrészvény, alapító részvény
fully paid share
befizetett részvény
fully paid-up share
befizetett részvény

További share jelentések

give sb a share in sth
megoszt kivel vmit
go half shares with sb
felesben csinál vmit kivel
go halves/shares
felez, egyenlően osztozik (vkivel)
go shares in sth
részt vállal miből, részesedést vállal vmiből, felesben csinál vmit kivel, arányos részt vállal vmiből, arányos részesedést vállal vmiből
go shares with sb
felez kivel, mutyizik kivel, társul vmire kivel
go shares with sb in paying the freight
felesben fizeti kivel a fuvardíjat
gold shares
aranybánya-részvények
have a share in an undertaking
érdekelve van egy vállalkozásban
have a share in doing sth
érdekelt vmiben, érdekelve van vmiben, része van vmiben, szerepe van vmiben, felelős vmiért
have a share in sth
része van vmiben, érdekelt vmiben
have more than one's share of wit
igen szellemes
have one's fair share
megkapja az osztályrészét, megkapja a jussát
he doesn't do his share
nem veszi ki részét a munkából, nem teszi meg a magáét
hold shares
részvényei vannak
hold shares in a company
részvényese egy vállalatnak
in equal shares
egyenlő részben
initial share
üzlettársi hozzájárulás
joint shares
közösen birtokolt részvény
lion's share
oroszlánrész
make application for shares
részvényeket jegyez
management share
alapító részvény
oil shares
olajvállalati részvények
original share
törzsrészvény
parcel of shares
részvénypakett
partnership share
tulajdonosi részesedés
pay one's share
fizeti a magáét
personal share
névre szóló részvény
preference share
elsőbbségi részvény
preferred share
elsőbbségi részvény
priority share
elsőbbségi részvény
promoter's share
alapító részvény
qualification share
igazgatósági tagságra jogosító részvénytulajdon
registered share
névre szóló részvény
share and share alike
egyenlően osztoznak, igazságosan osztoznak
share capital
részvénytőke, alaptőke
share holder
részvényes
share in a business
üzletrész, érdekeltség
share in profits
nyereségrészesedés
share out
feloszt, szétoszt, kioszt
share the booty
megosztozik a zsákmányon, megosztozik a hasznon
shares!
osztozkodjunk!
shipping shares
hajózási részvények