settle jelentése magyarul

Settle jelentése példákkal az EnSzótárban. Settle magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

settle ige kiejtése. Settle gyakorisága.
Ragozott alakok: settles, settling, settled
letelepít, elhelyez

settle jelentése példamondatokkal

Never settle until your vision is fulfilled.

The old pine settle is another treasured find.

These were settled within about five years.

People are settling down under these conditions.

Another commission was established to settle boundary issues.

Szócikk settle. Settle jelentése, settle magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

settle jelentése kifejezésekkel

settle down
letelepedik, elhelyezkedik, megállapodik, lehiggad
settle for sth
megelégszik vmivel, beéri vmivel
settle in
hozzászoktat, hozzászokik, betelepszik, berendezkedik
settle up
elintéz, véghezvisz, kifizet, kiegyenlít
as good as settled
elintézettnek tekinthető
he cannot settle with anything
semmi mellett nem tud megmaradni, nyughatatlan természetű
he is beginning to settle down at school
kezdi megszokni az iskolát
let settle
lerakódni hagy, leülepedni hagy, lecsapódni hagy
let sth settle
lerakódni hagy vmit, leülepedni hagy vmit, lecsapódni hagy vmit
now to settle with you!
most beszéljünk a kettőnk dolgáról!, most pedig intézzük el a kettőnk dolgát!
settle a difference
nézetletérést tisztáz
settle a gun
ágyút felállít, felállít egy ágyút
settle a lawsuit amicably
pert békésen intéz el
settle a sail
behúzza a vitorlát, lebocsátja a vitorlát, vitorlát behúz, vitorlát lebocsát
settle accounts with sb
leszámol kivel
settle an account with sb
leszámol kivel
settle an affair out of court
peren kívüli egyezséget köt
settle an annuity on sb
évjáradékot biztosít vkinek, életjáradékot biztosít vkinek
settle an invalid for the night
rendbe rak egy beteget éjszakára
settle an invoice
számlát kiegyenlít
settle down for life
megházasodik, családot alapít

További settle jelentések

settle down to a task
nekifog egy feladat végrehajtásának
settle down to dinner
asztalhoz ül, vacsorához ül, komolyan nekilát a vacsorának
settle down to sth
hozzászokik vmihez
settle for less
megalkuszik a helyzettel
settle in an armchair
letelepszik egy karosszékbe
settle into a rut
rutinszerűvé válik számára, megszokja a sablont, belezökken a kerékvágásba
settle it among yourselves
intézzétek el egymás közt
settle one's affairs
rendbe hozza ügyeit, elintézi ügyeit
settle one's children
elhelyezi a gyermekeit
settle one's daughter
férjhez adja a lányát
settle oneself in an armchair
megtelepszik egy karosszékben
settle oneself to sleep
alváshoz elhelyezkedik, lefekszik aludni
settle sb once and for all
egyszer s mindenkorra elbánik kivel, egyszer s mindenkorra leráz vkit
settle sb's doubts
eloszlatja vkinek a kétségeit
settle sb's hash
elintéz vkit, ellátja vkinek a baját, elszámol kivel, leszámol kivel, ledorongol vkit, felborítja vki terveit, elpáhol vkit
settle sb's scruples
eloszlatja vki kétségeit, eloszlatja vki skrupulusait
settle the day
kitűzi a napot
settle the stomach
rendbe hozza a gyomrot
settle to do sth
elhatározza, hogy megtesz vmit
settle to work
komolyan munkához lát
settled weather
állandó szép időjárás, állandóan szép idő, tartósan szép idő
settling day
rendezési nap
settling down
elhelyezkedés
settling of an annuity on sb
életjáradék biztosítása vki számára, évjáradék biztosítása vki számára
settling pan
ülepítő tartály, derítő tartály
settling place
elintézési hely, teljesítési hely, letelepedés helye
settling plant
derítőtelep
settling tank
ülepítőkád, derítőtartály
settling vat
ülepítőkád, derítőtartály
take a drink to settle one's dinner
lenyomja vacsoráját egy pohár itallal
that settles it
ez eldönti a kérdést, ez eldönti a dolgot, ezzel a dolog le van zárva
that settles it for me
részemről ezzel el van intézve a dolog, részemről ennyiben el van intézve a dolog
the snow is settling
a hó megmarad, a hó nem olvad el
the wind is settling in the north
a szél állandóan északról fúj
walk to settle one's dinner
lejárja az ebédjét, ebéd utáni sétát tesz
will you settle for me?
elintézed a számlát?, kifizeted a számlát?