set jelentése magyarul

Set jelentése példákkal az EnSzótárban. Set magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

set 1 ige kiejtése 1. Set gyakorisága 1.
ps: set pp: set e3/-ing: sets, setting
tesz, letesz
vmilyen állapotba juttat
beállít (berendezést, készüléket, órát/ébresztőt, stb.)
megszilárdul, összeáll, megalvad
lemegy, lenyugszik (égitest)
beáll (egy irányba/fázisba) (apály, dagály, áramlás)
(tüzet) okoz, felgyújt vmit
kötődik, megköt (gyümölcs)
ül
set 2 főnév kiejtése 2. Set gyakorisága 2.
készlet
elhelyezkedés
készülék (rádió, TV, stb.)
díszlet
berakás (hajé)
dugvány, palánta
simított vakolás (falon)
osztóköz
kőlap, kövezőkocka
set 3 melléknév kiejtése 3. Set gyakorisága 3.
előre megállapított/meghatározott
előírásos, előírt
változatlan, állandó, kötött
szilárd, állhatatos, makacs
merev, mozdulatlan
(fix) menü
kötelező (olvasmány)
klisészerű, formális
készül vmire
kész vmire, felkészült vmire
határozottan ellene van
eltökélt vmire

set jelentése példamondatokkal

The set was sent around earlier today.

The set construction started seven weeks before filming.

This box set has six great episodes.

His brake has been set ever since.

An additional scoring method is set play.

Szócikk set. Set jelentése, set magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

set jelentése kifejezésekkel

set-up
rendszer, elrendezés, összeállítás, megjátszás, megrendezett helyzet, bunda
chess set
sakk-készlet
jet set
divatos üdülőhelyeket látogató nagyvilágiak
place setting
teríték
set-aside
félretétel, félretevés, művelésből kivonás (termőföldé)
set-off
beszámítás, ellenkövetelés, ellentétel, ellentét, kontraszt, elindulás
set-to
támadás, harc, ökölharc, csata, verekedés, összecsapás, összeveszés, összekapás, hajtépázás
smart set
elegáns társaság, nagyvilági társaság, előkelő világ
tea set
teakészlet, teáskészlet
close-set
közelfekvő
deep-set
mélyen ülő
set (yourself) up (as sb)
vmilyen vállalkozást indít
set about sb
megtámad vkit
set about sth
nekikezd vminek, hozzáfog vmihez
set forth
elindul, elutazik, útnak indul
set in
kezdődik, beáll (eső, rossz idő, stb.)
set off
elindul, útnak indul (utazásra)
set on/upon sb
rátámad vkire
set out
elindul, útnak indul, nekilát, nekikezd vminek, belekezd, belevág vmibe, hozzáfog vmihez, elhatározza magát vmire
set sb against sb
ellene hangol vkit, uszít vki ellen
set sb back sth
kerül vkinek vmibe (vmennyi pénzbe)

További set jelentések

set sb down
letesz vkit (busz, vonat, stb.)
set sb off (doing sth)
vmit kivált vkiből (nevetést, sírást, stb.)
set sb up
pénzt ad/biztosít vkinek vmire, pénzzel ellát vkit, erőt ad, feltölt vkit (erővel, energiával), helyrehoz, kelepcébe csal
set sb/sth apart (from sb/sth)
megkülönböztet vkit/vmit (vkitől/vmitől)
set sb/sth on sb
ráuszít vkire
set sth (off) against sth
összehasonlít/szembeállít vmt vmvel, költségként leír vmit (az adóból)
set sth apart (for sth)
(vmilyen célra) fenntart vmit
set sth aside
félretesz (maga mellé tesz), félretesz, tartalékol, félretesz, figyelmen kívül hagy, elutasít, hatályon kívül helyez (jog)
set sth back (from sth)
vmilyen távolságra elhelyez (vmitől) (épületet)
set sth down
leír, lejegyez, feljegyez, írásba foglal, meghatároz, megszab vmit (szabályt, elvet, stb.)
set sth forth
kijelent, kifejt, előad, előterjeszt
set sth in/into sth
besüllyeszt, beilleszt, odarögzít (falhoz, stb.)
set sth off
felrobbant vmit, elsüt vmit, működésbe hoz (riasztót), elindít, előidéz, kivált vmit, kiemel vmit, észrevehetőbbé/vonzóbbá tesz vmit
set sth out
(szépen) elrendez, bemutat (vmit), kidolgoz, rendszerbe foglal, részletez vmit
set sth up
felépít, felállít vmit, tesz, állít, emel vmit vhova (szobrot, gépet, sátrat, stb.), beállít, felállít, beszerel (gépet, berendezést), megszervez vmit, alapít, létrehoz, létesít, elindít, előidéz, kivált vmit
set sth/sb back
késleltet, hátráltat vkit/vmit
set to
belevág vmibe, nekikezd vminek
Balaton will set her up
a Balaton majd helyrehozza egészségét
I don't set myself up to be better than you
nem állítom, hogy nálad különb vagyok, nem állítom, hogy nálad jobb vagyok
be all set
készen áll
be set up
megalakul
be well set up
jó alakú, jó felépítésű
clap/lay/set eyes on
lát vkit/vmit, tekintetet vet vmire/vkire, meglát/észrevesz vkit/vmit
coffee set
kávéskészlet
convalescence sets in
gyógyulás kezdődik
course set
beállított menetirány
dead set
vadászkutya állása vad előtt, erőszakos támadás vki ellen
dinner set
étkészlet
do not adjust your set
ne igazítsd helyre (az információ igaz)
food that sets up irritation
gyomrot izgató étel, gyomorrontást okozó étel
have a fine set of teeth
szép fogai vannak
have one's principles fixedly set before one
határozott elvei vannak, határozott elveket követ
he has been set upon
nekiestek, rátámadtak
he won't set the Thames on fire
nem ő találta fel a puskaport
his sun is set
neki már lealkonyult, alkonyulóban van a csillaga, leszállóban van a csillaga
in set terms
kifejezetten, határozottan
matched set
ízléses összeállítás
musical setting
zenei átirat, zenei feldolgozás, zenei változat
put/set one's house in order
rendet tesz a háza táján, rendezi a dolgait
put/set sb right
helyrehoz (egészséget), (tévedéseiről) felvilágosít vkit, kijózanít vkit, helyesbíti vki állításait
put/set sth to rights
rendbe hoz vmit, helyreállít vmit
put/set the seal on
véglegesen megerősít/dönt; végleges felhatalmazást ad