send jelentése magyarul

Send jelentése példákkal az EnSzótárban. Send magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

send ige kiejtése. Send gyakorisága.
ps: sent pp: sent e3/-ing: sends, sending
küld
elküld
vet
hajít
repít
hajt
kegyesen megad
megajándékoz
ellát
felfelé nyomódik
felemelődik
erősen bukdácsol

send jelentése példamondatokkal

The send part looked like sign language.

Bad news should send the price down.

Only registered members may send private messages.

The current transaction may send data to different host screens.

Wedding invitation card template send by mail.

Szócikk send. Send jelentése, send magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

send jelentése kifejezésekkel

send-off
búcsú, búcsúztató, útnak indítás
send-up
kigúnyolás, paródia
heaven-sent
égből pottyant, gondviselés-küldötte
send down
eltanácsol, kitilt, elküld, leszállít, csökkent
send for
érte küld, hívat, hozat, kéret, kerestet
send in
beküld, benyújt
send off
elküld, elbocsát, elkerget, elbúcsúztat
send on
továbbít, utána küld
send out
kiküld, kibocsát, szétküld
send up
felküld, felereszt, felhajít, felhajt (árat), növel, emel, kifiguráz
god send it may be so!
isten adja, hogy úgy legyen!
goods sent on approbation
megtekintésre küldött áru, választásra küldött áru
sample sent on request
kívánatra mintát küldünk, kívánatra árumintát küldünk
samples are sent on application
kívánságra mintákat küldünk
send a horse out to grass
lovat legelőre csap, lovat legelőre kicsap, lovat zöldtakarmányra fog
send a letter
leveled küld
send a letter by hand
küldönccel küld levelet
send a message for sb
üzenetet küld vki részére, értesítést küld vki részére
send an ounce of lead into sb's head
golyót röpít vki fejébe, agyonlő vkit
send away
elbocsát, elküld
send by goods train
teheráruként küld

További send jelentések

send by post
postán küld
send collect
utánvéttel küld
send express
sürgősen küld, expressz küld
send forth
kibocsát, kiad, szór, hajt (levelet)
send goods on approval
árut megtekintésre küld
send him victorious
tedd győztessé
send in a petition
kérvényt bead, kérvényt benyújt
send in one's name
bejelenti magát, bejelenteti magát, benevez
send one's love to sb
szívélyes üdvözletét küldi
send one's mind
levélben megírja a véleményét, levélben közli nézetét, levélben közli álláspontját
send out leaves
leveleket hajt
send round
köröz, kézről-kézre ad, körbead, érte küld
send round the cap
adományokat gyűjt, tányéroz, perselyez
send round the hat
gyűjt, gyűjtést rendez, tányéroz
send sb a kiss
csókot dob vkinek
send sb about his business
elküld vkit, elzavar vkit, elkerget vkit, leráz a nyakáról vkit, rendreutasít vkit
send sb about their business
elküld vkit hogy menjen a dolgára
send sb away with a flea in his ear
félreérthetetlenül elutasít vkit, útilaput köt vki talpára, jól odamond vkinek, megmondja a magáét vkinek
send sb away with a flea in sb's ear
jól megmondja vkinek a magáét, félreérthetetlenül tudtára ad vkinek vmit
send sb crazy
megőrjít
send sb flying
földhöz vág vkit
send sb into exile
száműz vkit
send sb one's kind regards
kiváló tiszteletét küldi vkinek, kiváló tisztelettel üdvözöl vkit
send sb packing
elzavar vkit
send sb to blazes
kidob vkit, pokolba küld vkit
send sb to grass
leteper vkit, leterít vkit, földhöz vág vkit
send sb to the devil
pokolba küld vkit
send sb up the garden path
behúz vkit a csőbe, lóvá tesz vkit, félrevezet vkit, becsap vkit, rászed vkit, bolondít vkit, elbolondít vkit, bolondját járatja kivel
send sb word of sth
hírt ad vkinek vmiről, megüzen vkinek vmit, hírül ad vkinek vmit
send sth back again
visszaküld vmit
send sth by goods train
tehervonattal küld vmit, teheráruként küld vmit
send sth by post
postán küld vmit
send sth by slow goods service
tehervonattal küld vmit, teheráruként küld vmit
send sth by the hand of sb
vki útján küld vmit, vki közvetítésével küld vmit
send sth by tom long the carrier
csigapostával küld vmit
send sth through the post
postán küld vmit, postával küld vmit
send up a kite
sárkányt ereget, kísérleti léggömböt ereszt fel, tapogatózik
send up a petition
kérvényt bead, kérvényt benyújt
send word
üzen
sent to the galleys
gályarabságra ítélve
the blow sent him spinning
az ütéstől felbukfencezett
you'll send me out of my mind!
megőrjítesz!, megbolondítasz!