sell jelentése magyarul

Sell jelentése példákkal az EnSzótárban. Sell magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

sell ige kiejtése 1. Sell gyakorisága 1.
ps: sold pp: sold e3/-ing: sells, selling
elad
árul
árusít
értékesít
elárul
becsap
elárusít
elhelyez
rászed
áruba bocsát
kereskedik
elkel
megy
keresett
kapós
sell főnév kiejtése 2. Sell gyakorisága 2.
becsapás
csalás

sell jelentése példamondatokkal

The sports stores really should sell cheap replica soccer jerseys.

This interest was sold three years later.

Some girls are sold several times before actually getting married.

Total profit equals profit per unit times quantity sold.

Can giving away free electronic books really sell printed books?

Szócikk sell. Sell jelentése, sell magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

sell jelentése kifejezésekkel

sell-out
kiárusítás, végkiárusítás
sell-off
kiárusítás (vagyontárgyaké)
sell off
felszámol, kiárusít
sell out
kiárusít, mindent elad
sell up
végrehajtat, holmijait elárverezik
be sold on sth
bele van esve vmibe
be sold up
elárverezték
bought and sold note
kötésjegyzék, kötésigazolás
buy and sell
ad-vesz, vesz és elad
goods made to sell
olcsó áru
goods that sell well
kelendő áruk
he was bankrupt and was sold up
tönkrement és elárverezték
land to be sold
eladó föld
land to sell
eladó föld
sell a house over sb's head
eladja a házat a lakó tudta nélkül
sell at a loss
veszteséggel ad el, áron alul ad el
sell at a premium
felárral ad el, felárral kel el
sell at auction
elárverez
sell back
megint elad, újból elad
sell by auction
elárverez
sell by private bargain
kéz alatt elad

További sell jelentések

sell by the pound
fontszám árusít, fontszámra árusít
sell by weight
súlyra ad, súlyra mér, súly szerint ad, súly szerint mér
sell in bulk
nagyban ad el, nagy tételben ad el
sell like hot cakes
viszik mint a cukrot, igen kapós
sell one's country
eladja hazáját, eladja országát, elárulja hazáját
sell one's honour
eladja a becsületét
sell one's life dear
drágán adja az életét
sell one's life dearly
drágán adja az életét, nem adja olcsón az életét
sell over the counter
készpénzért elad
sell sb a pup
becsap vkit, rászed vkit, bepaliz vkit
sell sb down the river
átejt vkit, csőbe húz vkit, rászed vkit
sell sb on sth
elfogadtat vmit kivel, meggyőz vkit vmi szükségességéről, megnyer vkit vmi számára
sell sth at a loss
rosszul ad el vmit, veszteséggel ad el vmit, áron alul ad el vmit
sell sth at a premium
felárral ad el vmit
sell sth by measure
kimérve árusít vmit
sell sth dear
drágán ad el vmit
sell sth for a song
elveszteget vmit, bagóért ad el vmit
sell sth for cash
készpénzért árusít vmit, készpénzért ad el vmit
sell sth for some money
elad vmit valamennyi pénzért
sell sth retail
kicsiben árusít, darabonként árusít
sell sth to sb
elfogadtat vmit kivel, meggyőz vkit vmi szükségességéről, megnyer vkit vmi számára
sell the family silver | sell off the family silver
megválik a családi ezüsttől (átv.), elkótyavetyél vmit
sell very well
jól fogy
sell well
kelendő
selling and administration expenses
értékesítési és adminisztrációs költség
sold at under its value
árun alul eladott
sold under its value
áron alul eladott
what are plums selling at?
hogy a szilva?, hogy kel a szilva?
you have been sold!
jól becsaptak!, jól rászedtek!, jól bepaliztak!