see jelentése magyarul

See jelentése példákkal az EnSzótárban. See magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

see 1 ige kiejtése 1. See gyakorisága 1.
ps: saw pp: seen e3/-ing: sees, seeing
lát
ért, megért
szemtanúja vminek (átv. is)
találkozik vkivel
elkísér vhova
meggyőződik vmiről
see 2 főnév kiejtése 2. See gyakorisága 2.
püspökség
érsekség
egyházmegye

see jelentése példamondatokkal

I saw older kids treating younger kids nicely.

Our recent emotional power ballad album has seen great success.

In popular culture elephants are usually seen eating peanuts.

This issue is seen throughout college basketball.

These cards are seen much more rarely.

Szócikk see. See jelentése, see magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

see jelentése kifejezésekkel

see-through
átlátszó
see-saw
ide-oda hintázik (átv.)
buzz saw
körfűrész
circular saw
körfűrész
look-see
szemre vétel, futólagos megtekintés/körülnézés
see-saw
mérleghinta, ide-oda hintázás (átv.)
tenon saw
csapfűrész, illesztőfűrész
far-seeing
távolba látó, messzire látó, előrelátó, körültekintő
saw sth down
fűrésszel kidönt
saw sth off | saw sth off sth
lefűrészel vmit
saw sth up (into sth)
felfűrészel (darabokra)
see about sth
utánanéz vminek, ügyel vmire, foglalkozik vmivel, intézkedik vmivel kapcsolatban
see over sth
átnéz/átvizsgál (helyet, épületet)
see sb off
kikísér vkit (elbúcsúzni állomásra, stb.), eltávolít/elkerget vkit vhonnét, legyőz vkit (versenyben, küzdelemben)
see sb through | see sb through sth
(végig) segítséget/támogatás nyújt
see sth in sb/sth
lát vmit (vonzót/érdekeset) vmiben/vkiben
see sth out
eléri vminek a végét, vmi kitart vmi végéig
see sth through
végigcsinál vmit
see through sb/sth
keresztüllát/átlát vkin/vmin
see to it that ...
gondoskodik arról hogy ...
see to sth
foglalkozik vmivel

További see jelentések

(I'll) be seeing you
viszontlátásra! szia!
I am old as you can see
miként láthatod, öreg vagyok
I can see her no more
többé nem láthatom
I can't see the point of it
nem látom az értelmét
I cannot bear to see it
nem tudom elviselni ezt a látványt
I could have wept to see them
láttukra majdnem elfogott a sírás, a sírás fojtogatott, amikor megláttam őket
I don't see the point
nem látom az értelmét
I don't see the point of it
nem látom az értelmét
I have seen him before
már láttam őt, már találkoztam vele
I haven't seen a single soul
egyetlen lelket sem láttam
I saw it done
elintéztem, elintéztettem
I saw little of him lately
nem igen láttam őt az utóbbi időben
I see his drift
látom, hova akar kilyukadni
I see!
értem!, aha!, már értem!
I should love to see more of you
nagyon szeretnék veled többször találkozni, nagyon örülnék, ha többedmagatokkal láthatnálak
I wanted to see him and I did so
meg akartam látogatni és meg is tettem
I wish I had never seen you
bár sose láttalak volna meg, bár sose ismertelek volna meg
I'll be seeing you!
viszontlátásra!, viszlát!
I'll see
majd meglátom
I'll see about it
majd elintézem, majd meglátom, majd meggondolom
I'll see him damned first
inkább akasztófán lássam semhogy, inkább pusztuljon el, inkább kárhozzon el
I'll see to it
majd gondom lesz rá
all whom I saw
akit láttam, mindenki, akit láttam, mindenki, akit csak láttam
alternating saw
ingafűrész, lengőfűrész
as I see it
ahogy én látom, véleményem szerint
as far as I can see
amennyire látom, legjobb tudomásom szerint
as many as ten people saw it
tízen is látták
backed saw
támasztott fűrész
be hearing/seeing things
képzelődik, hallucinál
be unable to see the forest for the trees
nem látja a fától az erdőt
be unable to see the wood for the trees
nem látja a fától az erdőt
begin to see light
kezd derengeni előtte a dolog, előveszi a jobbik eszét
between the devil and the deep blue see
két tűz között, két malomkő között, elöl tűz, hátul víz
bookbinder's saw
bevágó fűrész
call to see sb
elmegy meglátogatni vkit, eljön meglátogatni vkit
can I see him?
beszélhetek vele?
come and see me before you leave
látogass meg, mielőtt elmész
come and see me!
látogass meg!
come over and see me on Friday
gyere el hozzám pénteken, gyere el pénteken
come round and see me
gyere el és látogass meg, ugorj át hozzám
come round and see me one day
gyere el hozzám egyszer, gyere el és látogass meg, ugorj át hozzám
compass saw
lyukfűrész