security jelentése magyarul

Security jelentése példákkal az EnSzótárban. Security magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

security főnév kiejtése. Security gyakorisága.
Többes szám: securities
biztonság
biztosíték
állami kötvény

security jelentése példamondatokkal

This price includes free home security equipment.

He noticed local security was extremely tight.

His presence normally includes extensive security measures.

Car security systems are becoming increasingly sophisticated.

The chat feature has since been taken down citing security risks.

Szócikk security. Security jelentése, security magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

security jelentése kifejezésekkel

security guard
biztonsági őr
social security
társadalombiztosítás
anti-tank security
páncélvédelem
collateral security
kölcsön biztosítéka, kölcsönös biztonság
collective security
kollektív biztonság
holder of sb's securities
vki értékpapírjainak letéteményese
holder on trust of sb's securities
vki értékpapírjainak letéteményese
register a security
feljegyezteti értékpapír-tulajdonosi mivoltát
security check
biztonsági vizsgálat
security checking
biztonsági vizsgálat
security gate
röntgenkapu
security pin
biztosítás (puskán)
stand as security for a debt
adósságért kezeskedik, adósságért jótáll