second jelentése magyarul

Second jelentése példákkal az EnSzótárban. Second magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

second 1 ige Second gyakorisága 1.
Ragozott alakok: seconds, seconding, seconded
támogat, mellette szólal fel
csatlakozik (vkinek a véleményéhez)
támogat vkit, segít vkinek
second 1 sorszámnév Second gyakorisága 2.
második (sorrendben)
második (adag/fogás) (étel)
második, új, másik
másodrendű, másodrangú
másodosztályú/leértékelt áru
tartalék, utánpótlás (sport)
durván őrölt (liszt)
segéd, segítő, támogató
second 2 főnév Second gyakorisága 3.
másodperc
egy pillanat
szögmásodperc
second 3 ige Second gyakorisága 4.
Ragozott alakok: seconds, seconding, seconded
(ideiglenesen) áthelyez (hivatalnokot, katonatisztet)
rendelkezési állományba helyez

second jelentése példamondatokkal

A second question is far more important.

The second problem is rather more important.

The second attempt was far more successful.

The second floor has three more bedrooms.

The second major incident happened fairly recently.

Szócikk second. Second jelentése, second magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

second jelentése kifejezésekkel

second-hand
másodkézből származó; használt, használt (kereskedés), másodkézből származó, közvetett (információ, tapasztalat, stb.)
second-rate
másodrendű, másodosztályú
second hand
másodpercmutató
second in command
parancsnokhelyettes, helyettes parancsnok, másodparancsnok
second lieutenant
hadnagy
split second
másodperc törtrésze, másodperc töredéke
second-hand
másodkézből származóan; használtan, másodkézből, hallomásból; közvetetten
I had a second helping
kétszer is vettem a tálból
at second hand
hallomásból, hallomás alapján/útján
battalion in the second line
ezredtartalék
be out for five seconds
öt másodpercre kiáll a játékból
boatswain's mate second class
fertálymester, negyedes
burn of second degree
másodfokú égés
change into second
kettesbe kapcsol
child of the second bed
második házasságból származó gyermek
come in a good second
győzteshez közel fut be, másodiknak fut be
curve of the second degree
másodfokú görbe
custom is a second nature
az ember a szokások rabja
equation of the second degree
másodfokú egyenlet
every other | every second
minden második
every second day
kétnaponként, minden második napon, minden második nap

További second jelentések

for the second time
másodszor
get a second
kettes osztályzatot kap
get into a second
második osztályba száll be
get one's second wind
ismét lélegzethez jut
goods of second quality
másodrendű áru
goods of second rate
másodrendű áru
have a second helping
kétszer vesz, repetázik
he came in second
másodiknak jött be, másodiknak futott be
in a second split
másodperc ezredrésze alatt
in a split second
másodperc ezredrésze alatt, egy szempillantás alatt
in the second place
másodszor, másodsorban, másodiknak, másodikként
just a minute/moment/second
várj egy pillanatot!, egy pillanat! (közbeszólás)
lever of the second order
kétkarú emelő
live on the second floor
második emeleten lakik, első emeleten lakik (us)
major second
nagy szekund, nagy másod, nagy másod hangköz
minor second
kis szekund, kis másod, kis másodhangköz
obtain a second
kettes osztályzatot kap
of the second degree
másodfokú
on second thought
jobban meggondolva
play second fiddle
másodlagos fontosságú, alárendelt szerepet játszik
play the second fiddle
alárendelt helyzetben van
second a motion
javaslatot támogat
second child of one's parents
szüleinek második gyermeke
second class matter
keresztkötés díjszabással továbbítható küldemény, nyomtatvány
second coat
átmázolás, másodszori átfestés
second coat of paint
átmázolás, másodszori átfestés
second cousin
a szülő elsőfokú unokatestvérének gyermeke, második unokatestvér
second cousin once removed
a második unokatestvér gyermeke, a szülő második unokatestvére
second crop
sarjú
second distance
tájkép középső része
second division
bebörtönzés szigorúságának második foka
second edition
második kiadás
second form
hetedik osztály
second growth
másodvirágzás, sarjú
second hand of a watch
másodpercmutató
second helping
pótadag, repeta
second largest
második legnagyobb
second largest city of the country
az ország második legnagyobb városa
second last
utolsó előtti
second line
utánpótlás
second mate
második tiszt
second moment
másodrendű nyomaték