school jelentése magyarul

School jelentése példákkal az EnSzótárban. School magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

school 1 főnév kiejtése 1. School gyakorisága 1.
iskola
iskolai oktatás
iskolaépület
(az egész) iskola (tanárok és diákok)
tanítás, tanítási idő
oktatóintézmény
egyetem
tagozat
kar, fakultás
iskola, irányzat
vizsgáztató- és előadóterem/-épület
záróvizsga
szerencsejátékos csapat, kártyatársaság
ivótársaság
school 1 ige kiejtése 2. School gyakorisága 2.
Ragozott alakok: schools, schooling, schooled
iskolába járat, iskoláztat, taníttat
tanít, nevel, oktat vmire
lovat iskoláz/idomít
school 2 főnév kiejtése 3. School gyakorisága 3.
raj, halraj
school 2 ige kiejtése 4. School gyakorisága 4.
Ragozott alakok: schools, schooling, schooled
rajzanak, vonulnak (halak)

school jelentése példamondatokkal

The school has identified three specific alternatives.

When is high school east next blood drive?

But school officials had slightly different plans.

All school districts provide professional development programs.

He finished high school through independent study.

Szócikk school. School jelentése, school magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

school jelentése kifejezésekkel

school-leaver
végzős
Sunday school
vasárnapi iskola
boarding school
internátus, nevelőintézet, kollégium
church school
felekezeti iskola
driving school
autósiskola
elementary school
általános iskola (első 6/8 iskolaév), elemi iskola (5-13 éves kor között)
finishing school
leányiskola
grade school
elemi iskola, általános iskola
high school
középiskola
junior school
általános iskolások, elemisták, kicsik
medical school
orvosi egyetem, orvosi fakultás, orvosi kar
middle school
középiskola
night school
esti iskola, esti tagozat
nursery school
óvoda, kisdedóvó, dedó
prep school
előkészítő iskola, előkészítő magániskola, előkészítő tanfolyam
preparatory school
előkészítő magániskola
primary school
általános iskola alsó tagozata (5-11 éves korig)
private school
magániskola
public school
előkelő bentlakásos iskola
school age
iskolaköteles kor, tanköteles kor
summer school
nyári időszámítás

További school jelentések

upper school
felső tagozat
art school
képzőművészeti iskola, képzőművészeti akadémia
attend school
iskolába jár
be a regular attendant at school
rendszeresen jár iskolába
be at school
iskolába jár
be doing very well at school
igen jól halad az iskolában, igen szépen halad az iskolában, jól megy neki a tanulás
blue-water school
hatalmas hadiflotta híve
cock of the school
főkolompos, vezérürü, vezér
collegiate school
főiskola
common school
elemi iskola, általános iskola
fellows at school
iskolatársak
fit out sb for school
beszerzi az iskolaszereket vki részére
fitting school
egyetemi előkészítő
flying school
repülőiskola, pilótaiskola
go to school
iskolába jár
he is beginning to settle down at school
kezdi megszokni az iskolát
head of school
szakvezető
high school diploma
érettségi bizonyítvány
it is high time he went to school
legfőbb ideje hogy iskolába menjen, legfőbb ideje hogy elinduljon az iskolába
leave school
befejezi az iskoláit
mixed school
vegyes iskola, koedukációs iskola
modern side of a school
iskola természettudományos tagozata
number of years of school attendance
tanulmányi évek száma
one of the old school
régi vágású ember
open-air school
erdei iskola
petty school
óvoda
play school
óvoda
put to school
iskolába ad, iskolába járat, iskolába bead
recess school
tanévet bezár, kiadja a vakációt
school a horse
lovat iskoláz, lovat betanít
school attendance
iskolalátogatás
school children
iskolások
school doctor
iskolaorvos
school exercise
iskolai dolgozat, dolgozat, írásbeli dolgozat
school fee
tandíj
school fees
tandíj
school of forestry
erdészeti főiskola
school of thought
gondolkodásmód, irányzat
school record card
iskolai személyi lap, iskolai bizonyítvány
school report
bizonyítvány, tanulmányi értesítő
school sports
iskolai atlétika
school uniform
iskolai egyenruha, iskolaköpeny