scale jelentése magyarul

Scale jelentése példákkal az EnSzótárban. Scale magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

scale főnév kiejtése 1. Scale gyakorisága 1.
fokbeosztás, skála
scale ige kiejtése 2. Scale gyakorisága 2.
Ragozott alakok: scales, scaling, scaled
megmászik (vmit)
felmászik (vmire)
fokozatokra oszt
arányosít
súlyú, (vmennyit) nyom
lepikkelyez (halat)
levakar, lekapar
lehántja/lehúzza a héját/kérgét
vízkőtől megtisztít
lehámlik
lepattogzik, leválik

scale jelentése példamondatokkal

The scale has never failed a test.

The falls are small scale but very pretty.

The city hosts several small scale manufacturing industries.

Its whole scale of values had quietly been transformed.

The actual drawn part was to scale however.

Szócikk scale. Scale jelentése, scale magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

scale jelentése kifejezésekkel

large-scale
nagyarányú, nagymérvű
full-scale
eredeti méretű, eredeti nagyságú, teljes fokú, teljes mértékű
small-scale
kis méretű, kis kiterjedésű
boiler scale
kazánkő, vízkő
bud scale
rügypikkely
chip off the scale of a boiler
kazánkövet kikalapál, kazánkövet lehánt
chromatic scale
kromatikus skála, kromatikus hangsor
costs on the higher scale
maximális költségek
decimal scale
tízes számrendszer
do sth on a grand scale
nagy arányokban csinál vmit, nagy méretekben csinál vmit, nagyban csinál vmit, nagyban űz vmit
do sth on a large scale
nagy arányokban csinál vmit, nagy méretekben csinál vmit, nagyban csinál vmit, nagyban űz vmit
do sth on a small scale
kis arányokban csinál vmit, kis méretekben csinál vmit, szerény keretek közt űz vmit, kicsiben űz vmit
draw sth to scale
arányosan kicsinyítve rajzol vmit, arányosan kicsinyítve tervez vmit
equally tempered scale
temperált skála, temperált hangsor
hold the scales even
igazságosan ítél, igazságosan bíráskodik, igazságosan mér, részrehajlás nélkül mér
kitchen scales
konyhai mérleg, háztartási mérleg
major scale
dúr skála
map on the scale of
vmilyen léptékű térkép, vmilyen méretarányú térkép
melodic minor scale
dallamos moll hangsor, dallamos moll skála, melodikus moll hangsor
on a large scale
nagy arányokban, nagyban, nagyszabásúan, nagy méretekben, nagyított léptékben, nagyított méretarányban
on a small scale
kicsinyített léptékben, kicsinyített méretarányban

További scale jelentések

ordinary scale
tízes számrendszer
pair of scales
mérleg
platform scales
hídmérleg, mázsáló, mázsa
practise scales
skálázik
scale division
skálabeosztás
scale model
mérethű modell
scale of charges
díjfokozat
scale of colours
színskála
scale of fees
díjszabás
scale of height
magassági lépték, magassági fokozat
scale of length
hosszlépték
scale of tones
árnyalatok sora
scale of wages
bérskála
scale off
lehámlik, lepattogzik, leválik
scale relations
méretarányok
scaling ladder
ostromlétra
tangent scale
tangensskála, irányzékskála (fegyveren), irányzék
the scales fell from his eyes
lehullt szeméről a hályog
throw sth into the scale
latba vet vmit
tip the scale at a hundred kilograms
pontosan száz kilót nyom
turn the scale
lenyomja a mérleget, elbillenti a mérleget, elbillenti a mérleg serpenyőjét, lenyomja a mérleg serpenyőjét, nyom vmennyi súlyt, vmennyi súlya van, kérdést eldönt, vki javára billenti a mérleget
turn the scales at 12 stone
76,2 kilogrammot nyom