run jelentése magyarul

Run jelentése példákkal az EnSzótárban. Run magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

run ige kiejtése 1. Run gyakorisága 1.
ps: ran pp: run e3/-ing: runs, running
fut, szalad, rohan
fut, futtat vmerre
folyik
húz (vezetéket, stb.), húzódik, elnyúlik (vmerre) (út, stb.)
jár, közlekedik (rendszeres járat)
futtat, vezet (üzletet, stb.)
jár, működik, megy, üzemel (gép)
tart vmeddig
vmilyen szintre/állapotba jut/kerül
indul (választáson)
közöl, lehoz (cikket); közlik, lehozzák
csempészik
kerül vmibe (vmennyi pénzbe)
run főnév kiejtése 2. Run gyakorisága 2.
futás, rohanás, szaladás
járat
alkalom, lehetőség vmire
sorozat, széria (szerencse-, stb.)
(hirtelen) nagy kereslet
a tipikus/szokásos/átlagos/normális vki/vmi
(havas) pálya (sí-, ródli-, bob-, stb.)
udvar, kifutó (háziállatoknak)
találat (krikettben/baseball-ban egy pont)
felfutott szem (harisnyán)
megfolyás (festéké)
hasmenés
hajlat (hajó víz alatti részéé)

run jelentése példamondatokkal

They were both run every five minutes.

The circle players may run between circles.

These long run costs are calculated below.

No long run frequency guarantee nor personal opinions are required.

Her three friends had already run off.

Szócikk run. Run jelentése, run magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

run jelentése kifejezésekkel

run-up
roham, nekifutás (sp.), rárepülés, vonulás (lazacé)
run-off
második forduló, döntő, rájátszás, elfolyás, lefolyás, hordalék (eső)
long-running
hosszú ideje/ideig folytatódó/tartó
short-run
rövidtávú
run-in
utólag beillesztett, hajrá, finis, betoldás, bejáratás, összetűzés, veszekedés, verekedés
also-ran
helyezetlen (versenyző), értéktelen/hasznavehetetlen/jellegtelen személy/tárgy
chicken run
baromfiudvar
dry run
gyakorlórepülés, célrepülés előtti próbarepülés, próbajárat
home run
hazafutás (baseballban)
run-through
(szính.) átfutás szerepen, olvasópróba
running commentary
folyamatos szövegkommentár, helyszíni közvetítés
running mate
felvezető ló, helyettesi posztra pályázó jelölt
running sore
gennyedő seb, nyílt seb
running stitch
előöltés
running water
vezetékes víz, folyóvíz (csapból)
run-of-the-mill
átlagos, középszerű
run across sb/sth
összeszalad/összefut, beleszalad vkibe (találkoznak)
run after sb
szalad vki után (átv.)
run after sb/sth
szalad vki/vmi után (próbálja megfogni)
run against
nekiszalad vkinek
run along
futás! szedd a lábad! tűnj el! (gyereknek)

További run jelentések

run around with
vkivel szaladgál, barátkozik/sok időt tölt vkivel
run at sb
(támadólag) nekirohan vkinek, ráront vkre
run away (from sb/...)
elrohan, elszalad vhonnét, elmenekül, elszökik vhonnét
run away from sth
elfut/elszalad vmi elől (átv.)
run away with sth
fölényesen megnyer, elhisz/bevesz vmit
run away with you
elfog, elragad (érzés)
run away/off with sb | run away/off (together)
lelép/meglép vkivel, vkivel együtt lép le (házastársat elhagy vkiért)
run back over sth
újra átgondol/megvitat vmit
run down
kimerül (pl. elem), leáll, fokozatosan leromlik/csökken
run into sb
belefut vkibe, összefut vkivel (találkozik vkivel)
run into sb/sth
belerohan vmibe, nekimegy vminek, összeütközik vmivel
run into sth
beleszalad (rossz időbe, ködbe, stb.), beleszalad, beleütközik (problémába), rúg vmire, elér (egy mennyiséget/szintet)
run off
kifolyik, kicsordul, kifut, túlfolyik
run off with sth
meglóg/meglép/lelép vmivel (ellop vmit)
run on
továbbfolytatódik, (a szükségesnél/vártnál) tovább tart
run on sth
foglalkozik vmivel, vmi körül forog (gondolat, beszélgetés, stb.), működik vmivel (energiaforrás)
run out
elfogy, kifogy, kimerül (készlet), lejár, érvénytelenné válik (szerződés, megállapodás, stb.)
run out (of sth)
kifogy vmiből, elfogy/kifogy vmije
run out on sb
elhagy vkit (partnert, szeretőt, stb.)
run over
kicsordul, túlcsordul, kifut
run over sth
átfut, átnéz vmit, átszalad (gyakorlaton)
run sb in
bevisz/letartóztat vkit
run sb through
leszúr, átdöf, keresztülszúr vkit
run sb/sth down
elgázol, elüt vkit (jármű/járművel), leszól, kritizál, ócsárol, rátalál vkire/vmire, megtalál vkit/vmit
run sb/sth over
elüt, elgázol vkit, keresztülgázol, átmegy vkin/vmin
run sth by/past sb
megmutat/megemlít vmit vkinek (véleményezésre)
run sth down
lemerít (elemet), leállít vmit, fokozatosan leront/csökkent
run sth in
bejárat (autót, új rendszert, stb.)
run sth into sb/sth
belerohan vmivel vmibe, nekimegy vmivel vminek
run sth off
lehúz, lemásol (másológépen), lefuttat (versenyt), kifolyat
run sth up
hagy növekedni (adósságot), gyorsan összeállít, sebtiben összeüt (ruhát), felhúz, felvon (zászlót)
run through sth
keresztülszalad, átszalad, átfut, átsző vmit, mindenhol jelen van, átszalad, átfut, átnéz vmit, elvégez, tesz, gyakorol vmit, gyorsan elkölt/nyakára hág/elpazarol/elszór (pénzt)
run to sth
rúg (vmennyire), kitesz vmennyit, futja vmire
run up against sth
ütközik, beleütközik vmibe (átv.) (problémába, ellenállásba, stb.)
run with
vkivel szaladgál, barátkozik/sok időt tölt vkivel
(make a) run for it
elszelel, elillan, kereket old
a day's run
egynapi út
also ran
futottak még, egy a próbálkozók közül
also run
helyezetlenek
astern running
hátrafelé irányuló mozgás
at a run
futásban, futva
be always on the run
folytonosan szalad, folytonosan rohan, mindig lót-fut