rule jelentése magyarul

Rule jelentése példákkal az EnSzótárban. Rule magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

rule főnév kiejtése 1. Rule gyakorisága 1.
szabály
szokás
uralkodás
uralom
vonalzó
szokvány
előírás
rule ige kiejtése 2. Rule gyakorisága 2.
Ragozott alakok: rules, ruling, ruled
szabályoz
kormányoz
irányít
vezet
dönt
megvonalaz
uralkodik
fennáll
érvényben van
vonalaz

rule jelentése példamondatokkal

This rule is modified during tournament play.

A contrasting rule is called frontier search.

This optional rule makes alliances more powerful.

The full proposed revised rule is reprinted below.

He was definitely breaking every damn rule around here.

Szócikk rule. Rule jelentése, rule magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

rule jelentése kifejezésekkel

golden rule
aranyszabály
home rule
önkormányzat, autonómia
self-rule
autonómia, független kormányzás
slide rule
logarléc
rule out
kitöröl, áthúz, elutasít, kizár, határozatilag kizár, kirekeszt, elvet, kihúz
against the law/rules
törvénytelen, illegális
as a general rule
általában, általában véve, általánosságban
as a rule
rendszerint, általában
bear rule
uralkodik
bevel rule
derékszögvonalzó, vinkli
chain rule
láncszabály
duck the rules
kibújik a szabályok alól
exception of a rule
kivétel a szabály alól
exception proves the rule
kivétel erősíti a szabályt
exception stands beside the rule
kivétel erősíti a szabályt
exception to a rule
kivétel a szabály alól
folding rule
colstok
joint rule
társuralkodás, többes fejedelemség
laid out by rule and line
zsinóregyenes
lay down general rules
általános szabályokat megállapít, általános szabályokat lefektet
lever rule
emelőszabály

További rule jelentések

make a rule
felállít egy szabályt
make an exception to a rule
eltekint a szabálytól
mob rule
csőcselék uralma
party rules
szervezeti szabályzat
play by the rules
betartja a szabályokat, az általánosan elvárt/helyesnek tartott módon cselekszik/viselkedik
right-hand rule
jobbkéz szabály
rule of law
jogrend
rule of the road
közúti közlekedés szabályai, KRESZ, közlekedési szabályzat
rule of three
hármasszabály
rule of thumb
hozzávetőleges számítás
rule sth out of order
szabálytalannak nyilvánít, elutasít
rule with a firm hand
kemény kézzel uralkodik
rule with a rod of iron
vaskézzel kormányoz, vasszigorral kormányoz, drákói szigorral kormányoz
rules of procedure
eljárási szabály
rules of the road
közúti közlekedés szabályai, KRESZ
ruling class
uralkodó osztály
selection rule
kiválasztási szabály
set rule
biztos szabály
square rule
derékszögű vonalzó
standing rule
állandó szabály, megváltoztathatatlan szabály
statutory rule
törvényerejű rendelet
subject oneself to a rule
aláveti magát egy szabálynak
the exception proves the rule
kivétel erősíti a szabályt
the hand that rocks the cradle rules the world
a szülők kezében van a társadalom jövője
thin rule
vékony vonal
under the rules of the club
klub szabályai szerint, klub szabályai értelmében, klub alapszabályai szerint, klub alapszabályai értelmében
unfit to rule
uralkodásra alkalmatlan, uralkodásra nem méltó
waive a rule
szabályt felfüggeszt, előírást felfüggeszt
work to rule
munkalassítás a szabályok maradéktalan betartásával, munkalassítás