round jelentése magyarul

Round jelentése példákkal az EnSzótárban. Round magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

round határozószó kiejtése 1. Round gyakorisága 1.
körbe, körben (körmozgás)
körül, körbe, mindenfelé
körbe, körül (körbe mindenhova/mindenkinek)
körbe, ellenkező irányba
elfordulva (más irányba)
(vmihez viszonyított) irányba
vmit körbevéve
körben (kerület megadása)
át (a másik végére/felére vminek)
(tájékozódási képesség kifejezése)
át (látogatóba vkihez)
mindenfelé, céltalanul
köré/mellé állva (támogatást nyújtva/közösséget vállalva vmiben)
round elöljárószó kiejtése 2. Round gyakorisága 2.
körül, köré (köralakban elhelyezkedve)
vmi körül/köré (átv.)
körbe, körben (vmit/vkit körülvéve)
vki köré (átölelve)
körben (elhaladva) (sarkon, akadály mellett, stb.)
túl, a másik oldalán (saroknak, akadálynak, stb.)
vhol megütve, megcsapva
körbe, körül (szerte, mindenfelé)
round főnév kiejtése 3. Round gyakorisága 3.
karika, kör
körbelátogatás
kör, forduló (egy sorozat része)
körforgásban végzett tevékenységek
kördal, körének, kánon
kenyérszelet
lőszer, lövedék (egy lövésre)
round melléknév kiejtése 4. Round gyakorisága 4.
Fokozás: rounder, roundest
kerek, kör alakú
kör-
kerekített, lekerekített
előre hajló (vállak)
gömbölyű
gömbölyded, kerekded, kövérkés, dundi
gömbölyített, legömbölyített
gazdag, telt (hang)
kerekített (szám)
kereken/pontosan vmennyi (szám)
kerek, jelentős (pénzösszeg)
őszinte, nyílt, kerek
round ige kiejtése 5. Round gyakorisága 5.
Ragozott alakok: rounds, rounding, rounded
megkerül vmit
kerekít (számot)
gömbölyít, legömbölyít
kerekít, lekerekít, kikerekít
kerekedik, kikerekedik
gömbölyödik
kerekítve ejt (hangot)

round jelentése példamondatokkal

You turn round every once every twenty four hour.

This last round actually happened very quickly.

A second survey round has recently been completed.

He turned every conversation round to himself.

Oh dinners are starting being brought round dad.

Szócikk round. Round jelentése, round magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

round jelentése kifejezésekkel

round-up
domborodás, felhajtás, összeterelés, összefogdosás, razzia, rendőrhajsza
all-round
sokoldalú, átfogó, minden területre kiterjedő
year-round
egész éven át tartó
merry-go-round
körhinta
round robin
kérvény sok aláírással
round trip
oda-vissza út, oda-vissza utazás, körutazás
whip-round
gyűjtés (pénzé vmire)
round-eyed
kerek szemű, nagy szemű, tágra nyílt szemű
well rounded
dundi, gömbölyded (vki), kerek (személyiség), kerek, jól kerekített (mondat)
bring sb round
magához térít, eszméletre hoz, feléleszt
bring sb round (to ...)
valakihez visz vkit, vki házába/otthonába visz vkit
bring sb round (to sth)
meggyőz vkit vmiről, megnyer, megtérít vkit
bring sth round to sth
ráterel (egy témára)
come around/round
magához tér, feléled, (ismét) elérkezik/eljön/itt az ideje
come around/round (to ...)
benéz/betér/beugrik (látogatóba)
come around/round (to sth)
véleményt változtat, meggondolja magát, jobb belátásra jut
get round/around sb
levesz vkit a lábáról, leszerel vkit, meglágyítja a szívét vkinek, rávesz vkit
get round/around sth
megold, elintéz vmit
get round/around to sth
időt talál vmire, időt tud szakítani vmire, sort tud keríteni vmire
go around/round
forog, körben jár, elég/futja mindenkinek, gyakran vmilyen, gyakran viselkedik vhogy, kézről-kézre jár, körben jár
go around/round (to ...)
benéz/beugrik vhova/vkihez

További round jelentések

hand sth around/round
körülkínál, körbead vmit
look around/round
körülnéz, körültekint
look around/round (sth)
körülnéz/körbenéz vhol
look around/round for sth
körülnéz vmi után, mindenfelé keres vmit
look round
hátranéz, hátrafordul
round on sb
váratlanul rátámad/nekitámad vkinek (verbálisan), leszid, megszid vkit
round sb/sth up
összegyűjt, összeterel (embereket/állatokat), összefogdos, összeszed, nyakon csíp (rendőrség razzián bűnözőket)
round sth off (with sth)
teljessé tesz, befejez vmit vmivel, lekerekít, legömbölyít, letompít (élet)
round sth out
teljessé tesz
show sb around/round (sth)
körülvezet, kalauzol vkit
take sb around/round
körbevisz vhol vkit (megmutat vmit vkinek)
talk around/round sth
általánosságokat mond, kertel, kerülgeti a lényeget
talk sb round (to sth)
rábeszél/rávesz vkit (vmire), meggyőz vkit (vmiről)
turn around/round | turn sb/sth around/round
megfordul, hátrafordul, megfordít, hátrafordít
turn around/round | turn sth around/round
jó útra térül/térít, rendbe jön, javul vmi, rendbe hoz vmit, javít vmin
wheel round
kanyarodik, körbefordul, hirtelen hátrafordul, megfordul, szembefordul, visszafordul, megpenderül
work around/round
lassan rátér (egy témára)
wrap sth round sth
begöngyöl vmit vmivel, becsavar vmit vmivel
a rounded tablespoon of flour
egy púpozott evőkanál liszt
a square peg in a round hole
nem odavaló ember, nem megfelelő helyen/beosztásban/pozícióban levő ember
all round
minden tekintetben, mindenkinek, mindenki által
bat round
lumpol
be round the corner
küszöbön áll, bekövetkezése bármikor várható
be round with sb
kereken megmondja vkinek
be small round the waist
derékban vékony, derékban keskeny
bear round
látható tárgyak irányát felveszi, látható tárgyak irányát meghatározza
bear round of ship
hajóról látható tárgyak irányát meghatározza
centre round sth
forog vmi körül, vmi körül forog
chop round
hirtelen megfordul (szél)
circle round
köröz, kering
close round
körülvesz
coat made to fit tight round the waist
derékban szorosan szabott kabát, derékban feszesen szabott kabát, svájfolt kabát
come round and see me
gyere el és látogass meg, ugorj át hozzám
come round and see me one day
gyere el hozzám egyszer, gyere el és látogass meg, ugorj át hozzám
come round in time
időben megjön az esze
come round sb
körülvesz vkit, becsap vkit, túljár vki eszén
come round sth
körüljár vmit, megkerül vmit
come round the corner
befordul a sarkon
come round to my place
gyere el hozzám, látogass meg
come round to sb's opinion
csatlakozik vki véleményéhez
come round to sb's way of thinking
elfogadja vki nézetét, elfogadja vki gondolkodásmódját
compass round with sth
körülvesz mivel, körülkerít mivel, bekerít mivel, körbefog mivel