rise jelentése magyarul

Rise jelentése példákkal az EnSzótárban. Rise magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

rise ige kiejtése 1. Rise gyakorisága 1.
ps: rose pp: risen e3/-ing: rises, rising
felemelkedik, felszáll
rise főnév kiejtése 2. Rise gyakorisága 2.
emelkedés, felemelkedés
felkelés
emelkedés, lejtő (úté)
magaslat, domb
növekedés, nagyobbodás, szaporodás
fokozás, növelés
fizetésemelés, béremelés
előmenetel
felemelkedés, magasabbra jutás (anyagilag, társadalmilag)
forrás, eredet

rise jelentése példamondatokkal

There were few opportunities to rise quickly.

What gave rise to such large scale folding?

Let rise again until doubled in bulk.

Growth hormone levels rise steadily throughout puberty.

And just watch those test scores rise!

Szócikk rise. Rise jelentése, rise magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

rise jelentése kifejezésekkel

high-rise
sokemeletes (épület), a normálisnál magasabb (vmi)
compass rose
szélrózsa
high-rise
toronyház, sokemeletes épület
rose water
rózsavíz
rose-coloured
rózsaszín (szín), rózsaszín, naiv, idealista
ask for a rise
fizetésemelést kér, béremelést kér
be on the rise
emelkedőben van, rovarokra vadászik (hal víz színén), növekvőben van, egyre nagyobbodik
be rising fifty
ötven felé jár
be rising forty
negyvenedik évében van, negyvenedik évében jár, túl van a negyvenen
damask rose
damaszkuszi rózsa, sötét rózsaszínű rózsa
food prices are on the rise
az élelmiszerárak emelkednek, az élelmiszerárak emelkedőben vannak
give one's vote by rising
felállással szavaz
give rise to
előidéz
give rise to suspicion
gyanúra ad okot, gyanús
have its rise in somewhere
ered vhol (folyó)
high rise building
toronyház
his fortunes are on the rise
kilátásai javulnak
his star is rising
felkel a napja, pályája felfelé ível
his voice rose high
hangja magasan szárnyalt
it makes my gorge rise
émelyedem tőle, undorodom tőle, undor fog el tőle, kavarog a gyomrom tőle, felfordul a gyomrom tőle
it makes my stomach rise
felkavarodik tőle a gyomrom, mindjárt hányok tőle, émelyít

További rise jelentések

jet rose
fecskendőrózsa
make sb's stomach rise
felkavarja vkinek a gyomrát, émelyít vkit
my gorge rises at it
émelyedem tőle, undorom tőle, undor fog el tőle, kavarog a gyomrom tőle, felfordul a gyomrom tőle
not like early rising
nem szereti a korai felkelést, nem híve a korai felkelésnek
pressure rise
feszültségemelkedés
rise a point
egy ponttal emelkedik
rise and fall of an empire
birodalom tündöklése és hanyatlása, birodalom tündöklése és bukása
rise and fall of the sea
árapály
rise boldly
meredeken emelkedik
rise from table
asztalt bont, feláll az asztaltól, felkel az asztaltól
rise high in public esteem
a közmegbecsülés igen magas fokára jut, a közmegbecsülés igen magas fokára emelkedik
rise in blood-pressure
vérnyomás emelkedése
rise in prices
áremelés, áremelkedés
rise in the ground
talaj hirtelen emelkedése
rise in the world
előbbre jut az életben
rise level
felső szint
rise of a curve
görbe meredeksége
rise of arch
boltívmagasság, ív nyúlmagassága, boltív nyúlmagassága
rise of day
pitymallat, hajnal
rise of half a tone
fél hanggal magasabbra emelés, fél hanggal magasabbra hangolás
rise of stairs
lépcsőfok magassága, lépcső homloklap
rise of step
lépcsőfok magassága, lépcső homloklap
rise of the curtain
függöny felgördülése
rise of the tide
dagály, víz áradása
rise of vault
ív nyúlmagassága, boltív nyúlmagassága
rise sb's dander
méregbe hoz vkit, dühbe hoz vkit, megmérgesít vkit, felhúz vkit, kihoz vkit a sodrából
rise to a point of order
felszólal és rendreutasítást kér
rise to affluence
jómódba kerül, meggazdagszik
rise to eminence
magas rangra emelkedik, magas méltóságot ér el, magas állásba kerül, magas állásba jut, kitünteti magát
rise to high rank
magas rangra emelkedik
rise to power
hatalomra kerülés, hatalomra emelkedés
rise to the bait
bekapja a csalétket, bekapja a horgot, lépre megy, bekapja a legyet
rise to the emergency
helyzet magaslatára emelkedik
rise to the fly
bekapja a legyet, bekapja a csalétket, bekapja a horgot, beveszi a maszlagot, lépre megy, bedől
rise to the occasion
helyzet magaslatára emelkedik
rise to view
feltűnik, láthatóvá válik
rise with the lark
tyúkokkal kel
rising again
feltámadás
rising due to frost
fagypúpképződés
rising from the dead
feltámadás
rising front
felfelé-lefelé mozgatható előrész
rising generation
új nemzedék, felnövő nemzedék, feltörő nemzedék