right jelentése magyarul

Right jelentése példákkal az EnSzótárban. Right magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

right melléknév kiejtése 1. Right gyakorisága 1.
Fokozás: righter, rightest
helyes
becsületes
igazságos, jogos
helyes, igaz
igaza van
kellő
megfelelő, alkalmas
(tarsadalmilag) fontos, előkelő
jó, kielégítő
jobb oldali
kész, teljes, abszolút
jobboldali (politika)
right határozószó kiejtése 2. Right gyakorisága 2.
egészen, teljesen (hangsúlyozás)
pontosan (vhol/vmikor)
közvetlenül, mindjárt
azonnal
nagyon
helyesen, jól
megfelelően
jobbra
jobb oldalon
right főnév kiejtése 3. Right gyakorisága 3.
a jó, a helyes
jog vmihez
forgalmazási jog
jobb oldal
jobb kéz felőli irány
jobb térfél (sportpályán)
jobbszárny
jobbra fordulás
jobbra eső utca/bejárat
jobb ököl
jobbkezes ütés (box)
jobboldal (politika)
right ige kiejtése 4. Right gyakorisága 4.
Ragozott alakok: rights, righting, righted
felegyenesedik
visszatér a normál/eredeti helyzetébe
visszatérít a normál/eredeti állapotba
jóvátesz, helyrehoz
jóvátételt szolgáltat
right indulatszó kiejtése 5. Right gyakorisága 5.
jó! rendben! (egyetértés kifejezése)

right jelentése példamondatokkal

The right working relationship benefits both parties.

Slide right foot forward beside left foot.

The right hand side bow mounted machine gun was preserved.

A right primitive ideal is defined similarly.

The resulting chart is right here below.

Szócikk right. Right jelentése, right magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

right jelentése kifejezésekkel

all right
jól, rendben (megfelelő módon/mértékben); elég jól, biztosan, egyértelműen, nyilvánvalóan, kétséget kizáróan (bizonyosság hangsúlyozása)
all right
elég jó, megfelelő, jól van (nem beteg, sérült, stb.), jó, rendben van (engedély kérése/adása vmire)
right-angled
derékszögű
civil rights
polgárjogok, politikai jogok, magánjog
right angle
derékszög
right of way
elsőbbség (közl.)
right-hand man
jobb oldalon álló ember, jobb szárnyon álló ember, jobb keze vkinek, bizalmi ember, nélkülözhetetlen ember
right-minded
józan gondolkozású, épeszű
self-righting
önigazító, önegyengető, önbeálló, állékony
all right
jó, rendben (egyetértés javaslattal/kéréssel; egyetértés/jóváhagyás kérése)
(as) of right | by right
jogosan, jog szerint
(as) right as rain
kitűnő állapotban/egészségben
(not) in one's right mind
(nem) épelméjű
I hope you may be right
bárcsak igazad lenne
I know it right well
nagyon jól tudom, nagyon is jól tudom
a right one
ostoba/bolond ember
abridge sb of sb's rights
megfoszt vkit jogaitól
abuse sb right and left
kígyót-békát kiált vkire
all rights reserved
minden jog fenntartva
am I right for London?
ez a vonat megy Londonba?, ez az út vezet Londonba?
as right as a trivet
legnagyobb rendben van

További right jelentések

as right as rain
kitűnő állapotban
assert one's rights
ragaszkodik jogaihoz, kinyilvánítja jogait, fenntartja jogait, jogtalanul sokat követel, illetéktelenül sokat követel
assign a right to sb
jogot átenged vkinek, jogot átruház vkire
at right angles
merőlegesen, derékszögben
bang to rights
rajtakapják, tetten érik
be about right
nagyjából igaza van
be in one's right mind
józan eszénél van, szellemi képességeinek teljes birtokában van
be in right
igaza van, jogosan cselekszik
be in the right
igaza van, jogosan cselekszik
be on the right side of the fence
jól helyezkedett
be on the right side of thirty
harmincon innen van, még nincs harminc éves
be on the right tack
helyes úton jár, jó úton jár, jó úton halad
bend to right
veszélyes útkanyarulat jobbra
bill of right
emberi jogok
by right of sth
vminél fogva, vmi alapján, vmi jogon, vmi jogán
by rights
jogosan, jog szerint
by what right?
mi jogon?
civil rights movement
polgárjogi mozgalom, polgárjogi harc
come down on the right side of the fence
győzteshez szegődik
come right
jóra fordul, jól végződik
come right in!
kerüljön beljebb!
common right
használat, használati jog
constitutional right
alkotmányos jog
dead to rights
rajtakapják, tetten érik
debar sb a right
megvon vmilyen jogot vkitől, megfoszt vkit vmilyen jogától
do right by
tisztességesen bánik vkivel, méltányosan viselkedik vkivel
do right by sb
korrektül bánik kivel
do the right thing
helyesen jár el, becsületesen jár el
do the right thing by sb
korrektül jár el kivel szemben
do what is right in one's own sight
azt teszi, ami véleménye szerint helyes, azt teszi, ami nézete szerint helyes, azt teszi, ami meggyőződése szerint helyes
do you feel all right?
jól érzed magad?, jól érzi magát?, jól ülsz?, kényelmesen ülsz?
encroachment on sb's rights
jogsérelem
exercise a right
jogot érvényesít
extreme right
szélsőjobb, szélső jobboldal, szélső jobboldali
eyes front/left/right
előre/balra/jobbra nézz! (katonaság)
eyes right!
jobbra nézz!
film rights
filmre alkalmazás joga
fork right for somewhere
jobbra tart vmi felé, jobbra fordul vmi felé
get right inside a part
beleéli magát a szerepbe
get sth right
tisztáz vmit, pontosan megért vmit, tisztáz
get the answer right
eltalálja a helyes választ
go right on
egyenesen továbbmegy, ugyanúgy folytatja