return jelentése magyarul

Return jelentése példákkal az EnSzótárban. Return magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

return ige kiejtése 1. Return gyakorisága 1.
Ragozott alakok: returns, returning, returned
visszatér, visszajön, visszaérkezik
visszatér (átv.) (vmire)
újból/ismét jelentkezik
ismétlődik, megismétlődik
válaszol, felel
visszaad
visszaküld, visszajuttat
visszatesz, visszahelyez
viszonoz
visszafizet
hoz, jövedelmez
beszámol
jelent, bejelent
megválaszt (képviselőt)
return főnév kiejtése 2. Return gyakorisága 2.
visszatérés, visszaérkezés
visszaadás, visszaszolgáltatás
visszaküldés
visszatérítés
visszatevés, visszahelyezés
megismétlődés, újra előfordulás
viszonzás
kiegyenlítés, ellenszolgáltatás
kárpótlás
bevétel
nyereség, haszon
üzleti forgalom
jövedelem
megválasztás (lépviselőé)

return jelentése példamondatokkal

Even complex queries should return relevant results fairly quickly.

The return has been processed very efficiently.

The return voyage began six days later.

The cyclists should return to campus around midnight.

That fact alone warrants a return visit.

Szócikk return. Return jelentése, return magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

return jelentése kifejezésekkel

return address
feladó neve és címe
bank return
jegybank kimutatás
be not likely to return in a hurry
egyhamar aligha jön vissza
be returned unopposed
ellenjelölt nélkül választják
bourne from which no traveller returns
túlvilág, ahonnan nincs visszatérés
by return
postafordultával
by return of post
postafordultával
capital return tax
osztalékadó
earth return
földvisszavezetés
election returns
választási eredmények
for sale or return
megtekintésre küldött
he vowed he would never return
kijelentette, hogy többet nem jön vissza
in return
viszonzásul
in return for sth
vminek fejében, vminek ellenében, viszonzásul, ellenszolgáltatásképpen
lead and return
oda-vissza vezeték
return a lead
visszahívja a színt
return a negative
tagadó választ ad, tagadólag válaszol
return bend
u-hajlítás, u-görbület, u-hajlás, u-alakú csőcsatlakozás
return blow for blow
ütést ütéssel viszonoz
return empty-handed
dolgavégezetlenül tér vissza
return from one's wandering
visszatér vándorlásából, visszatér vándorútjáról

További return jelentések

return good for evil
jóval viszonozza a rosszat
return of income
jövedelem-bevallás
return one's income
jövedelmet bevall
return profit
hasznot hoz
return thanks for sth
megköszön vmit
return the lead
hasonló hangnemben válaszol
return ticket
retúrjegy
return to reason
észhez tér
return to the charge
újrakezd, visszavág, ellentámadást kezd
return to the fray
visszatér a küzdelembe, újra harcolni kezd
return under an amnesty
amnesztia alapján tér haza, amnesztiarendelet alapján tér haza
sale returns
eladási forgalom
small profits and quick returns
kis haszon nagy forgalom (üzletpolitika)
snappy return
rugóval visszaállítás az eredeti helyzetbe
the point of no return
a pont ahonnét már nem lehet/érdemes visszafordulni
traffic return
forgalom-kimutatás
weight returns
súlyösszeg, súlyjegyzék
will you still be here when I return?
itt leszel még, amikor visszajövök?