report jelentése magyarul

Report jelentése példákkal az EnSzótárban. Report magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

report főnév kiejtése 1. Report gyakorisága 1.
jelentés, beszámoló
jegyzőkönyv
tudósítás, riport
(iskolai) bizonyítvány, tanulmányi értesítő
döntvénytár
híresztelés
szóbeszéd
durranás, dörrenés, dördülés (robbanásé, puskáé, agyúé, stb.)
jelentő, beszámolással tartozó (dolgozó)
hír, hírnév
report ige kiejtése 2. Report gyakorisága 2.
Ragozott alakok: reports, reporting, reported
beszámol vmiről
tudósít, hírt ad vmiről
értesül vmiről
jelent, bejelent (hatóságnak)
jelentést tesz vmiről
előterjeszt (törvényjavaslatot)
jelentkezik, lejelentkezik (megérkezéskor, vmire készen, stb.)
újra munkára/szolgálatra jelentkezik
jelent vkinek, felel vkinek (felettesnek)

report jelentése példamondatokkal

The classified report is reportedly several hundred pages long.

My report is usually minimal regarding attempted problems.

Other users report experiencing disc scratching during normal horizontal usage.

A different report claims investigators are privately saying eight.

Do different industries report corporate social responsibility differently?

Szócikk report. Report jelentése, report magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

report jelentése kifejezésekkel

report card
bizonyítvány, tanulmányi értesítő, iskolai értesítő
reported speech
függő beszéd
report back
újra jelentkezik (munkára)
report back (on sth) (to sb)
visszajelez, jelentést tesz vmiről
report to sb
jelent vkinek, felel vkinek (vki irányítása alá tartozik)
as reported to me
ahogy hallom, ahogy értesültem
fair and accurate report
tárgyilagos és pontos jelentés, tárgyilagos és pontos beszámoló
false report
álhír, kacsa
know sth by mere report
csak hírből ismer vmit
man of good report
jó hírű ember, jó nevű ember
minority report
különvélemény
move to report progress
törvényjavaslat vitájának elnapolását javasolja
nothing to report
nincs jelentenivaló
on report
előterjesztés alatt (törvény), fegyelmi alatt
performance report
szolgálati minősítés
prepare financial reports
pénzügyi jelentések készítése
qualified report
minősített jelentés
report a bill to the house
törvényjavaslatot az országgyűlés elé terjeszt
report a speech
beszédről beszámol, beszédet ismertet
report a vessel
hajófuvarról vámnyilatkozatot tesz
report an accident to the police
balesetet a rendőrségen bejelent, balesetet a rendőrségnek bejelent

További report jelentések

report badly of sb's health
rossz jelentést ad vki egészségi állapotáról
report for a newspaper
vmilyen újság tudósítója
report for the press
sajtótudósítóként dolgozik
report for work
munkára jelentkezik, munkára megjelenik
report on sth
jelentést tesz vmiről, beszámol vmiről, hírt ad vmiről
report on the condition of the crops
termésjelentést ad
report oneself
jelentkezik, feladja magát, feljelenti magát
report oneself sick
beteget jelent
report progress
helyzetjelentést ad, tájékoztat az ügy állásáról, felfüggeszti és elnapolja a vitát, törvényjavaslat vitáját elnapolja, elodáz vmit, elhalaszt vmit
report progress to sb
helyzetjelentést ad vkinek, tájékoztat vkit az ügy állásáról
report sb to the police
feljelent vkit a rendőrségen
report to one's unit
alakulatánál jelentkezik
report upon sth
jelentést tesz vmiről, beszámol vmiről, hírt ad vmiről
reporting obligation
beszámolási kötelezettség
school report
bizonyítvány, tanulmányi értesítő
the commission reports tomorrow
a bizottság holnap számol be, a bizottság holnap teszi meg jelentését
weather report
időjárás jelentés