regard jelentése magyarul

Regard jelentése példákkal az EnSzótárban. Regard magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

regard ige kiejtése 1. Regard gyakorisága 1.
Ragozott alakok: regards, regarding, regarded
tart
tekint
néz
figyel
vonatkozik
regard főnév kiejtése 2. Regard gyakorisága 2.
tekintet
szempont
vonatkozás
figyelem
tisztelet
megbecsülés
elismerés
tiszteletadás
pillantás
nézés
figyelembevétel
törődés
gondoskodás

regard jelentése példamondatokkal

This is especially true regarding scale insects.

This section provides specific information regarding data transmission.

More details regarding the process are forthcoming.

Fascism has had mixed relations regarding capitalism.

He has found high regard among fellow street performers.

Szócikk regard. Regard jelentése, regard magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

regard jelentése kifejezésekkel

as regards sb
illetőleg
as regards that
ami azt illeti
give him my best regards
add át neki üdvözletemet
give him my kind regards
szeretettel üdvözlöm, adja át szívélyes üdvözletemet
give information regarding sth
informál
give my best regards to your wife
adja át tiszteletteljes üdvözletemet feleségének, adja át szívélyes üdvözletemet feleségének
give particulars regarding sth
informál
have great regard for sb
nagy elismeréssel van vki iránt, nagy tisztelettel van vki iránt
have no regard for sth
nincs tekintettel vmire
having regard to sth
tekintetbe véve vmit, figyelembe véve vmit, tekintettel vmire, figyelemmel vmire
hold sb in great regard
nagy becsben tart vkit
in my regard
ami engem illet, nézetem szerint, véleményem szerint
naked as regards reputation
jó hírétől megfosztva
object of regard
megfontolni való kérdés
out of regard for sb
vki iránti figyelemből, vkire való tekintettel, vki iránti tiszteletből, vki iránti nagyrabecsülésből
pay no regard to him!
ne törődj vele!, ne is figyelj rá!
pay no regard to sth
nem törődik mivel, nincs figyelemmel vmire, nincs tekintettel vmire, ügyet sem vet vmire
pay regard to sth
tekintettel van vmire, figyelemmel van vmire
power of a point with regard to a circle
kör hatványpontja
regard sth as
tart vminek, tekint vminek
send sb one's kind regards
kiváló tiszteletét küldi vkinek, kiváló tisztelettel üdvözöl vkit

További regard jelentések

show regard for sb
tiszteletet tanúsít vki iránt, tisztelettel viseltetik vki iránt, figyelembe veszi vki érzékenységét
with kind regards from
szívélyes üdvözlettel