record jelentése magyarul

Record jelentése példákkal az EnSzótárban. Record magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

record főnév kiejtése 1. Record gyakorisága 1.
feljegyzés
jegyzőkönyv
okmány, okirat
emlékanyag (tsz.)
előélet, priusz
szolgálati minősítés
hanglemez
csúcs, rekord
adatbázis sor/rekord
record ige kiejtése 2. Record gyakorisága 2.
Ragozott alakok: records, recording, recorded
feljegyez
megörökít
regisztrál
jelez, mutat (műszer)
hangfelvételt készít
felvesz (vmit)
rögzít (műsort)

record jelentése példamondatokkal

Most local record offices encourage educational group visits.

His overall economic record is rather solid.

There are separate records per resource type.

His black bear sounds were recorded right here last summer.

His overall substantive record is nevertheless poor.

Szócikk record. Record jelentése, record magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

record jelentése kifejezésekkel

record-breaking
rekordot döntő
criminal record
bűnügyi nyilvántartó, előéletre vonatkozó adatok, priusz
record player
lemezjátszó
tape recording
magnetofon felvétel
achieve a record
csúcsteljesítményt ér el, rekordot ér el
be on record
fel van jegyezve
bear record to sth
bizonyít vmit, igazol vmit
beat the record
megdönti a csúcsot, megjavítja a csúcsot, megdönti a rekordot
break the record
megdönti a csúcsot, megjavítja a csúcsot, megdönti a rekordot
clean record
tiszta előélet, büntetlen előélet
criminal record office
bűnügyi nyilvántartó, bűnügyi nyilvántartó hivatal
cut a record
megdönt egy rekordot, megdönt egy csúcsot, hanglemezt készít
earliest records extant
fennmaradt legrégibb feljegyzések
go on record as
feljegyzik róla, hogy, emlékezetessé válik azáltal, hogy
go on record with
feljegyzik róla, hogy, emlékezetessé válik azáltal, hogy
have a bad record
rossz hírneve van, priusza van
have a clean record
büntetlen előéletű
hold a record
tartja a csúcsot, tartja a rekordot
keep a record of sth
feljegyez vmit, feljegyzést vezet vmiről, nyilvántartást vezet vmiről, bejegyez vmit, nyilvántartásba vesz vmit, jegyzetet készít vmiről
keeper of the records
levéltáros, irattáros
long-play record
nagylemez

További record jelentések

make a record of sth
feljegyez vmit, bejegyez vmit, nyilvántartásba vesz vmit, jegyzetet készít vmiről
master record
eredeti lemez
medical record
orvosi karton, kórlap
off the record
nem hivatalosan, bizalmasan, nem hivatalos, bizalmas, jegyzőkönyvön kívül, nem a nyilvánosságnak szánva
past record
előélet, priusz
person with a criminal record
rovott múltú egyén
place on record
jegyzőkönyvbe vétet, előjegyez
police record
bűnügyi nyilvántartó, előéletre vonatkozó adatok, priusz
public records
állami levéltár, országos levéltár
put oneself on record
megörökíti a nevét, beírja nevét a történelem lapjaiba
record case
hanglemeztáska
record changer
lemezváltó, automata lemezváltó
record chart
regisztráló szalag, jelrögzítő szalag, diagram
record jacket
lemezborító
record library
hanglemezgyűjtemény, hanglemeztár
record of attendances
jelenléti ív
record of crimes
bűnlista
record of evidence
tanúvallomásokat tartalmazó jegyzőkönyv
record of firing
lőlap
record of service
munkalap
record office
irattár, okmánytár, nyilvántartó hivatal, állami levéltár
record operator
bejelentést felvevő tisztviselő
record output
csúcsteljesítmény, termelési csúcsteljesítmény, rekordteljesítmény
record position
felvevő munkahely
record range
megállapított lőtávolság
record sleeve
lemezborító
record syringe
rekordfecskendő
record system
nyilvántartási rendszer, kartotékrendszer
record vote
név szerinti szavazás
record year for sales
eladási rekord éve
recording disk
felvevő lemez, regisztráló lemez
recording van
felvevőkocsi
records of past ages
letűnt korok krónikája, letűnt korok története, letűnt korok maradványai, letűnt korok emlékei
say sth off the record
jegyzőkönyvön kívül mond vmit
scholastic record
tanulmányi eredmény
school record card
iskolai személyi lap, iskolai bizonyítvány
show a clean record
büntetlen előéletű
show a perfect physical record
teljesen egészségesnek bizonyul
spread sth on the records
jegyzőkönyvbe vesz vmit
statistical record
statisztikai számbavétel
travel out of the record
fel nem hozott indokok vagy kérelem nélkül dönt, eltér a tárgytól, tárgyhoz nem tartozó dolgot hoz fel
want sth to go on record
szeretné, ha nyoma maradna vminek, szeretne vmit a jegyzőkönyvben megörökítve tudni