ready jelentése magyarul

Ready jelentése példákkal az EnSzótárban. Ready magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

ready melléknév kiejtése 1. Ready gyakorisága 1.
Fokozás: readier, readiest
kész
hajlandó, kész, készséges
gyors
kéznél levő, hozzáférhető
ready határozószó kiejtése 2. Ready gyakorisága 2.
készen
teljesen
ready ige kiejtése 3. Ready gyakorisága 3.
Ragozott alakok: readies, readying, readied
előkészít
rendbe tesz

ready jelentése példamondatokkal

His willing hands were ever ready to serve others.

Everyone is ready to help where necessary.

America is indeed ready to lead once more.

Her own body was nearly ready again for clothes.

Our payment experts are ready to help.

Szócikk ready. Ready jelentése, ready magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

ready jelentése kifejezésekkel

ready-made
kész-, készáru, azonnal elérhető, kész (étel)
ready money
készpénz
oven-ready
konyhakész
ready-to-wear
kész- (ruha)
I am ready to take on all comers
kész vagyok bárkivel megverekedni
I shall have everything ready
gondom lesz rá, hogy minden készen legyen, mindent el fogok készíteni
always ready for the fray
mindig kész a küzdelemre
as you are not ready we cannot start
mivel nem vagy kész, nem indulhatunk
be ready for anything
mindenre kész, mindenre hajlandó
be ready to hand
kéznél van, könnyen elérhető
be ready with an answer
gyorsan visszavág, mindenre van válasza
be ready with sth
készen van mivel, elkészül mivel, elkészült mivel
come to the ready
tüzelésre előkészíti fegyverét
get ready
elkészül, előkészül
get ready for sth
felkészül vmire, előkészül vmire
get ready to sth
elkészül vmire
get sth ready
elkészít vmit, előkészít vmit
get the breakfast ready
elkészíti a reggelit
give a ready assent
készségesen beleegyezik
give a ready consent
készségesen beleegyezik
goods that meet with a ready sale
kelendő áruk, gyorsan elkelő áruk

További ready jelentések

guns at the ready
tüzelésre készen álló ágyúk
have a ready pen
jól forgatja a tollat, könnyed stílusa van, könnyen ír, könnyedén ír
have a ready sale
igen keresett, igen kapós, igen kelendő
have a ready tongue
helyén van a nyelve, nyelves, fel van vágva a nyelve, jól fel van vágva a nyelve
have a ready wit
gyorsan kapcsol, találékony
he is not very gifted but he is ready
nem nagyon tehetséges, de igen szolgálatkész, nem nagyon tehetséges, de igen készséges
help is ready at hand
a segítség kéznél van
hold oneself ready
készenlétben van
just ready
most jelent meg
make ready
előkészít, elkészít
make ready to sth
elkészül vmire
make sth ready
elkészít vmit, előkészít vmit
not ready just yet
még nincs készen, azonnal kész lesz, még nem készült el, még nincs egészen készen, azonnal el fog készülni
now ready
most jelent meg
pay ready cash
készpénzzel fizet, készpénzben fizet
pay ready money
készpénzzel fizet, készpénzben fizet
plank down the ready
leadja pénzt, leszúrja a pénzt
readiest means of escape
menekülés legkönnyebb módja, menekülés legkézenfekvőbb módja
readiest way of escape
menekülés legkönnyebb módja, menekülés legkézenfekvőbb módja
ready assets
rendelkezésre álló anyagi eszközök
ready capital
forgótőke
ready flow of speech
jó beszédkészség, jó beszélőke
ready for action
harcra készen, harcra kész
ready for driving
útra kész
ready for every emergency
minden eshetőségre kész, minden eshetőségre felkészült
ready for mischief
kész a rossz tréfára, minden gonoszságra hajlamos
ready for press
nyomdakész, kinyomható
ready for service
üzemkész
ready for the trip
útra kész
ready for working
üzemkész, üzemkészen, üzemképes, üzemképesen
ready reply
gyors válasz, prompt válasz
ready reserve
aktív tartalék
ready room
eligazító szoba
ready sale
kelendőség
ready signal
áttördelési jelzés
ready to conveyance
szállításra alkalmas, szállításra kész, szállítható
ready to die with hunger
közvetlen az éhenhalás előtt, éhenhalás küszöbén
ready to drop
holtfáradt
ready to help
segítőkész
ready to the last gaiter button
teljesen kész
ready with one's sword
hamar kardot ránt
ready worker
gyors munkás, ügyes munkás, gyors munkaerő