read jelentése magyarul

Read jelentése példákkal az EnSzótárban. Read magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

read ige kiejtése 1. Read gyakorisága 1.
ps: read pp: read e3/-ing: reads, reading
olvas
elolvas
tanulmányokat folytat
magyaráz
megmagyaráz
értelmez
megfejt
leolvas
jelez
mutat
vmilyen benyomást kelt
vhogyan hat
hangzik
read főnév kiejtése 2. Read gyakorisága 2.
olvasott
olvasás
olvasással eltöltött idő
olvasással töltött idő
felolvasott

read jelentése példamondatokkal

No table read took place before filming.

Please read through the descriptions below where more help is needed.

Please read through our frequently asked questions below.

I read through every incident reported here.

The number of read system calls performed.

Szócikk read. Read jelentése, read magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

read jelentése kifejezésekkel

lip-read
szájról olvas
reading list
elolvasandó könyvek jegyzéke
reading room
olvasóterem
speech-reading
szájról olvasás, ajakról való leolvasás
thought-reading
gondolatolvasás
well read
olvasott, művelt
read through
átolvas
be well read
nagy olvasottsága van, sokat olvasott, irodalmilag művelt, literátus
be widely read
nagy az olvasottsága, sokan olvassák
book that is hard reading
fárasztó könyv, nehezen olvasható könyv
books must not be taken out of the reading room
az olvasóteremből könyveket kivinni tilos, az olvasóteremben levő könyvek nem kölcsönözhetők
first reading
első olvasás
get him to read it
olvastasd el vele
get in some reading
szakít egy kis időt az olvasásra, talál egy kis időt az olvasásra
give a reading
felolvasást tart
give three hours to reading
három órát fordít olvasásra
he cannot either read or write
sem olvasni, sem írni nem tud
he cannot read or write
sem olvasni, sem írni nem tud
he is widely read
olvasott ember, nagy olvasottsága van, nagy olvasóközönsége van, sokan olvassák műveit
his reading is of very wide range
olvasottsága nagyon széleskörű
in the third reading
harmadszori olvasásban

További read jelentések

it reads well
jól olvasható, olvasmányos
man of wide reading
nagy olvasottsággal rendelkező ember, széleskörű olvasottsággal rendelkező ember, nagy olvasottságú ember
meter reading
számlálóóra leolvasása, mérőszerkezet leolvasása
read a book in the original
eredetiben olvas egy könyvet, eredeti nyelven olvas egy könyvet
read a book through
végigolvas egy könyvet, kiolvas egy könyvet
read a paper
újságot olvas, előadást tart, felolvasást tart
read all the relevant literature
elolvassa a tárgyhoz tartozó teljes irodalmat, elolvassa a tárgyra vonatkozó teljes irodalmat
read and approved
átnézve és jóváhagyva
read between the lines
sorok között olvas
read for the bar
jogot tanul, ügyvédnek készül
read music
kottát olvas
read sb a lesson
megleckéztet vkit
read sb's hand
tenyérből olvas, jósol
read sb's palm
jósol vki tenyeréből
read the press
korrektúrát csinál
read the riot act to sb
erősen megszid vkit, erősen megdorgál vkit, erősen megleckéztet vkit, rendes magaviseletre figyelmeztet vkit, lelki fröccsöt ad vkinek, lelki fröccsöt tart vkinek
read the signs of the times
megérti az idők szavát
read up a subject
egy tárgykörből mindent elolvas, behatóan tanulmányoz egy tárgykört, alaposan tanulmányoz egy tárgykört
reading by sound
hallás utáni vétel, hangolvasás
reading circle
olvasókör
reading committee
bíráló bizottság
reading course
egyéni tanulás, egyéni levelező tanulás
reading desk
olvasóállvány
reading device
leolvasó berendezés
reading distance
olvasótávolság
reading lamp
olvasólámpa
reading man
sokat olvasó ember, magoló diák, biflázó diák
reading matter
olvasnivaló
reading microscope
leolvasó mikroszkóp
reading of a play
olvasópróba
reading public
olvasóközönség
reading spectacles
olvasó szemüveg
she can read and write
tud írni-olvasni
take a quick read at a book
gyorsan elolvas egy könyvet
take the reading
leolvas
teach reading, writing, and arithmetic
olvasást, írást és számolást tanít, elemi fokú ismereteket tanít
there is not much reading in today's paper
nem sok olvasnivaló van a mai újságban
widely read newspaper
nagy olvasóközönséggel rendelkező újság
you wouldn't read about it
egyszerűen hihetetlen, elképesztő