reach jelentése magyarul

Reach jelentése példákkal az EnSzótárban. Reach magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

reach ige kiejtése 1. Reach gyakorisága 1.
Ragozott alakok: reaches, reaching, reached
elér vmit
megfog
levesz (vmit)
átad, átnyújt (vkinek vmit)
elér, eljut, megérkezik (vhová)
terjed, kiterjed (vhová)
ér, nyúlik (vmeddig)
elér (vmeddig)
terjed, elterjed, nyúlik (vmeddig)
reach főnév kiejtése 2. Reach gyakorisága 2.
kinyújtás (kézé)
elérés (átv. is)
kiterjedés
hatótávolság
hatáskör
felfogóképesség
folyószakasz

reach jelentése példamondatokkal

At last firm ground has been reached.

The goal was reached within nine hours.

This drug has reached very few patients.

The bill never reached further legislation procedures.

These guys rarely reach four feet long.

Szócikk reach. Reach jelentése, reach magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

reach jelentése kifejezésekkel

far-reaching
messze ható, messzemenő
I reach you not
nem értelek
an explanation like this is beyond my reach
effajta magyarázat felfoghatatlan számomra
annals that reach back to ancient times
régi időkig visszanyúló feljegyzések
as far as the eye can reach
ameddig a szem ellát, ameddig csak a szem ellát
as far as the eye could reach
ameddig csak a szem ellát
beam reach
félszél
beyond one's reach
elérhetetlen, hozzáférhetetlen
beyond reach of danger
veszélyen kívül, ahol nem érheti veszély
broad reach
háromnegyed szél
by standing on tip-toe I can just reach the shelf
lábujjhegyen állva éppen elérem a polcot
close reach
félszél
he has a wonderful reach of imagination
csodálatos képzelőtehetsége van, csodálatos fantáziája van
it is beyond my reach
nem érem el, nem férek hozzá, megközelíthetetlen számomra, elérhetetlen számomra, megszerezhetetlen számomra
it is out of my reach
nem érem el, nem férek hozzá, megközelíthetetlen számomra, elérhetetlen számomra, megszerezhetetlen számomra
make a reach for sth
kinyújtja a kezét vmiért
my means will not reach to that
anyagi lehetőségeim ezt nem engedik meg
no agreement was reached
nem jött létre megegyezés
out of reach of the guns
lőtávolságon kívül
reach a book from the top shelf
levesz egy könyvet a legfelső polcról
reach a high price
magas árat ér el

További reach jelentések

reach an agreement
megegyezésre jut
reach capacity
megtelik
reach completion
elkészül
reach double numbers
kettős számjegyet ér el
reach down
lenyúl
reach for sth
nyúl vmiért
reach of forest
erdő kiterjedése
reach old age
öreg kort ér el
reach one's teens
eléri a tizenéves kort, serdülőkorba jut
reach out
nyújt, kinyújt
reach out a hand
kezet nyújt
reach out for sth
kinyújtja a kezét vmi után
reach out with one's hand for sth
kinyújtja a kezét vmi után
reach rock-bottom
legmélyebb szintre süllyed
reach sth to sb
átnyújt vkinek vmit, átad vkinek vmit
reach the skies
égig ér, égbe nyúlik
reach the station
pályaudvarra érkezik, befut az állomásra, bejár (vonat)
reach to sth
ér vmeddig
reach up to sth
felér vmeddig, felnyúl vmeddig
reach up to the skies
égig ér, égbe nyúlik
she scarcely reaches up to my shoulder
alig ér fel a vállamig
sight reach
látótávolság
the goal is within my reach
közeledem a célhoz, nem vagyok messze a céltól, már nem vagyok messze a céltól
the park reaches down to the river
a park a folyóig terjed
the sum-total reaches five pounds
a végösszeg öt fontot tesz ki, a végösszeg öt fontra rúg
these rumours reached me
ezek a hírek hozzám jutottak, ezek a hírek a fülembe jutottak
upper reaches of the Thames
Temze felső szakasza
well within reach of sth
egészen közel vmihez, könnyen elérhető vhonnan
when matters reached this stage
mikor a dolgok idáig fejlődtek
within easy reach
könnyen hozzáférhető
within easy reach of sth
egészen közel vmihez, könnyen elérhető vhonnan
within reach of everyone
mindenki számára elérhető
within sb's reach
hozzáférhető vki számára, megközelíthető vki számára, vkinek a keze ügyében lévő
would you reach me the mustard please?
kérlek, add ide a mustárt!
your letter reached me today
ma kaptam meg a leveledet, leveled ma érkezett meg hozzám