raise jelentése magyarul

Raise jelentése példákkal az EnSzótárban. Raise magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

raise ige kiejtése 1. Raise gyakorisága 1.
Ragozott alakok: raises, raising, raised
emel, felemel
megemel
magasra emel
épít, emel, felhúz (épületet)
ébreszt, felébreszt
kelt, felkelt, felver
emel, felemel, növel, megnövel, fokoz
kiemel, előléptet
felvet, felhoz
tenyészt (állatot)
termeszt (növényt)
nevel, felnevel (vkit)
összegyűjt, előteremt
felold, megszűntet (blokádot, stb.)
raise főnév kiejtése 2. Raise gyakorisága 2.
emelés, fizetésemelés
emelkedés

raise jelentése példamondatokkal

They raise similar issues and many more.

Often such taxes raise complex administrative problems while generating little revenue.

Can infused hydrogen peroxide raise blood oxygen levels?

Single black mother raising a black daughter.

Will greater professional awareness raise public consciousness?

Szócikk raise. Raise jelentése, raise magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

raise jelentése kifejezésekkel

hair-raising
hajmeresztő
fire-raising
gyújtogatás
be raised
felvetődik
be raised to the bench
kinevezik bírónak, kinevezik anglikán püspöknek
raise a ghost
szellemet idéz, szellemet felidéz
raise a hue and cry against sb
fellármázza a közvéleményt vki ellen, fellázítja a közvéleményt vki ellen, hajszát kezd vki ellen, kígyót-békát kiált vkire
raise a laugh
megnevettet, derültséget kelt
raise a question
felvet egy kérdést
raise a storm of laughter
nevetőorkánt támaszt
raise an issue
kérdést felvet, gondolatot felvet
raise difficulties
nehézségeket támaszt, megnehezít
raise dust
nagy port ver fel, botrányt csinál
raise from the dead
halottaiból feltámaszt
raise hell
pokoli zajt csap, őrült felfordulást csinál
raise hob
bajt csinál, zűrt csinál, felfordulást csinál
raise hope
reményt ébreszt
raise land
megpillantja a szárazföldet
raise money
pénzt szerez
raise objection
kifogást emel, tiltakozik, ellenez
raise one's hand
jelentkezik
raise one's hat to sb
kalapot emel vkinek

További raise jelentések

raise sb from the gutter
nyomorból kiemel vkit
raise snakes
zavart kelt, veszekedésbe kezd
raise steam
fokozza a nyomást, összeszedi minden ereját
raise the bar one notch
egy fokkal feljebb emeli a lécet
raise the bid
emeli a bemondást, emeli a licitet, többet tesz, rálicitál
raise the blockade
ostromzárat megszüntet
raise the bogey of war
felidézi a háború rémét
raise the devil
nagy balhét csap
raise the devil about sth
nagy felhajtást csinál vmi miatt, nagy botrányt csap vmi miatt
raise the devil in sb
felbőszít vkit, felingerel vkit, felkelti az alvó oroszlánt vkiben, gonosz indulatokat szít vkiben
raise the dough
megkeleszti a tésztát
raise the people
fellázítja az embereket
raise the wind
pénzt szerez, pénzt felhajt, kölcsönt szerez, kölcsönt felhajt, szelet támaszt
raise to the third power
köbre emel
raise troops
sereget állít
raised beaches
kiemelkedő part, magas part
raised deck
magas fedélzet
raised embroidery
domborított hímzés, magas hímzés
raised map
dombornyomású térkép
raised pie
kelt tészta
raised plan
kiemelkedő szint
raised print
domború nyomás, dombornyomás
raised symbol
felemelt betű, felemelt jel, felső helyzetű jel, index helyzetű jel
raised velvet
tömött sűrű bársony
raised voice
emelt hang
raised work
dombormű
raising to a power
hatványozás
raising to powers
hatványozás
readily raised
mozgósítható
with raised head
emelt fővel