question jelentése magyarul

Question jelentése példákkal az EnSzótárban. Question magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

question főnév kiejtése 1. Question gyakorisága 1.
kérdés
kétség, kétely
kétkedés
(vitás) kérdés, probléma
question ige kiejtése 2. Question gyakorisága 2.
kikérdez
kérdéseket tesz fel
kihallgat
kétségbe von, vitat
megkérdőjelez
kételkedik vmiben
kifogásol vmit

question jelentése példamondatokkal

That question has been answered three days running.

Each question answered is another small task accomplished.

Some question whether deterrence is morally acceptable.

One might question why labor spy agencies exist.

That uncomfortable question has faced many investors.

Szócikk question. Question jelentése, question magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

question jelentése kifejezésekkel

cross-question
keresztkérdéseket tesz fel
leading question
célzatos kérdés, sugalmazó kérdés, irányító kérdés, befolyásoló kérdés, szuggeráló kérdés
question mark
kérdőjel
question tag
simuló kérdés
answer a question
válaszol a kérdésre, felel a kérdésre, jó formában van, kitűnő formában van
ask sb a question
kérdez vkitől vmit, megkérdez vkit, kérdést intéz vkihez, kérdést tesz fel vkinek
be a question of time
idő kérdése
bearing on a question
kérdéssel való kapcsolat, kérdéssel való összefüggés, kérdésre való vonatkozás
bearings of a question
kérdés szempontjai, kérdés oldalai
beside the question
nem tartozik a tárgyra, nem érinti a lényeget, lényegtelen, mellékes
beyond question
kétségkívül, vitán felül, vitathatatlanul
bring a question before a court
bíróság elé visz egy ügyet
bring sth into question
vitára/további megfontolásra felvet vmit, szóba hoz vmit
call sth into/in question
megkérdőjelez vmit, kétséget ébreszt vmi iránt
clear a question
kérdést tisztáz
come into question
szóba kerül
consider all angles of the question
minden oldalról meghányja-veti a kérdést, minden szempontból megvizsgálja a kérdést
deliberate over a question
kérdést fontolgat, kérdést latolgat
dispose of a question
kérdést megold, kérdést elintéz
examine a question in all its bearings
minden vonatkozásban megvizsgál egy kérdést, minden oldaláról megvizsgál egy kérdést
fence with a question
kitér a kérdés elől, elhárítja a kérdést, kibújik a válaszadás alól

További question jelentések

fire a question at sb
hirtelen kérdést tesz fel
fire off a question at sb
váratlan kérdést szegez vkinek
get sb slant on a question
megtudja vkinek az álláspontját, megismeri vkinek az álláspontját
get sb's slant on a question
megtudja vki álláspontját egy témával kapcsolatban
hear both sides of a question
minden oldalról megvizsgál egy kérdést
honesty beyond question
feltétlen becsületesség
if it's a fair question
ha szabad megkérdeznem
in question
szóban forgó, kérdéses, megkérdőjelezett
loaded question
beugrató kérdés
look at both sides of a question
minden oldalról megvizsgál egy kérdést
moot question
vitás kérdés
negro question
négerkérdés, négerprobléma
no question of
nincs lehetőség (vmire), nem vetődhet fel (vmi)
out of the question
nem jöhet szóba
pop the question
megkéri a kezét, házassági ajánlatot tesz
previous question
halasztási indítvány
purely academic question
tisztára elméleti kérdés
put a question to sb
kérdést tesz fel vkinek, kérdést intéz vkihez
put the question
szavazásra bocsátja a kérdést
puzzling question
fogas kérdés
question at issue
szőnyegen levő kérdés
question under investigation
tanulmányozott kérdés, vizsgálat tárgyát képező kérdés
quite out of the question!
olyan nincs!
raise a question
felvet egy kérdést
refer a question to sb's judgement
kérdést vki ítéletére bíz
set a question at rest
lezár egy ügyet
study a question from every side
minden oldalról tanulmányoz egy kérdést
study every aspect of a question
megvizsgálja a kérdés minden oldalát, minden szempontból tanulmányozza a kérdést
such a question marks the fool
ilyen kérdés ostoba emberre vall, ilyen kérdés ostoba emberre mutat
that's outside the question
ez nem tartozik a kérdéshez
the question is not answerable
erre a kérdésre nem lehet válaszolni, ez a kérdés megoldhatatlan
there are two sides to every question
minden problémának két része van, minden problémának két oldala van
this is aside from the question
ennek semmi köze a kérdéshez, ennek semmi köze a dologhoz, ennek semmi köze az ügyhöz
this question has never yet come up
ez a kérdés még sohasem merült fel
touch the fringe of the question
felületesen érinti a kérdést
turn a question over in one's mind
megfontol egy kérdést
vital question
életbevágó kérdés, alapvető kérdés, égető kérdés